< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2190 • 1322    METANU-STATION


Terwijl er in de ruimte van de Tradom-galaxie zo langzamerhand een beslissing dreigt te vallen voor de Terranen en hun bondgenoten aan de ene en de Inquisitie van de Rede aan de andere kant, is het ruimteschip SOL in een ander kosmisch gebied onderweg: het halterruimteschip opereert onder het bevel van de Arkonide Atlan in het Eerste Thoregon, een soort miniatuuruniversum.

In het voorjaar van 1312 Nieuwe Galactische Tijd ontdekken de mensen aan boord van de SOL, dat er in het Eerste Thoregon sinds miljoenen jaren belangrijke ontwikkelingen zijn ontstaan, die van groot belang zijn voor de bewoonde planeten van hun thuis in de Melkweg. Als de machten in die kosmos - de superintelligentie THOREGON en de voor haar werkende volken - hun doelen verwezenlijken, dreigt er voor de bewoners van de galaxie van de mensheid zelfs de vernietiging. Voor de afwending van het vreselijke gevaar dient de bemanning van de SOL toch eerst op verkenning uit te gaan. Om die reden stoten Atlan en zijn drie begeleiders door naar het centrum van de sterrenhoop, naar de kern van het gevaar. De vier mannen uit de Melkweg bezoeken het geheimzinnige Metanu-station ...


Oorspronkelijke titel: Metanu-Station

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. Jong
Samenvatting: onder Kattixu en Helioten – vier mensen in het hol van de leeuw.


Locatie en tijdsruimte: Aegori-A, Metanu-station – 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Trabzon Karett - De computerspecialist wordt met een moeilijke opdracht en met zijn verleden geconfronteerd. Zog Markarm - De chef-beveiliging van het METANU-station worstelt met persoonlijke problemen. Atlan - De Arkonide neemt met drie begeleiders deel aan een riskante operatie. Startac Schroeder - De teleporteur moet het tijdens de operatie doen zonder zijn mutantengave. Trim Marath - De kosmos-speurder laat zich vermommen als design-human.De Solaners nemen het besluit om de analoognucleotide METANU binnen te dringen om te verhinderen dat deze nog meer kosmische messengers het standaarduniversum in stuurt – dat METANU verantwoordelijk is voor de door de Pangalactische Statistici waargenomen onverklaarbare koerswijzigingen van meerdere galaxies, en de verandering van een materiedal waardoor het ontstaan dreigt van een negasfeer in Hangay - daaraan twijfelt niemand meer. Het zal slechts nog anderhalve week duren tot METANU een nieuwe messenger weg stuurt. Men kan aannemen dat dit het tijdstip zal zijn dat de kosmocraten hun galaxie-ontsteker zullen inzetten.

Daar men intussen weet dat de Kattixu-bewakers in het METANU-station talrijk vertegenwoordigd zijn en de Kattixu hoogstwaarschijnlijk worden gerecruteerd uit de zogenaamde Design-Humans van Aegori-B, ligt het voor de hand dat Atlan, Trim Marath, Startac Schroeder en de computerspecialist Trabzon Karett zich met maskers als Design-Humans vermommen en als prospectors op Aegori-A landen omdat deze planeet niet zo zwaar bewaakt is. Het Aegori-stelsel bestaat uit vijf planeten. Op de hoofdplaneet Aegori-B bevindt zich het Gemm-Katt-hart, waar de Design-Humans hun twintigjarige militaire diensttijd volbrengen. Atlan's groep wordt ondersteunt door enige voormalige TLD-agenten die de computer van de hoofdplaneet reeds geïnfiltreerd hebben en voor hun een virtueel onopvallend bestaan hebben gecreëerd. Het is voor hen daarom geen probleem om een passage naar de hoofdplaneet te krijgen en in het enorme militaire Gemm-Katt complex binnen te dringen. Onderweg zijn er echter al meerdere wrijvingen met de zeer agressieve Design-Humans die meestal ware woestelingen zijn.

In Gemm-Katt krijgen de vier galactici een gemeenschappelijk onderkomen waarin ze ongestoord hun activiteiten kunnen ontplooien. Karett verkrijgt alle belangrijke toegangscodes en andere gegevens die door de ex-TLD-agenten tot dusver verkregen kon worden. Vervolgens hackt hij in het computersysteem van het militaire complex om de status van zijn groep op te waarderen naar 'volledig opgeleid' – de Galactici willen op de snelste manier in de organisatie van de Kattixu doordringen en omdat er slechts één op de tien kandidaten door de selectieprocedure van Gemm-Katt komt, moet men een beetje geholpen worden. Wanneer een Design-Human het niet redt om een Kattixu te worden dan wordt zijn geheugen gewist en keert hij terug naar zijn vaderland. De agressie van de kandidaten wordt onderdrukt door drugs die men door het eten mengt – Karett lukt het om de toewijzing van de drugrantsoenering voor hemzelf en zijn begeleiders tot nul te reduceren zodat ze er niet ziek van worden. Aan het begin van hun opleiding krijgen de aankomende Kattixu hun zwarte uitrusting met de verstrooiingsvelden die hun het typische demonische uiterlijk verleend. Op deze manier wordt een mythe van intimidatie gecreëerd waardoor het voor de Kattixu makkelijker is om hun taken als ordemacht uit te voeren. Karett, die dag en nacht zwoegt en zo aan de rand van absolute uitputting geraakt, kan het algoritme decoderen over de functie van de camouflagevelden. In de toekomst zullen de galactici de Kattixu ook altijd ongemaskerd kunnen zien.

Ook tijdens hun verblijf in Gemm-Katt en tijdens de opleiding die ze zullen moeten volgen, trekken de galactici de aandacht. Zo kan Atlan zijn trots niet beheersen als hij door een trainer wordt uitgedaagd. Hij werkt de kerel met een paar Dagor-grepen tegen de grond en heeft zich daarmee niet alleen een vijand geschapen maar ook het wantrouwen van de Kattixu opgewekt. Karett vervalst de persoonsgegevens van zijn groep nu zodanig dat ze allemaal uit het Gemm-Katt overgeplaatst zullen worden naar het METANU-station. Helaas neemt Kantoja Resh, de wantrouwig geworden trainer, contact op met METANU-station en wijst de plaatselijke commandant op zijn bedenkingen. Maar gelukkig voor de galactici heeft deze echter heel ander zorgen: hij is verwikkeld in een langdurig, hevige geschil met een voormalige protégé en lijdt aan de gevolgen van een ernstige beenblessure. Zo gaan de galactici op METANU-station dezelfde dienstbetrekking doen als alle Kattixu: ze patrouilleren door de hen toegewezen sectoren en doen alsof ze de daar werkende Mochichi controleren, hoewel geen Kattixu iets begrijpt van hun activiteiten. De galactici komen op deze manier te weten dat in het station vooral de controlesatellieten afgesteld worden die op Cencha-1 en Cencha-2 worden gefabriceerd. Dit gebeurt aan de hand van gegevens die voortdurend wordt geactualiseerd na meldingen vanuit de nucleotide. Onduidelijk blijft verder wat deze satellieten in het binnenste van de nucleotide eigenlijk moeten controleren. Atlan waagt zich bij zijn verkenningen buiten de grenzen van de toegewezen sector. Hij ziet hoe de massieve rode halfbollen, die Startac en Trim ook gezien hadden, in de uitsparingen van onderhoudsruimteschepen worden gemonteerd. Het gaat hier om speciale aggregaten die het binnenvliegen in de nucleotide door METANU-poort mogelijk maakt.

De galactici proberen daarom enige van deze aggregaten, die door Atlan iso-werken worden gedoopt, te bemachtigen en naar de SOL te brengen zodat het generatieschip in de analoognucleotide kan doordringen. Helaas wordt Atlan een keer bij een onbevoegde excursie ontdekt en wordt hij bevolen om zich te rapporteren bij zijn toezichthouder. Natuurlijk is hij niet van plan om het bevel te gehoorzamen. Karett moet zich weer een keer haasten en de stationscomputer er toe brengen dat deze het team naar een van de onderhoudsruimteschepen laat overplaatsen die als eerste met enige iso-werken aan boord zal vertrekken. De Galactici begeven zich aan boord van dit ruimteschip, paralyseren de bemanning, en kapen het schip. Ze kunnen ternauwernood ontsnappen omdat de intussen op sterven liggende commandant van het station eenvoudig niet snel genoeg de noodzakelijke bevelen voor hun vernietiging kan geven.

Opnieuw kon er verdere informatie over het Eerste Thoregon worden verzameld. Intussen kennen de bemanningsleden van de SOL de sterrenhoop echt goed en kunnen ze daardoor ook de gevaren inschatten, die er van METANU uitgaan. Maar om zich in de aanwezige kennis te kunnen verdiepen, blijft er niets anders over dan een directe aanval te wagen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende