< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2196 • 1328    METANU-NAVELPLEK


Terwijl in de galaxie Tradom de beslissing tussen de vloten uit de Melkweg en de Inquisitie van de Rede in het verschiet ligt, opereert de SOL in het Eerste Thoregon. In deze kosmische sector wil de bemanning onder leiding van de Arkonide Atlan de gevaarlijke plannen van de superintelligentie THOREGON verijdelen.

Deze superintelligentie is namelijk van plan de structuur van de kosmos te veranderden en naar haar eigen wil aan te passen. Haar manipulaties, waarvan het hoogtepunt op dit moment uit het scheppen van een zogenaamde analoge nucleotide bestaat, bedreigt ook de mensen en de andere volkeren in de Melkweg. De enigen die tegen dit onvoorstelbare gevaar in actie kunnen komen zijn Atlan en zijn begeleiders. Hierbij hebben zich ondertussen ook twee Algorrianen aangesloten, Leden van een volk dat al vele miljoenen jaren in dienst van de superintelligentie stond. Gezamenlijk lukt de opmars in een eigenaardig continuüm - naar de METANU-navelplek ...


Oorspronkelijke titel: METANU-Nabelplatz

Auteur: Michael Nagula

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: ze stranden in de hyperruimteblaas – en bezwijken voor de lokroep van de koepel.


Locatie en tijdsruimte: PULS van de eerste Thoregon – 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Trim Marath - De kosmos-speurder maakt gebruik van zijn mutantengave.  Atlan - De Arkonide krijgt last van geheugen flitsen. Alaska Saedelaere - De man met het masker heeft een bijzondere ontmoeting. Roman Muel-Chen - De emotionaut vliegt de SOL in een onbegrijpelijk medium.  Myles Kantor - De chef-wetenschapper van de SOL laat het binnenste van METANU verkennen.De SOL komt relatief ongehinderd in het binnenste van METANU aan. Daar moet ze zich onmiddellijk verbergen om niet door de talrijke ruimtetractors, Kattixu-schepen, controlesatellieten en Helioten opgespoord te worden die actief zijn in deze holle bol van 51.000 kilometer doorsnede. Daar de conventionele verkenningsmogelijkheden sterk verminderd zijn, is Trim Marath's vaardigheid als kosmo-speurder van cruciaal belang. Binnen de holle bol die volgens opgevangen radioberichten METANU-navelplek wordt genoemd, doet de bemanning van de SOL de volgende ontdekkingen: de buitenste schil van de holle bol bestaat uit een rood oplichtend medium. Dit METANU-membraan is niet echt glad maar heeft een zeer complexe, sterk doorboorde en organisch werkende structuur met talrijke passages, poreuze kanalen, spleten en holtes. Binnen dit membraan bevinden zich miljoenen controlesatellieten, die bijvoorbeeld op Cencha-1 worden geproduceerd. Ze worden door het lokale METANU-station aangestuurd. En nog iets anders is in het membraan ondergebracht: miljarden rode Helioten, die door talrijke van hun zilveren soortgenoten in toom worden gehouden. Aangenomen wordt dat hier de rode Helioten de functie vervullen die in een "normale" kosmonucleotide door Psiqs worden waargenomen.

Er bevindt zich ook een planeet van 14.000 kilometer doorsnede die door meerdere kunstzonnen wordt beschenen. In zijn omloopbaan bevinden zich acht Mega-Domen. Verder bevindt zich in de navelplek een kopie van het METANU-station en de tegenhanger van de METANU-poort. In het centrum van de navelplek is het "lijk" van de voormalige superintelligentie KABBA gepositioneerd. Het bestaat uit psionische energie van sterk verdichte psionische velden en een draaglichaam van een onbekende vorm van psi-materie. De nucleus produceert een extreme ruimtekromming die ervoor zorgt dat alles wordt aangetrokken wat zonder aandrijving door de navelplek vliegt. De nucleus wordt door een circa vijf meter grote satelliet omcirkeld die ook uit psionische velden bestaat. Hierbij gaat het om niets anders dan een onvoltooide Kosmische 'Messenger' die zich net van KABBAS lijk heeft "afgesnoerd". Meerdere volgroeide en grotere Messengers strijken langs het METANU-membraan en nemen de informatie op die door de Psiq-Helioten door het ontstaan van para-realiteiten wordt opgebouwd. Het ontstaan van zulke para-realiteiten wordt blijkbaar bewust vanuit het METANU-station aangestuurd met schokachtige impulsen. Dit betekent dat diegene die de de rode Helioten kan beïnvloedden, ook kan bepalen welke informatie uiteindelijk door de Kosmische Messengers wordt gekopieerd.

Alaska Saedelaere lijdt bij het binnendringen in de navelplek aan sterke uitstralingen van zijn Cappin-fragment. Maar dat weerhoudt hem er niet van om het gebied van de SOL-flens, waarin hij de vreemde gele koepels heeft gezien, nauwgezet te controleren. Zijn moeite wordt beloont: de koepels verschijnen opnieuw en deze keer verdwijnen ze niet onmiddellijk maar blijven op hun plaats. Alaska bezwijkt voor een onweerstaanbare lokroep en betreedt het koepel-complex dat zich bereidwillig voor hem opent. Daar ontmoet hij de kosmocratenrobot Cairol de Derde. Deze openbaart hem dat het de opgave van de SOL is om de KOKER naar de analoognucleotide te brengen. De KOKER is het enige wapen waarmee METANU vernietigd moet worden. Niemand op de SOL mocht hier iets over weten omdat vroegere pogingen van de kosmocraten waren mislukt om in METANU binnen te dringen. De bemanning van de SOL die immers een Thoregon-aura bezit, moest in goede trouw handelen – vandaar alle geheimzinnigheid.

Als Alaska later Atlan van zijn ontmoeting vertelt, krijgt hij een herinneringsflits: ook hij was al eens aan boord van de KOKER, daarvan stamt het vreemde briefje af dat hij aan zichzelf had geschreven. Blijkbaar heeft hij met het plan van de kosmocraten ingestemd om METANU te vernietigen. Cairol suggereerde zelfs dat onder andere de superintelligentie HET van dit kosmocratenplan heeft af geweten en zelfs in de tijd van het ontstaan van zijn Thoregon als een soort "dubbelagent" heeft gefunctioneerd. Cairol bereidt alles voor op de aankomst van zijn meester, de kosmocraat Hismoom. Voor dit doel heeft hij drie Maunari-lichamen aan boord waarin zich Hismoom zal manifesteren. De pogingen mislukken echter en de cyclopen lichamen vergaan allemaal tot as. Geen probleem voor Cairol: hij heeft ook een KAZERNE waaruit hij nog meer geminiaturiseerde Maunari kan halen. Saedelaere ziet nog iets: Cairol heeft twee van die "cocons" bij zich die nodig zijn om via een Mega-Dom te vliegen. Cairol verlangt dat de SOL dichter bij de METANU-navelplek wordt gebracht. Daar zijn de kansen voor een materialisatie van Hismoom vermoedelijk beter. Atlan is het er mee eens omdat hij gelooft dat alleen de vernietiging van METANU kan verhinderen dat de galaxieontsteker onder andere de Melkweg zal veranderen in een plasmawolk.

Het is de mensen aan boord van de SOL niet alleen gelukt, METANU binnen te dringen, het lukte hen ook, meerdere dagen in het membraan te overleven. Maar nu weten Atlan en zijn begeleiders, dat ze bij hun missie in eerste instantie een sinds al heel lang bestaand plan van de kosmocraten volgen - en ze kunnen daar praktisch niets tegen doen.

In de volgende aflevering van de Perry Rhodan-reeks lichten we het lot van een andere hoofdrolspeler toe. Perry Rhodan zelf wordt na zijn afscheid uit de galaxie Tradom verplaatst naar een ver verwijderd punt in de kosmos.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende