< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2184 • 1316    ORAKEL IN GEVAAR


Op drie zeer verschillende plaatsen zijn in de huidige tijd van handelen - het is mei 1312 Nieuwe Galactische Tijd - mensen van de Aarde in kosmische gebeurtenissen verwikkeld, die iets met het thema Thoregon te maken hebben. Zo opereert het halterruimteschip SOL met haar bemanning onder het bevel van de Arkonide Atlan bijvoorbeeld in het zogenoemde Eerste Thoregon, een soort miniatuuruniversum. Gevechtsruimteschepen van de Terranen, Arkoniden en posbi's hebben op dat zelfde moment in de Tradom-galaxie een bruggenhoofd gevestigd, bijna 400.000 lichtjaar van de Melkweg verwijderd. Het overbruggen van die ongelooflijke afstand was slechts mogelijk, omdat hun bondgenoten het klaarspeelden, het sterrenraam in handen te krijgen. Dit medium maakt de reis over enorme afstanden in nultijd mogelijk en dit werd oorspronkelijk tot stand gebracht, omdat het Tradom Rijk de Melkweg wilde veroveren.

En terwijl er in de Tradom-galaxie de gevechten tegen de onbekende heersers van de Inquisitie van de Rede doorgaan, ontwikkelt er zich thuis in de Melkweg een heel nieuw probleem. Onbekende machten, die van het hulpvolk de Cishaba's gebruikmaken, verankerden niet ver van het centrum van de Melkweg een object in de hyperruimte, dat blijkbaar in staat is om de hele galaxie te vernietigen. Hoe men zich daartegen kan verweren, is volkomen onbekend. Intussen gaan de Terranen rond perry Rhodan in de Tradom-galaxie over tot de aanval. Ook de Jankarons zijn daarbij - en zij stuiten op een orakel in gevaar ...


Oorspronkelijke titel: Orakel in Gefahr

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. JongSamenvatting: Roxo Quatron en zijn bemanning – de Jankaron ondernemen risico's.


Locatie en tijdsruimte: Melkweg, Tradom – mei 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Roxo Quatron - De Jankaron vertrekt met zijn drie begeleiders voor een speciale verkenning in Tradom. Perry Rhodan - In de galaxie Tradom laat de Terraan de geallieerde vloten tot de aanval overgaan. Sha Mentsa - De Krun toont als gids zijn thuiswereld aan de bezoekers. Humphrey Parrot - De wetenschapper en zijn collega's werken aan een radiosonde uit het verleden.De in de buurt van het sterrenvenster ontdekte sonde uit het verleden, die de identificatie van de JOURNEE uitzendt, wordt met de hoogste veiligheidsvoorzieningen naar de LEIF ERIKSSON gebracht en onderzocht. Het object is daadwerkelijk circa 160.000 jaar oud en ondanks zijn zware bepantsering van 20 centimeter dik Eltaniet niet geheel onbeschadigd. Het bestaat uit twee aan elkaar bevestigde stofzeilers die beide een capsule met gegevens bevatten. De analyse van de data zal enige tijd duren. Perry Rhodan ontmoet ondertussen Ascari da Vivo en wordt het met haar eens over de verdere strijd tegen het Rijk Tradom. Rhodan bereidt een allesomvattende aanval voor: alle zes niet door de Galactici gecontroleerde sterrenvensters zullen worden vernietigd want een verovering zou te lang duren en te veel kracht kosten.

Rond dezelfde tijd ontvangen Roxo Quatron en zijn drie metgezellen, die met de CoJito-planetenjager in het zuidelijk deel van Tradom onderweg zijn, een ultrakorte hyperimpuls. Deze bevat naast onverstaanbaar geruis ook de twee woorden "VAIA-Dhasaren" – maar in het heden kan eigenlijk niemand nog dit begrip kennen. De radioboodschap komt uit het centrum van de Minullu-alliantie, een samenwerkingsverband van diverse Tradom-volken die in opstand komen tegen de nog niet helemaal verslagen machthebbers van het Rijk Tradom. De zender moet ergens in het Sharam-stelsel staan. Als de Jankaron daar aankomen  vinden ze een op hoge toeren draaiende defensie-industrie die het ene na het andere oorlogschip uitspuwt. Nieuwkomers zoals de CoJito-jager worden weliswaar geregistreerd maar kunnen zich zonder controles naar de hoofdplaneet van het stelsel, de planeet Sharamandie, begeven om zich als bemanning voor die nieuw gebouwde schepen aan te melden.

De Jankaron landen op Sharamandie en gaan na waar de hyperimpuls vandaan komt. Ze nemen contact op met de oorspronkelijke bewoners van de planeet. De Krun, die in gebouwen wonen die er uit zien als taaitaai-huisjes, hebben een mysterieus orakel dat maar eens in de tien jaar kan worden bezocht. De standplaats van het orakel is identiek aan de bron van het mysterieuze bericht. Onder dekking van de duisternis sluipen de vier vogelwezens de uit wortels gevormde grot binnen waarin het orakel zich bevindt. Daar vinden ze een lensvormig nevelveld. Zodra ze dichterbij komen, vangen ze opnieuw een bericht op: in de taal van het Rijk van het Geluk worden hen drie vragen gesteld die alleen iemand kan beantwoorden die in de tijd van de Thatrix-civilisatie heeft geleefd of deze op z'n minst heeft gekend. Sinds de Jankaron met Rhodan in het verleden zijn geweest, kunnen ze de vragen correct beantwoorden. Het nevelveld verdwijnt en er verschijnt een transparante, lensvormige constructie die met aggregaatblokken is uitgerust. Roxo Quatron betreedt de geopende lens en treft er binnenin een opgebaard, spichtig gestalte aan wiens lichaam met goud-borduurde windsels is omwikkeld. Het wezen draagt een gouden staf en heeft een zilveren hoofdband en een zwarte passe-partout. Geen enkele twijfel mogelijk: dit is Anguela! En – hij leeft, maar is niet bij bewustzijn.

Plotseling wordt Sharamandie door een vloot van rijkstrouwe troepen aangevallen: een massale hoeveelheid aan Valenter-schepen en honderd AGLAZAREN vliegen naar de planeet en kunnen door de vloten van de Minullu-alliantie niet worden tegengehouden. Van de partij is ook een raketvormig object van elf kilometer lang en twee en een half kilometer dik: Zebuck's vesting. Deze landt op Sharamandie. Roxo Quatron haalt Anguela uit zijn stasiskamer waarin hij ook nog een paar spionagesondes plaatst. Daarna banen de Jankaron zich een weg naar hun planetenjager. Landingstroepen van de Valenters overspoelen de hoofdstad en schieten op alles wat in de weg staat en belagen de Jankaron zwaar. Plotseling trekken ze zich echter terug om voor een vreemde stoet de weg vrij te maken: een paar honderd misvormde, kreupele Valenters transporteren een soort gondel, een zwevend diep zwart ei, in de richting van de tempel waarin Anguela's capsule zich bevindt. Vanuit het zwarte ei komt een oppermachtige mentale kracht die het leven van alle wezens in de nabijheid opzuigt. Alleen de kreupele Valenters blijven gespaard en de Jankaron kunnen er maar net aan ontkomen. Via de spionagesondes kan Roxo Quatron een humanoide wezen herkennen dat de stasiskamer binnen treedt. Zijn gezicht blijft echter verborgen. De verbinding valt uit als de kamer in een gigantische explosie wordt vernietigd. De Jankaron twijfelen er niet aan dat ze een Inquisiteur hebben gezien die nu bij de explosie is omgekomen.

De ruimteslag in het Sharam-stelsel is beslist als een sterk vlootverband van de Terranen en de Posbi's opduikt. Blijkbaar hebben ze, net als de Tradom-troepen, eveneens de radioboodschap opgevangen die ook de Jankaron hierheen heeft gelokt. Omdat de Tradomers niet aan een overgave denken, worden ze al snel vernietigd – ook Zebuck's vesting wordt vernietigd. Anguela wordt naar de LEIF ERIKSSON gebracht. Hij is nog steeds bewusteloos en extreem uitgeput, maar zal het redden. Gucky kan bevestigen dat Anguela "echt" is. Van Ascari krijgt Rhodan te horen dat de zes vensterstations in Tradom zijn vernietigd. De Inquisitie is nu van alle leveringen afgesneden en de AGLAZAREN die in de verre kolonies onderweg zijn, zullen dan ook niet lang meer operationeel zijn. Waarschijnlijk zal het voor de onderdrukte volkeren niet langer moeilijk zijn om zich binnenkort te bevrijden. Nu is er nog één ding te doen: het databestand uit het verleden, dat vermoedelijk het logboek van de JOURNEE bevat, moet worden gedecodeerd.

Daar had niemand op gerekend: Anguela, de laatste bode van het Rijk van het Goede, heeft het blijkbaar klaargespeeld, de enorme tijdsprong over 160.000 jaar in een speciale stasiskamer te doorstaan. Samen met de informatie, die men uit het logboek van de verdwenen speurkruiser hoopt te verkrijgen, zou er een geheel nieuw beeld van de geschiedenis van het Tradom Rijk kunnen ontstaan... Meer daarover in de volgende Perry Rhodan-aflevering van Uwe Anton.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende