< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2188 • 1320    GEKAAPT


Terwijl op de planeten in de galaxie Tradom de beslissing tussen de Terranen en hun bondgenoten aan de ene kant en de Inquisitie van de Rede aan de andere kant elk moment kan vallen, is het ruimteschip SOL in een ander deel van de kosmos onderweg. Het halterschip opereert onder het bevel van de Arkonide Atlan in het Eerste Thoregon, een soort miniatuuruniversum.

In het voorjaar van 1312 NGT ontdekken de mensen aan boord van de SOL, dat er in het Eerste Thoregon al sinds een paar miljoen jaar enkele ontwikkelingen op til zijn, die ook van grote betekenis voor de bewoonde planeten in de eigen Melkweg zijn. Als de machten in deze kosmos - de superintelligentie THOREGON en de met haar samenwerkende volkeren - hun doelen realiseren, dreigt voor de bewoners van de Melkweg van de mensen zelfs de ondergang.

Maar voordat de bemanning van de SOL iets aan het afwenden van dat gevaar kan doen, moet men eerst de boel gaan verkennen. In de verboden zone van het Eerste Thoregon komen Atlan en zijn begeleiders echter tot een zeer onaangename conclusie: de SOL is daadwerkelijk gekaapt ...


Oorspronkelijke titel: Gekapert

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: verschrikkingen voor Tulacame 2 – de SOL in vreemde handen.


Locatie en tijdsruimte: Eerste Thoregon – 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Ronald Tekener - De 'Smiler' speelt het spel met een gevaarlijk hoge inzet. Dao-Lin-H'ay - De Kartaanse speelt soms de verkeerde kaart uit. Le Anyante - De oeroude Algorriaanse is vrijwel altijd toegankelijk. Curcaryen Varantir - De potentiaal-architect speelt een speciaal computerspel. Alaska Saedelaere - Zijn Cappin-fragment vlamt heftig op.De SOL is in de Eerste Thoregon onderweg naar de wereld Tulacame 2 die in een tijdveld gehuld is. Daar wacht het volk van de Algorrianen erop om door Curcaryen Varantir en Le Anyante ontwaakt te worden.

De Geliefden van de Tijd hebben weinig waardering voor de bemanning van de SOL. Ze kunnen met de geaardheid van de Galactici, beslissingen te nemen op basis van discussie en gelijkheid, niet omgaan. Ze zijn van mening dat de instructies van de sterksten en intelligentsten zonder protest moeten worden opgevolgd – en natuurlijk denken Curcaryen en Le Anyante dat zij dat zijn omdat hun technische vaardigheden alle ultra moderne faciliteiten van de SOL tot troep degraderen. De Solaners zijn voor hen niets anders dan incompetente handlangers die men te pas en te onpas de baas kan spelen. Daarom eisen ze het bevel over de SOL. Om de beide Algorrianen te temperen en meer begrip voor de Galactici bij te brengen, proberen Ronald Tekener en Dao-Lin-H'ay, met trucs, streken en argumenten tot hen door te dringen. Dat is alles behalve eenvoudig vanwege de arrogantie van de Centauren, die ongekend is. In het bijzonder met Atlan hebben beide een probleem vanwege zijn Arkonidische gedrag om in opgewonden toestand oogvocht af te scheiden, daarom noemen zij hem 'de huilebalk'. Dat uitgerekend hij een cellenactiveerderdrager is en al aan de andere kant van de  Materiebronnen is geweest, gaat hun begrip te boven. Alleen als Curcaryen uitgebreid in SENECA's geheugens kan rondkijken, beginnen de Algorrianen de Galactici uiteindelijk te geloven om deze dingen.

Als Tulacame 2 bereikt wordt, komt er een keerpunt in de betrekkingen tussen de Algorrianen en de Solaners. Ergens is iets mis met het tijdveld, en de ruimte rondom het stelsel is volledig verlaten. De Algorrianen begeven zich, begeleid door Ron en Dao, naar het ruimtestation STASIS-01 en schakelen het tijdveld uit dat door dit station werd opgewekt. Daarna landt men op de planeet. Deze is echter volkomen ontvolkt en onbewoonbaar, er zijn nauwelijks nog Algorriaanse restanten van gebouwen en zelfs de atmosfeer is als sneeuw gecondenseerd op het oppervlak. Uiteraard werd STASIS-01 door Helioten gemanipuleerd en werd het effect van het tijdveld omgekeerd. Zo zijn op Tulacame 2 vele miljarden jaren verstreken en zijn de Algorrianen uitgestorven. Daar ze nu weten dat ze de laatste van hun volk zijn verandert dat Curcaryen en Le Anyante op zo'n manier dat ze voortaan bereid zijn om op een gelijkwaardige manier samen te werken met de Solaners.

Ondertussen heeft Alaska Saedelaere met heel andere problemen te kampen. Zijn Cappin-fragment wordt door een onbekende invloed tot verhoogde activiteit aangezet waardoor hij het moeilijk heeft. Hij meent te bespeuren dat zijn aanvallen erger worden naar mate hij het middendeel van de SOL nadert. Hij begeeft zich desondanks op een expeditie in dit nog steeds mysterieuze en grotendeels onontdekte terrein. Onderweg ontmoet hij de Dookies die hem een hand vol micro-sonden geven waarmee hij alle ongewone dingen die hij te zijn krijgt kan opnemen. Als het tijdveld van Tulacame 2 uitgeschakeld wordt, raakt de overbrengerbeschadigde in een shock en verliest het bewustzijn. Als hij weer bij komt stelt hij vast dat de mini-cameras iets hebben opgenomen. Hij kan slechts zeer kort een constructie van vijf lichtgele koepels herkennen. Alaska licht de scheepsleiding in. Nu heeft Atlan geen keus meer dan van zijn soortgelijke belevenis te vertellen in het SOL-middendeel.

Om de onbekende uit zijn schuilplaats te lokken en in het gunstigste geval uit het schip te verdrijven, neemt men drastische maatregelen: de SOL-cellen zullen van het middendeel worden losgekoppeld, de bemanning wordt geëvacueerd, en het middendeel wordt met gedeactiveerde afweerschermen de dichtstbijzijnde zon ingestuurd. Atlan wil met de rest van de scheepsleiding tot het laatste moment aan boord blijven. Voor er echter ernstige ongelukken gebeuren, grijpt SENECA in. Hij beweerd dat hij een prioriteitsorder heeft ontvangen en vliegt met het middendeel weer uit de zon. Ernstige ongerustheid bij de Solaners: het geharrewar met de Algorrianen over de vraag wie het op de SOL voor het zeggen heeft, was zinloos, want in werkelijkheid was het generatieschip blijkbaar al sinds geruime tijd – onopgemerkt door de Solaners – in vreemde handen. Een poging om met behulp van de superieure Algorriaanse-techniek door te dringen in het virtuele binnenste van SENECA is niet succesvol. Een almachtige Avatar verschijnt die Curcaryen, Atlan, Tek en Dao terug werpt.

De gebeurtenissen in het Eerste Thoregon wordt voor de bemanningsleden van de SOL steeds mysterieuzer. Vooral nadat men heeft moeten vaststellen dat men niet eens meer de controle over het eigen ruimteschip schijnt te hebben...

Toch begrijpt Atlan, dat hij los van dit alles meer informatie moet zien te bemachtigen. Daarvoor wordt er een speciale verkenningseenheid op uitgestuurd. Dit is ook het thema van de volgende aflevering van de Perry Rhodan reeks.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende