< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2192 • 1324    TEGEN DE ZIELENVAMPIER


Op de planeten van de galaxie Tradom is de beslissende slag tussen de vloten uit de Melkweg en de Inquisitie van de Rede slechts een kwestie vàn tijd. Met zware eenheden opereren Arkoniden, Terranen en Posbi's onder het bevel van Perry Rhodan in Tradom, op een afstand van bijna 400 miljoen kilometer van de thuishaven.

Deze actie over zulke enorme afstanden kan alleen worden uitgevoerd omdat een sterrenvenster het mogelijk maakt de ongelooflijke afstand quasi in nultijd te overbruggen. Pas wanneer de Inquisitie van de Rede verslagen is, kunnen de Melkweg en haar bewoners zich weer in veiligheid wanen.

De laatste gevechten liepen voor de heersers van het Rijk Tradom op zware verliezen uit. Reden genoeg voor velen in het Rijk om zich aan te sluiten bij de opstand, die steeds grotere vormen aanneemt. Men strijdt nu samen tegen de zielenvampier ...


Oorspronkelijke titel: Wider den Seelenvampir

Auteur: Claudia Kern

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: zij zijn eerbiedwaardige wetenschappers – maar ze plegen de finale aanslag.


Locatie en tijdsruimte: Tradom – 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Postal Evvy - De 6D-wiskundige zet zichzelf over tradities en bedenkingen heen. November - De Souverein van de Rede voert zijn laatste plan uit. Perry Rhodan - De Terraan voert het bevel over de vloot van de bondgenoten uit de Melkweg. Jorvool Pavar - De Eerbiedwaardige Wetenschapper groeit boven zichzelf uit.Perry Rhodan heeft juist ingeschat dat het volgende doelwit van de Inquisitie alleen maar VAIA zelf kan zijn. Men verplaatst daarom een mobiele vloot bestaande uit eenheden van de Arkoniden, Posbi's en Terranen naar de Gloedzone, waarin zich de PULS bevind. Om een zo groot mogelijk gebied te bewaken worden alle sloepen uitgesluisd – op deze manier kunnen een paar miljoen schepen in de Gloedzone zoeken naar het KATAPULT-bolwerk en de vesting van de Inquisitie.

In feite is de Soeverein van het Verstand al in de omgeving van de PULS actief. De vesting en het KATAPULT-bolwerk bevinden zich op een plek in de Gloedzone die niet beveiligd wordt omdat het daar gepositioneerde PULS-fort niet meer in werking is. De Eerbiedwaardige Wetenschappers voeren hier experimenten uit met kleine ruimtecapsules waarmee ze proberen om in VAIA'S toevluchtsoord door te dringen. Normale ruimteschepen kunnen de weerstand van de materie- en energiestromen in het centrum van de gloedzone niet doorstaan. Alleen de aller kleinste eenheden met bijzonder sterke afweerschermen en aandrijfsystemen, die al het ware als een kogel vanuit het KATAPULT-bolwerk worden afgevuurd in de PULS, zullen een beter kans van slagen hebben. Vier van deze capsules, elk bemant met een Quintatha-creatuur, een rudimentsoldaat en een Eerbiedwaardige Wetenschapper, staan klaar. Hun taak zal hieruit bestaan dat ze vanuit de PULS controle proberen te krijgen over de onoverwinnelijke PULS-forten en als dat evenwel niet lukt om dan VAIA'S lichaam te vernietigen.

Of het er aan ligt dat het verval van het Rijk Tradom om zich heen grijpt of dat het hoe dan ook slechts een kwestie van tijd is totdat iemand zal rebelleren tegen de onmenselijke Inquisiteurs – op het KATAPULT-bolwerk beleeft November op zijn minst een kleine revolutie. Postal Evvy, een Eerbiedwaardige Wetenschapper, verliest zijn vrouw die hij lief heeft. De Soeverein van het Verstand krijgt graag steeds opnieuw een aanvulling voor zijn vitaalenergie en als hij daarvoor geen planeet kan bezoeken dan moeten gewoon de wezens in zijn directe omgeving er aan geloven. Zo doet hij dat in het bolwerk waar hij zonder meer een hele afdeling ontvolkt. Één van de slachtoffers is Postal's partner. Door deze traumatische ervaring valt het wereldbeeld van de Wetenschapper om en vanaf dat moment heeft hij nog maar één doel: om de Soeverein te doden. Ongezien hij dat niet alleen voor elkaar krijgt betrekt hij een aantal vertrouwelijke collega's aan zijn zijde waaraan hij een in het geheim gemaakte filmopname vertoond van de Soeverein. Aangezien niemand een Inquisiteur en zeker niet de Soeverein van het Verstand mag bekijken, zijn Postal en zijn vertrouwelingen al ter dood veroordeeld wanneer dit ooit aan het licht komt. Bovenal hebben de samenzweerders nu gezien dat November allerminst een god is maar een fysiek wezen dat men kan aanvallen.

De samenzweerders hebben slechts één kans om de Soeverein aan te vallen; alleen dan als hij bij de start van de KATAPULT-capsule persoonlijk toezicht houdt. Nadat de eerste twee pogingen zijn mislukt om de capsule ver in de Gloedzone te schieten, zijn de samenzweerders gedwongen om te handelen. Er kunnen steeds meer gegevens worden verzameld net voor de explosie van elke capsule waardoor de volgende poging meer kans op succes zal hebben. Postal's mensen stelen een energiekanon en installeren deze met volautomatische besturing in de hangaar van de capsules. Daadwerkelijk neemt het, met November's afbeelding geprogrammeerde, wapen de Soeverein bij de start van de derde capsule onder vuur, maar zijn afweerscherm blijkt te sterk te zijn – de aanslag mislukt. Het duurt niet lang voor Postal en zijn handlangers worden opgepakt en vastgezet. November roept ze persoonlijk bij zich en zuigt de levensenergie uit hen. In zijn allerlaatste bewuste moment beleeft Postal nog dat het bolwerk en de vesting door de Galactische vloot wordt aangevallen.

De Galactici hebben de explosies van de capsules waargenomen en hebben zo de locatie van de vesting kunnen identificeren. Ze slaan onmiddellijk zonder waarschuwing toe. Helaas zijn ze te lang bezig met de vernietiging van het KATAPULT-bolwerk en dat verschaft November de tijd die hij nodig heeft om naar de vesting terug te keren en met deze te verdwijnen.

Opnieuw kon de Inquisitie van de Rede een nederlaag worden toegebracht. Maar verslagen zijn November en zijn troepen nog steeds niet - en dat weten Perry Rhodan en de bondgenoten uit de Melkweg maar al te goed. Daarom moeten de eventuele nieuwe plannen van de Inquisitie worden verijdeld. Arkoniden en Terranen beginnen gezamenlijk aan een riskant reddingsplan. Meer hierover vertelt Rainer Castor in de volgende aflevering van de Perry Rhodan reeks.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende