< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2186 • 1318    DE NIEUWE SOEVEREIN


Op drie heel verschillende plaatsen zijn er, in de huidige tijd van handelen - het is mei 1312 Nieuwe Galactische Tijd - mensen van de Aarde in kosmische gebeurtenissen verwikkeld, die een oorzakelijk verband hebben met het thema Thoregon. Zo opereert het halterruimteschip SOL met zijn bemanning onder het bevel van de Arkonide Atlan bijvoorbeeld in het zogenoemde Eerste Thoregon, een soort miniatuuruniversum. Gevechtsruimteschepen van Terranen, Arkoniden en Posbi's hebben op hetzelfde tijdstip in de Tradom-galaxie een bruggenhoofd geslagen, bijna 400.000 lichtjaar van de Melkweg verwijderd. Het overbruggen van deze ongelooflijke afstand was slechts mogelijk, doordat de bondgenoten het klaarspeelden om het sterrenraam in handen te krijgen. Dit medium maakt een reis over enorme afstanden in nultijd mogelijk en werd oorspronkelijk opgericht, omdat het Tradom Rijk de Melkweg wilde veroveren.

Na een tijdreis naar het verleden is Perry Rhodan met zijn vlaggenschip, de LEIF ERIKSSON, intussen in de huidige tijd aangekomen. De Terraan wil eindelijk weer tot het offensief overgaan. Dan wordt er een radiosonde geborgen, die blijkbaar 160.000 jaar oud is.

Deze radiosonde bevat waardevolle informatie: hij maakt melding van mensen, die met de speurkruiser JOURNEE in het verleden zijn achtergebleven. Zim November en zijn begeleiders waren getuigen van verschrikkelijke gebeurtenissen. En ze maken een eigenaardige carrière door - een hoogtepunt wordt de nieuwe soeverein ...


Oorspronkelijke titel: Der neue Souverän

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. JongSamenvatting: mensen van de Aarde in het verre verleden – zonder een kans op terugkeer.


Locatie en tijdsruimte: Tradom – Ca. 160.000 voor Chr.


Hoofdpersonen: Sickz Uknadi - Als Souverein van de Rede breidt de Tonkihn zijn macht over Tradom uit. Zim November - Na zijn redding door een insektachtig wezen begint voor de emotionaut een lange weg. Raye Corona - Door de jaren heen verandert de jonge Tefroodse. Jo Vampuce - In het verborgene worstelt de Eltaanse over de toekomst van haar galaxie.Door het neerstorten van de POTTON vallen de negen laatste 'overlevenden' van de JOURNEE in handen van de Genetici van Kaaf, die onmiddellijk met uitgebreide experimenten beginnen. De Maahk Grek-665½ blijkt nutteloos voor hen te zijn zodat ze zich zonder omhaal van hem ontdoen. De laatste acht nauwelijks noch in leven zijnde lichamen blijken een ware goudmijn te zijn voor de gewetenloze genetici. De na het neerstorten vermoedelijk niet meer levensvatbare quasi-lijken worden in regeneratietanks letterlijk meermaals uit elkaar genomen en opnieuw in elkaar gezet. Deze reconstructiepogingen tonen verschillende resultaten. De Terranen verliezen tijdens de experimenten niet alleen hun oorspronkelijke gedaante maar ook grotendeels hun herinneringen en lijden vreselijke kwellingen. Zim November kan zich na deze procedure alleen nog enkele begrippen herinneren die voor hem nauwelijks enige betekenis hebben. Het sterkste zijn de herinneringen aan zijn liefde voor Raye Corona en die van zijn vaderland L'Erics (bedoelt is de LEIF ERIKSSON). De Genetici van Kaaf ontdekken Zim's paragave als emotionaut en kruisen zijn genen met die van Raye Corona, die als Tefrodische over een – zij het inactieve – para-klier beschikt. Zo ontstaan de rudimentsoldaten die met hun para-krachten de schadelijke straling van de AGLAZAR-aggregaten in toom kunnen houden. Een ander product zijn de Conquestors.

Deze genetisch vervaardigde Terraanse afstammelingen komen de leiders van de Inquisitie van de Rede precies goed uit als nuttige werktuigen. De Tonkihn hebben Tradom met brute kracht en met behulp van de Anguela-kloon volledig onderworpen en het Rijk Tradom gesticht. De machtsstructuren van het Rijk worden in deze tijd in principe gevestigd. Anguela wordt als een held voorgesteld en een aan zijn persoon verbonden religie zal als opium voor het volk dienen zodat men de onderdrukking door de Tonkihn zonder verzet accepteert. De gloedzone van de PULS wordt als zetel van de snel als God vereerde Anguela aangezien – de echte Anguela is echter spoorloos verdwenen. Sickz Uknadi, die als Soeverein van het Verstand de eigenlijke alleenheerser in Tradom is, vindt in de aantekeningen van Anguela aanwijzingen wat er met de passe-partouts eigenlijk mogelijk is. Hij dringt via de Paddenstoeldom op Frieson I door tot de Brug in de Oneindigheid, maar kan niets doen omdat de toegang tot de PULS nog steeds wordt geblokkeerd.

Dat VAIA niet werkelijk dood is,is een constante bron van onzekerheid voor de Tonkihn. Maar ook de uitstervende Eltanen weten ervan. Zij starten een langetermijnproject waarmee VAIA op een dag weer gewekt zal worden. Vanuit het station SAHINS STERN zal een straalstroom op de gloedzone worden gericht waarmee psionische impulsen zich tot in den PULS kunnen verspreiden. Met deze impulsen zal VAIA's lichaam worden gewekt waardoor deze de in de pijnwissels afgesplitste bewustzijnspotentiaal weer naar zich toe kan trekken en kan verenigen. Uiteindelijk sterven echter de laatste Eltanen die nog de juiste kennis hebben van dit plan. In de Laatste Stad is er weliswaar ook een Eltaanse kolonie maar deze is echter sinds een lange periode van de gebeurtenissen in Tradom geïsoleerd. Alleen als een psi-begaafde Eltaan contact kan maken met de pijnwissel die lang geleden in de halfruimteblaas gematerialiseerd is, kunnen ze weer uit hun schuilplaats te voorschijn komen en contact opnemen met het Puinimperium dat in Tradom tot nu toe een uitzichtloze verzetsstrijd voert tegen het Rijk.

Intussen worden de uit de armzalige overblijfselen van de Terranen gekweekte wezens voor de Inquisiteurs steeds belangrijker omdat de Tonkihn geleidelijk aan het uitsterven zijn, wat tevens terug te voeren is tot de intriges van de Genetici van Kaaf. Hun laatste en beste product zijn acht humanoïde wezens wiens lichamen evenwel zijn onderworpen aan een constant celverval maar niettemin vrijwel onsterfelijk zijn. Zij zijn namelijk in staat om de levensenergie van andere wezens in zich op te nemen en zich daarmee in stand te houden. Ze verlangen zeer gretig naar levensenergie en ontvolken zo intussen hele regio's op verschillende planeten. Daarbij blijven steeds fracties van de geabsorbeerde bewustzijns over die ze aan de met parastof doordrongen wanden van de tribuutkastelen en de Vesting van de Inquisitie moeten afgeven, om niet door hen beïnvloed te worden. Men kan zeggen dat het bij de acht humanoiden om de herrezen Terranen gaat, maar zij hebben echter niets menselijks meer. Ze zijn misvormd en extreem mager en kunnen zich alleen schokkerig bewegen en hebben een grijze, als verbrand uitziende, huid die bedekte is door pulserende aderen en zeer lichtgevoelig is. Ze hebben een roofdiergebit en diep ingevallen rood gloeiende ogen.

Wanneer de Tonkihn van het galactische podium verdwijnen, nemen deze acht wezens als nieuwe Inquisiteurs de macht  over – met Zim November als nieuwe Soeverein van het Verstand aan de top. De vooraanstaande Genetici van Kaaf, die zich op koers wanen met hun langetermijnplannen wanneer de Tonkihn zijn verdwenen, worden door de nieuwe Inquisiteurs zonder pardon gedood. Terwijl de voormalige leiders van de Inquisitie hun activiteiten hebben beperkt tot Tradom, breiden de nieuwe Inquisiteurs hun invloed uit naar andere galaxies met gebruik van sterrenvensters en de Brug in de Oneindigheid. Verkenners op de Brug, om de komenden galaxies als veroveringsdoel in beeld te brengen, zijn de creaturen van Quintatha. Deze kunnen met behulp van de rudimentsoldaten zonder passe-partout van de paddenstoeldommen gebruik maken, maar ook de Mega-dom in de PULS blijft voor hen gesloten. De Inquisiteurs vallen alleen Thoregon-galaxies aan omdat de nieuwe Soeverein, in een ontmoeting met Cairol, van de kosmocraten verneemt dat het legitiem is om zulke roofovervallen te plegen.

Als een Quintatha-creatuur met informatie over de Melkweg terug komt, zijn de Inquisiteurs en in het bijzonder November als geëlektriseerd – een herinneringsflits krijgen ze daarbij nog steeds niet. November drijft de verovering van de Melkweg met alle middelen aan, alhoewel het Rijk Tradom eigenlijk niet toereikend is uitgerust voor zo'n veldtocht. Als zich dan de eerste mislukkingen aandienen, denkt November te maken te hebben met een onbekende tegenstander die al eerder heeft geprobeerd om zijn plannen te saboteren. Daarbij kan het om een andere Inquisiteur gaan. Hij komt er uiteindelijk achter dat niemand minder dan Corona zijn tegenstander is. November zet Corona onder druk en komt te weten wat haar motiveert, zonder het werkelijk te begrijpen: Rayes herinneringen zijn meer uitgesproken als die van de andere Inquisiteurs, en bij de ontdekking van de Melkweg herinnert zij zich hun reis in de tijd. Ze heeft dan ook geprobeerd om de Terranen onopgemerkt te ondersteunen door de invasie te saboteerden. Ze heeft ook het Thoregon-bodeschip van de VAIA-Verkondiger gevonden en verborgen. November, wiens lust naar levensenergie veel groter is dan het toch al zwakke gevoel dat hij nu nog voor Raye heeft, dood zijn voormalige grote liefde en zuigt haar levensenergie op.

Terwijl de Terranen zich nog met de geschiedenis van het ten ondergegane Rijk van het Goede bezighouden, laat Perry Rhodan al de volgende actie plannen. De activeerderdrager wil samen met de Arkoniden en Posbi's, evenals de bondgenoten in Tradom, een beslissende slag tegen de Inquisitie van de Rede uitvoeren.

Hoe deze slag verloopt en welke moeilijkheden er de bondgenoten wachten, beschrijft Horst Hoffmann in de volgende Perry Rhodan-aflevering.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende