< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2193 • 1325    REDDINGSPLAN STIMULATIE


In de grote galaxie Tradom komt de beslissende strijd tussen de vloten van de Melkweg en die van de Inquisitie van de Rede in zicht. Met zware eenheden opereren Arkoniden, Terranen en Posbi's onder commando van Perry Rhodan in Tradom, bijna 400 miljoen lichtjaar van huis.

Deze inzet op zeer grote afstand is alleen mogelijk omdat een zogenaamd sterrenvenster werd geopend, waardoor de ongelooflijke afstand praktisch zonder tijdverlies kan worden overbrugd. Pas als de Inquisitie van de Rede is verslagen kunnen de bewoners van de Melkweg zich veilig voelen.

Bij de laatste gevechten leden de heersers van het Rijk Tradom enkele vernietigende nederlagen, maar toch is de oorlog nog niet voorbij, het Rijk heeft nog enkele troeven. Om definitief de overhand te krijgen bereiden de bondgenoten uit de Melkweg het reddingsplan stimulatie voor ...


Oorspronkelijke titel: Rettungsplan Stimulation

Auteur: Rainer Castor

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. BrownSamenvatting: ze reizen door een hypertunnel – en bereiken SAHIN'S STER.


Locatie en tijdsruimte: Melkweg, Tradom – 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Trerok - De Zaliter wetenschapper past voor de doorbraak heel persoonlijke voorwerpen toe. Ascari da Vivo - De Arkoonse admiraalse voelt zich op een vreemde manier onwel. Reginald Bull - De Terraanse minister verleent asiel in de Melkweg. Anguela - De Lichtgevende uit het Rijk van het Goede herinnert zich dingen uit het verre verleden.1312 NGT.

Bij het sterrenvenster verzamelen zich alle zes de Wormen uit het Rijk Tradom, want in de drie voormalige Inquisitiewormen werden de rijksgetrouwe Schwarmers door opstanden afgezet. Nu vrezen de Aarus door de lange arm van de Inquisitie bestraft te worden en vragen ze asiel aan in de Melkweg. Reginald Bell verleent hen deze aanvraag, nadat de Wormen zijn doorzocht en bevrijd zijn van achtergelaten erfenissen van de Inquisitie. Ondertussen ontvangt Ascari da Vivo, na een onschuldig onderzoek van een medorobot, een bericht dat haar niet bevalt: ze is zwanger.

160.000 JAAR GELEDEN.

Nog voor de machtsovername door de Inquisitie van de Rede ontdekt de Vaiaanse Ingenieur Rintacha Sahin in het binnenste van een halfruimteblaas enkele erfenissen van de Qevayanen die hij bij zijn onderzoeken betrekt. Daaronder zijn enkele PULS-forten en ook een ruimtestation van 120 kilometer doorsnee met 16 driehoekige sterarmen, dat hij kortweg SAHIN'S STER noemt. Van daaruit richt hij een permanente tunnel op waarmee de PULSE kan worden bereikt. Later proberen de Eltanen, met behulp van deze reeds voltooide tunnel, om VAIA'S lichaam te laten ontwaken.

1,4 MILJOEN JAAR GELEDEN.

Een Ridder van de Diepte, Vaikan van Vaniloon, is in het gebied van de galaxie Tradom in actie gekomen. Dit nog niet door een superintelligentie bezette sterreneiland dreigt een slachtveld te worden in de strijd tussen de superintelligenties MYR en OCCIAN. In opdracht van de Ordemachten grijpt Vaikan in op deze situatie en wordt daarbij niet alleen ondersteund door Errantische scheepswerfeilanden met omhulsels van Carit, maar ook door een deel van het gereïncarneerde volk van de voormalige Zwermbouwers. Deze wezens, die zich Qevayanen noemen, stammen af van hetzelfde vergeestelijkte collectief waaruit ook de Galactische Ingenieurs (ook wel Petroniers, Barkoniden, Oldtimers of Querionen genoemd) zijn ontstaan. De Qevayanen groeien uit tot het overheersende volk van Tradom en scheppen een rijk van meerde galaxies als bolwerk tegen de negatieve superintelligentie OCCIAN. Na vele honderdduizenden jaren geven 80 procent van de Qevayanen hun fysieke lichaam op en versmelten samen met de eveneens vergeestelijkte Ridder van de Diepte tot de kern van een nieuwe superintelligentie, VAIA. Uit de resterende 20 procent ontstaan de Tonkihn en het Lichtvolk, waaruit de Vaiaanse Ingenieurs afstammen. Uit het verbond van VAIA'S galaxies zal het Rijk van het Geluk en de Thatrix-civilisatie ontstaat, nadat VAIA contact met een Helioot heeft gehad.

1312 NGT.

De KARRIBO probeert meerdere malen tevergeefs om SAHIN'S STER binnen te dringen. Vanuit Oog-B komt nog steeds een pulserende straalstroom wiens kern volgens het constant-naaldpunt-kanon principe schijnt te functioneren en op de PULS is gericht. Hierbij gaat het om Rintacha Sahin's hypertunnel. Eigenlijk zou de straalstroom een UHF-intensiteit moeten bevatten waarmee VAIA ontwaakt kan worden. Daarvan is echter niets te merken. Daar de KARRIBO ondanks alle inspanningen maar 0,436 lichtjaar ver in Oog-B kan binnendringen en er ook geen reactie plaats vindt van de zich aan boord bevindende Anguela's die prioriteitsradioberichten uitzend, komt Trerok met zijn zilverenbol in actie. Met behulp van dit Querioonse transportmiddel dringen hij en Anguela door tot in het binnenste van de mini-gloedzone. Van hier uit tonen Anguela's prioriteitscodes, die hij naar SAHIN'S STER verzendt, eindelijk een actie: de hypertunnel wordt geactiveerd en zij worden samen met de KARRIBO naar het binnenste van de halfruimteblaas overgebracht.

Anguela stelt vast dat voor het ontwaken van VAIA de noodzakelijke UHF-pulsatie van de hypertunnel om twee redeneren niet functioneert: enerzijds hebben interne veiligheidsschakelingen van het station verhinderd dat de Eltanen, die onvoldoende volmachten hadden, VAIA'S lichaam konden manipuleren. Dit probleem kan eenvoudig worden opgelost door Anguela. De tweede fout is erger: als UHF-bron moet een AGLAZAR-aggregaat dienen. In de kern van deze aggregaat bevindt zich een bepaalde hoeveelheid para-stof die benut moet worden. Helaas was het aggregaat, sinds de activering, gedurende lange tijd niet meer door een Vaiaanse Ingenieur gekalibreerd en daarom zo goed als doorgebrand. Het grootste deel van het para-stof ging daarbij verloren en de Eltanen waren niet in staat om het te vervangen.

Aangezien het onmogelijk is om het aggregaat binnen een redelijke termijn door een ander te vervangen, moet Trerok nogmaals zijn zilverenbol inzetten. Met deze is het mogelijk om in het binnenste van een AGLAZAR-aggregaat door te dringen. Vers para-stof is nog in grote hoeveelheden voorhanden. Het transport vanuit de zilverenbol in het aggregaat wordt uitgevoerd door de mysterieuze micro-modules die Trerok als een tatoeage op zijn voorhoofd draagt. De onderneming slaagt maar ternauwernood omdat de zilverenbol het grootste deel van zijn energie verloren had. Ernstig gewond keert de Zaliter weer terug uit het aggregaat. Zijn zilverenbol en zijn micro-modules zijn voor altijd verloren. Maar het was het waard: Anguela kan het aggregaat aanpassen om de straalstroom correct te laten pulseren, en dat toont al meteen de eerste uitwerkingen. De pijnwissels gloeien de één na de ander fel op en verdwijnen dan. De bewustzijnssplinters van de superintelligentie komen weer bij elkaar. VAIA ontwaakt.

Bij SAHIN'S STER werd een nieuwe overwinning behaald in de strijd tegen de Inquisitie van de Rede. Behalve de Soeverein van het Verstand leeft er nog slechts één inquisiteur die tegen de Terranen en hun bondgenoten vecht.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende