< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2191 • 1323    ALLES VOOR DE EEUWIGHEID


Terwijl zich in de verten van de galaxie Tradom de beslissing tussen de vloten uit de Melkweg en de Inquisitie van de Rede aankondigt, is het ruimteschip SOL in een andere kosmische regio onderweg. Het halterschip opereert onder het commando van de Arkonide Atlan in het Eerste Thoregon, een soort miniatuuruniversum.

De mensen aan boord van de SOL zien in het voorjaar van 1312 Nieuwe Galactische Tijdrekening, dat alle zonnen van het Eerste Thoregon een gezamenlijke intelligentie vormen: de superintelligentie Thoregon. Deze heeft haar eigen plannen, die voorlopig in de creatie van een zogenaamde analoog-nucleotide uitmonden.

Slaagt deze ontwikkeling, dan dreigt de vernietiging voor de mensen en de andere volken in de Melkweg. De enigen, die tegen dit ontzaglijke gevaar kunnen optreden, zijn Atlan en diens metgezellen. Om die reden wagen ze een riskante onderneming: Terranen en Algorrianen geven alles voor de eeuwigheid ...


Oorspronkelijke titel: Alles für die Ewigkeit

Auteur: Michael Nagula

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): ruimtesloep van de Arkoniden CYCLOOP-klasse door Daniel Schwarz

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: ze rusten de SOL uit – hun doel is de opmars in het niets.


Locatie en tijdsruimte: Eerste Thoregon – 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Myles Kantor - De chef-wetenschapper van de SOL kampt met enorme technische moeilijkheden. Ronald Tekener - De 'Smiler' meemt deel aan een riskante operatie. Curcaryen Varantir - De Algorriaan zet oude erfenissen van zijn volk op het spel. Atlan - De Arkonide wil het onheil voor de Melkweg afwenden. Fee Kellind - De commandante van de SOL denkt aan de kinderen aan boord van het ruimteschip.Goed nieuws voor Curcaryen Varantir of niet? Le Anyante had tijdens de bekendmaking over de vernietiging van haar Algorriaanse volk de controle over enige lichaamsfuncties verloren – en nu is ze zwanger. Één van de bevruchte eieren, die in haar lichaam was opgeslagen, is doorgedrongen in haar baarmoeder.

Nadat hun functioneren kon worden ontrafeld worden onder leiding van Myles Kantor en Icho Tolot de veroverde iso-werken in de SOL ingebouwd. Er is één iso-werk per SOL-Cel en voor het Middendeel nodig omdat deze aggregaten alleen maar een bepaalde massa voor de vlucht in de analoognucleotide kunnen isoleren. En het wordt de hoogste tijd dat de Sol dit object binnendringt want als aan het begin van juni een Kosmische 'Messenger' zal ontstaat, komt dat tegelijkertijd neer op de vernietiging van vele galaxies door de kosmocraten – waaronder de Melkweg. Er worden echter slechts twee van de vier iso-werken in de SOL geplaatst. Het generatieschip zal namelijk niet compleet de analoognucleotide binnenvliegen. SOL-Cel-2 zal ontkoppelt worden en in de PULS verblijven – met de kinderen en Icho Tolot als kinderoppas aan boord! Men gaat er vanuit dat de kinderen, als de missie van de SOL in de nucleotide faalt, met een lange-afstand ruimteschip meer overlevingskansen hebben dan met een sloep.

Omdat men alleen met een snelheid van 120 kilometer per seconde door METANU-poort kan vliegen, is het allereerst noodzakelijk om de daar gestationeerde reusachtige Kattixu-vloten weg te lokken. Een binnenvliegen in hypertakt is door de hyperfysische storingen in de omgeving van de poort niet mogelijk. Men moet daarom met conventionele motoren vliegen en is daardoor een makkelijke prooi voor de bewakingsschepen. Hier komen de Algorrianen in het spel. Zij zullen met hun 16 kilometer lange station STASIS-01, dat goed bewapend is, een schijnaanval uitvoeren op Cencha-1 en Cencha-2 om zo te proberen om de Kattixu van METANU-poort weg te lokken. Ronald Tekener sluit zich aan bij de missie van de twee om een oogje in het zeil te houden. Het schip waarmee de Algorrianen willen wegvliegen, wordt met het derde iso-werk uitgerust – voor het geval dat. Tegelijkertijd wordt een, uit Space-Jets bestaande, overbrengersbrug als ontsnappingsroute voor Tek en de Algorrianen opgezet. Op het moment dat de SC-2 losgekoppeld gaat worden, staat de Solaners een onaangename verrassing te wachten: SENECA weigert om het betreffende bevel uit te voeren en beroept zich op een hogere instantie. Meer is er niet uit hem te krijgen, maar één ding is zeker: iemand heeft er belang bij dat de complete SOL de analoognucleotide binnenvliegt. De kinderen moeten dus toch meekomen. Tevens moet een iso-werk achteraf geïnstalleerd worden wat een verspilling van kostbare tijd is.

De Algorrianen nemen na enige moeite de besturing over van STASIS-01. Tek verkrijgt doormiddel van een speciale hypnotraining een spoedcursus in Algorriaanse techniek. Hij neemt enige van de kleine hypnotraining-headsets en een paar opleidingsstukken mee. Dat zou een uitkomst zijn voor Myles Kantor en de wetenschappers van de SOL want een deel van wat de Algorrianen aan technologie hebben ontwikkeld grenst voor hen nog steeds aan het magische. Het plan van de galactici gaat van start. Het Algorriaanse-station vliegt vuurspuwend naar de THOREGON hoofdplaneten en lijkt ondoordringbaar voor alle afweermaatregelen. Daarom wordt het grootste deel van de Kattixu-schepen van METANU-poort verplaatst en in de strijd tegen het station ingezet. Bovendien storten zich ook nog enige groene Helioten in hun afweerscherm. Het wordt spannend omdat de SOL, die zich in een baan om de THOREGON zon heeft verstopt, problemen heeft met de iso-werken. Nog net op tijd kunnen deze aggregaten aan de gang worden gebracht. De SOL nadert METANU-poort. Net voordat STASIS-01 wordt vernietigd, verplaatsen Tek en de Algorrianen zich door middel van de overbrengersbrug in het halterschip. En dan vliegt de SOL de analoognucleotide binnen.

De SOL en haar bemanning is - naar het schijnt - de doorbraak gelukt en kunnen nu in het inwendige van METANU verder werken. Welke inzichten de mensen daar kunnen verzamelen melden we binnenkort.

Met de volgende Perry Rhodan-aflevering verplaatst de handeling zich eerst weer naar de galaxie Tradom, waar tenslotte het pleit tussen de mensheid en het Rijk Tradom wordt beslecht.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende