< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2195 • 1327    VAIA ONTWAAKT


In de uitgestrekte galaxie Tradom lijkt de beslissing tussen de vloten uit de Melkweg en de Inquisitie van de Rede reeds gevallen te zijn. Met een heleboel eenheden voeren Terranen, Arkoniden en Posbi's onder commando van Perry Rhodan operaties uit in Tradom, bijna 400 miljoen lichtjaar van huis verwijderd.

Deze actie over enorme afstanden kan alleen maar plaatsvinden, omdat er een zogenaamd sterrenvenster werd geopend, waardoor de ongelooflijke afstand quasi in nultijd overbrugd kan worden. Via dit sterrenvenster is de heerser van Tradom de invasie van de Melkweg begonnen - Perry Rhodan en zijn bondgenoten konden pas na vele tegenslagen met een echt tegenoffensief beginnen. Maar nu lijkt het conflict tot een definitief hoogtepunt te komen. De vloten van de Inquisitie zijn praktisch overal verslagen, en Anguela, de voormalige Verkondiger van de superintelligentie VAIA, heeft de macht over de vesting van de Inquisitie terugveroverd.

Maar de Soeverein van de Rede is nog in leven en stoot door naar het centrum van de slapende intelligentie VAIA. Daar komt het tot het beslissende duel - want VAIA ontwaakt ...


Oorspronkelijke titel: VAIA erwacht

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): Terraanse speurkruiser JOURNEE door André Höller

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: in de PULS van Tradom – het moment van de beslissing.


Locatie en tijdsruimte: PULS van Tradom – 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan heeft een schokkende ontmoeting. Gucky - De Ilt gaat voor de eerste keer over de Brug in de Oneindigheid. November - De Souverein van de Rede zet zijn laatste wapen in. Anguela - De Verkondiger hoopt op een positieve toekomst voor de galaxie Tradom.De Soeverein van het Verstand dringt met de SETA WAE, het Boderuimteschip,  de gloedzone van de PULS binnen. Zijn bemanning bestaat uit vier Dhyraba'Katabe, de zes laatste creaturen van Quintatha en de vermoedelijk laatste twee rudimentsoldaten. Een handvol Valenters heeft de Soeverein alleen als "noodrantsoen" meegenomen. Zelfs met de superieure techniek van het Thoregon-schip kan de onoverkomelijke grens in de gloedzone niet overwonnen worden. De SETA WAE kan maar net genoeg doordringen om één van de PULS-forten te bereiken. De hoofdcomputer van het fort erkent het Thoregon-schip en laat deze nu toe tot de kern van de hyperenergetische chaos. Het schip bereikt daadwerkelijk de PULS maar wordt daarbij echter zo zwaar beschadigd dat de Eerbiedwaardige Wetenschappers een noodlanding moeten maken op de planeet waarop ook het lichaam van de superintelligentie zich bevindt.

De mobiele vloot in Tradom bereikt de planeet Frieson I. Perry Rhodan wil over de Brug in de Oneindigheid tot VAIA'S wereld doordringen. Hij veronderstelt dat de superintelligentie de tot dan toe geblokkeerde toegang heeft opengesteld omdat intussen alle pijnwissels zijn opgelost en men er nu vanuit kan gaan dat ze langzamerhand ontwaakt. Als Rhodan de Paddenstoeldom op Frieson I ziet, wordt een ander geheim uit het verleden opgelost: rondom de Dom ontvouwt zich een enorme zwarte stad, een soort militair complex van de Inquisitie. Precies deze stad heeft Rhodan al een keer gezien, en wel vanaf de Brug in de Oneindigheid. Dat was de dag waarop de Galornse Kaif Chiriatha door een messenwerper werd gedood. Rhodan neemt Gucky op zijn wens met hem mee op de Brug. De Ilt meent dat hij zijn trauma heeft overwonnen en dat hij niet meer bang hoeft te zijn voor de Quintatha-creaturen. In de PULS worden Gucky's vaardigheden echter sterk belemmerd door de krachtige mentale uitstraling van de ontwakende superintelligentie. Rhodan heeft geluk: De voorheen door VAIA geblokkeerde brugpijler is open, de Mega-Dom is weer toegankelijk. Van daaruit begeven de Terraan en de Ilt zich met een klaarstaande ruimtezwever naar VAIA'S planeet.

Daar is November al aanwezig om de superintelligentie te doden. Slechts één enkele keer probeert hij het leven uit haar te zuigen. Hoewel hij maar een fractie van een seconde aan haar levensenergie likt, verscheurt het hem bijna. Hij realiseert zich dat dit een maatje te groot voor hem is en dat hij VAIA'S lichaam moet aanvallen. Alhoewel de totale bruine massa, die de hele planeet als een gestolde mist bedekt, VAIA'S eigenlijke lichaam is, ontdekt de Soeverein echter meerdere doodskist-achtige containers waarin wezens liggen die er als een Hathor uitzien, maar wel kleiner van stuk zijn. Als hij één ervan door de messenwerpers laat vernietigen, krijgt hij een duidelijke reactie: het mentale equivalent van een schreeuw van pijn vult de PULS en wordt ook door Rhodan en Gucky waargenomen. November realiseert zich dat deze wezens zeer belangrijk moeten zijn voor de superintelligentie en beveelt de messenwerpers om ze allemaal te doden. De Eerbiedwaardige Wetenschappers hebben inmiddels de omgeving van het SETA WAE wrak onderzocht en ontdekt dat het wrak een in de lichaamsnevel van de superintelligentie verborgen besturingscentrale heeft bloot gelegd. November gaat er onmiddellijk heen omdat hij vermoedt dat het daarbij alleen maar om een controlesysteem kan gaan van de PULS-forten.

Rhodan en Gucky landen ongemerkt op VAIA'S lichaam. Terwijl de Terraan de Soeverein zoekt, komt de Ilt zijn aartsvijanden de messenwerpers tegen. Hij wil verhinderen dat deze creaturen nog meer geconserveerde Hathors doden. In zijn verzwakte toestand ontsnapt hij meerdere keren ternauwernood aan de geheimzinnige messen van de creaturen, maar dan slaat een bliksemschicht, die al sinds enige tijd aan de hemel flitsen, direct in Gucky's borst. Dat moet een teken van de superintelligentie zijn, want de Ilt wordt als het ware door een energiestoot opgeladen. Nu kan hij de rollen omdraaien en de naar hem geworpen messen telekinetisch terugsturen naar elke werper. Pas als hij het laatste creatuur genadeloos dood, heeft hij de psychologische gevolgen van zijn bijna-dood werkelijk overwonnen.

Rhodan is inmiddels bij de Soeverein. Eerst schieten ze met energiewapens op elkaar want November kan nog lang niet bij de levensenergie van de Terraan omdat hij zich bevindt in de bescherming van zijn Galoornse-afweerscherm. Wanner het zo ver is dat Rhodan's afweerscherm instort, zuigt November hem tot het laatste restje 'leven' leeg, en geniet er enorm van. Maar hij heeft niet op de kracht van de cellenactiveerder gerekend omdat deze de al eigenlijk dode Terraan weer tot leven wekt. Uiteindelijk beslist een enkel woord de strijd om het lot van Tradom. Rhodan herkent namelijk wie er tegenover hem staat en roept de Soeverein bij zijn al lang vergeten voornaam: Zim. Dat ene woord is genoeg om in Zim November een stortvloed aan herinneringen op te wekken. Opeens weet hij weer wie hij eens was en begrijpt hij wat hij allemaal gedaan heeft. Hij struikelt met zijn uiterst fragiel lichaam tegen het puin van een aggregaat en raakt dodelijk gewond. Hij wil ook niet meer verder leven want hij kan niet langer de gedachten verdragen van zijn duizenden jaren verschrikkelijke wreedheden, en de ergste, dat hij Raye Corona heeft gedood.

Rhodan kan niet anders: hij vergeeft de stervende voormalige vriend. Voordat hij sterf reikt Zim hem, met zijn laatste kracht, een geheugen kristal aan. Samen beleven Rhodan en Gucky VAIA'S uiteindelijke ontwaken, nadat ze de drie lijken en het vierde ongeschonden Hathor-lichaam hebben gevonden. De superintelligentie openbaart zich aan hen in een visioen. Ze zien de voormalige Ridder van de Diepte, Vaikan van Vaniloon, die zich geheimzinnig achter een optisch vervormingsveld verbergt. Vaikan vertelt het verhaal van de superintelligentie. Zo komen Rhodan en Gucky te weten dat de geconserveerde Hathors de orbiters van de Ridder waren. Dan vertoont Vaikan zichzelf. De Ridder van de Diepte was – een Ilt! Hij was echter een halve meter langer dan Gucky. VAIA verleent Rhodan haar hulp. Het wordt hem mogelijk gemaakt om via de Mega-Dom direct naar de Eerste Thoregon te gaan. Hij gaat alleen en Gucky keert terug naar Frieson I.

Waar Perry Rhodan na zijn avontuur bij de superintelligentie VAIA terecht is gekomen, weet de Terraan nog niet. Maar hij kan zich voorstellen, hoe de gebeurtenissen in de galaxie Tradom na het ontwaken van VAIA zich verder ontwikkelen...

Met de volgende PERRY RHODAN-aflevering verplaatst de handeling zich naar een heel ander schouwtoneel: in het Eerste Thoregon staat men voor grote beslissingen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende