< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2194 • 1326    DE VIERDE INQUISITEUR


In de uitgestrekte ruimte van de Tradom-galaxie staat de eindbeslissing tussen de vloten uit de Melkweg en van de Inquisitie van het Verstand voor de deur. Met zware eenheden opereren Arkoniden, Terranen en Posbi's onder het bevel van Perry Rhodan in Tradom, op bijna 400 miljoen lichtjaar van huis. Deze actie over enorme afstanden is slechts uit te voeren, doordat er een zogenaamd sterrenraam werd geopend. Daardoorheen is de ongelooflijke afstand praktisch in nultijd te overbruggen. Pas als de Inquisitie van het Verstand is verslagen, kunnen de Melkweg en haar bewoners veilig slapen.

De laatste gevechten brachten de heersers van het Tradom Rijk enkele flinke nederlagen toe. Maar de oorlog is nog lang niet voorbij; het rijk beschikt nog over enige troeven. Eén van die troeven, die op de laatste ruimteslag hoopt, houdt van lekkere hapjes - her is de vierde Inquisiteur...


Oorspronkelijke titel: Der Vierte Inquisitor

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. JongSamenvatting: beslissing in het Kaaf-stelsel – het gaat om de toekomst van de galaxie.


Locatie en tijdsruimte: Tradom – 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Reca Baretus - De chefin van de landingstroepen ontvangt een speciale opdracht. Anguela Kulalin - De Guyar uit het verleden wordt een sleutelfiguur voor de toekomst. Hutkin - De Inquisiteur kookt zijn eigen zeer speciale soep. Jallon Hypt - De Ertruser waaghals wil meer als alleen een vesting veroveren. Perry Rhodan - De Terraan richt zich momenteel op militair ingrijpen.Behalve de Soeverein van het Verstand is er slechtst nog één Inquisiteur in leven. Het is de Vierde Inquisiteur die in een vroeger, lang vergeten leven, de naam Jeremiah Hutkin had. Van dit vorige leven, van de persoon die Hutkin millennia geleden ooit was, is de Inquisiteur niets meer bijgebleven. Behalve irritante dromen waarin steeds opnieuw flarden van herinneringen opflitsen en – erg belangrijk voor hem – een bepaalde persoonlijkheid van een voormalig logistiek medewerker en chef-kok op de JOURNEE: een gastronoom. Als fijnproever-psychovampier verslindt hij niet klakkeloos alle beschikbare zielen maar maakt hij zijn keuze op basis van "smaak" die de bewustzijnsinhoud van wezens van verschillende volkeren hebben, en die hij dan langzaam en met genot opslurpt.

Hutkin's bevoegdheid in de machtsstructuur van de Inquisitie is de genetische manipulatie. Hij verblijft op de planeet Kaaf waar een insectachtige volk van genetici woonachtig is, aan wie hij eigenlijk zijn eigen bestaan dankt. Hier heeft zich ook de Soeverein van het Verstand teruggetrokken, samen met de Vesting van de Inquisitie en een enorme vlootverband. Men probeert om hier stand te houden tot de Conquestor, Trah Katree, het Boderuimteschip SETA WAE heeft gevonden dat hij momenteel overal zoekt in het Rijk Tradom. Met dit Bodeschip, zo neemt November aan, moet het mogelijk zijn om op de gebruikelijke manier in de PULS door te dringen. Als hij dat eenmaal heeft volbracht moet het niet meer zo moeilijk zijn om VAIA'S lichaam te vernietigen en de onoverwinlijke PULS-forten over te nemen. Tegen zo'n overmacht hebben dan ook de verenigde vloten van de galactici geen enkele kans meer.

De aanval van de galactici laat niet lang op zich wachten want ze hebben allang ontdekt dat Kaaf één van de laatste belangrijke werelden van de Inquisitie is. Als de mobiele vloot in Tradom bij Kaaf de Valentervloten zware verliezen toebrengt, offert de Soeverein talrijke AGLAZAREN en Valenterschepen op zonder een spier te vertrekken, want het gaat hem alleen maar om tijdswinst. Waar hij en Hutkin echter geen vermoeden van hebben: met Anguela hebben de galactici nog een troef in handen. Hem zijn de voorrangscodes bekent, die nog steeds gelden, voor de Vesting van de Inquisitie. Het komt er alleen op aan om de Guyar in de buurt van een computer van de Vesting te brengen. Daarvoor zorgen de landingstroepen van Reca Baretus, waarbij ze worden ondersteund door een enorme hoeveelheid van TARA VUH- en Katsugo-gevechtrobots. De LEIF ERIKSSON manoeuvreert in het strijdgeweld, met behulp van een door Anti's versterkt afweerscherm, in de buurt van de Vesting. Doordat Anguela een deel van hun detectiesystemen deactiveert lukt het ze om een kruiser op de Vesting te laten landen. De landingstroepen stoten op heftige tegenstand maar uiteindelijk bereiken ze toch nog een subcentrale en van daaruit krijgt Anguela geleidelijk de controle over alle belangrijke systemen van de voormalige Calditische Paleizen. Op dat moment grijpt Hutkin zelf op de gebeurtenissen in.

De Vierde Inquisiteur heeft zich in de afgelopen jaren niet bezig gehouden met de productie van Conquestors en Rudimentsoldaten. Maar hij heeft voor zichzelf een soort "voorraadkamer" aangelegd die hij met smaakvolle maaltijden van bijzonder proevende wezens heeft gevuld. Onder andere had hij de opdracht gegeven voor twee nieuwe ontwikkelingen: de integraalkrijger en de X'Valenter. Integraalkrijgers zijn een verdere ontwikkeling van de rudimentsoldaten, die hele ruimtesectoren in chaotische pararealiteiten kunnen veranderen. De X-Valenters kunnen met hun psi-vaardigheden elk afweerscherm in laten storten en iedere aggregaat laten exploderen. Met behulp van de integraalkrijgers vliegt Hutkin ongehinderd door de vloten van de galactici naar de Vesting van de Inquisitie waar de X-Valenters de landingstroepen snel decimeren. Dan stoot hij op de subcentrale waarin zich de laatste Terranen en Ertrusers hebben verschanst. Hier zuigt hij voor het eerst de mentale energie op van een mens – voor hem het ultieme genot. De andere Terranen en Terraanse afstammelingen wil hij dan ook, één voor één, in alle rust "eten". Maar de mensen verzetten zich en worden vervolgens ook nog beschermd door Anguela's geprojecteerde paradimpantser. Dat is voor Hutkin een ongewoon gebeuren waardoor hij in paniek raakt en in één klap alle bewustzijnsinhouden opzuigt van de in de Vesting levende wezens. Daarmee overlaat hij zichzelf en wordt hij volledig vernietigd. November daarentegen ontsnapt opnieuw in de laatste seconde. Hij heeft een belangrijke boodschap ontvangen: de SETA WAE is ontdekt! De Terranen volgen hem weliswaar onmiddellijk maar komen echter te laat. November heeft het Boderuimteschip reeds in bezit genomen.

Anguela neemt de vesting van de Inquisitie in bezit en laat er het symbool van het Puinimperiums op projecteren. Als de Valentervloten dat zien bieden ze geen weerstand meer. Vanuit de Vesting houdt Anguela zijn eerste toespraak tot de volkeren van Tradom, die overal in het Rijk kan worden ontvangen. Hij verklaart dat het schrikbewind van de Inquisitie is beëindigd. Hoe de situatie zich zal ontwikkelen in de galaxies van het voormalige Rijk van het Geluk, zal de toekomst uitwijzen. Met bijzondere aandacht voor de Valenters bepleit Anguela dat de nu weer vrije volkeren van Tradom geen wraaktocht tegen hun onderdrukkers moeten voeren, maar dat iedereen recht heeft op een eerlijk gerechtelijk proces. Hijzelf zal vergeven waar hij maar kan. Hij is tot dit verzoenende inzicht gekomen door de strijd in de Vesting. Tijdens deze actie was hij er namelijk gevaarlijk dichtbij om de daar gestationeerde Valenters genadeloos uit te roeien, om zich zo voor de genocide op het volk van de Guyaam te wreken. Als de vertegenwoordigers van de Minullu-alliantie hem na deze toespraak als hun leider verkiezen, is het duidelijk dat Anguela het lot van Tradom en de andere galaxies van het verbrokkelde rijk in goede banen zal leiden.

Als de Soeverein van het Verstand in het bezit van het ruimteschip SETA WAE is, beschikt hij over een soort uitrusting, waarmee hij inderdaad nogmaals de situatie in Tradom kan veranderen. En er is nog slechts één mens, die hem daarbij in de weg kan staan - alle anderen is de toegang tot VAIA ontzegd ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende