< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2183 • 1315    MET DE OGEN VAN DE CISHABA


Op drie heel verschillende plaatsen zijn momenteel - men schrijft mei 1312 Nieuwe Galactische Tijdrekening - mensen van de Aarde in kosmische gebeurtenissen verwikkeld, die samenhangen met het thema Thoregon. Zo opereert bijvoorbeeld het halterruimteschip SOL met zijn bemanning onder commando van de Arkonide Atlan in het zogeheten Eerste Thoregon, een soort miniatuuruniversum.

Oorlogsruimteschepen van de Terranen, Arkoniden en Posbi's hebben op hetzelfde moment in de galaxie Tradom een bruggenhoofd opgericht, bijna vierhonderd miljoen lichtjaar van de Melkweg verwijderd. Het overwinnen van deze bijna ongelooflijke afstand was alleen mogelijk, omdat de bondgenoten erin slaagden het Sterrenvenster in handen te krijgen. Dit medium maakt de reis over immense afstanden in nultijd mogelijk, en het werd oorspronkelijk opgericht omdat het Rijk Tradom de Melkweg wilde veroveren.

En terwijl in de galaxie Tradom de gevechten tegen de onbekende heerser van de Inquisitie van de Rede doorgaan, ontwikkelt zich in de vaderlandse Melkweg een geheel nieuw probleem. Roi Danton, de zoon van Perry Rhodan, leert dit probleem direct kennen - hij ziet het met de ogen van de Cishaba ...


Oorspronkelijke titel: Mit den Augen der Cishaba

Auteur: Ernst Vlcek

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): Sickz Uknadi's vlaggenschip AGHETT door Daniel Schwarz

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: in het centrum van een galaxie – een moordende macht ontwikkeld zich.


Locatie en tijdsruimte: Melkweg – mei 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Roi Danton - De cellenactiveerderdrager vliegt vanwege een vreemde aanwijzing naar het Dromp-stelsel. Sinjune Toria - De agente van de Terraanse Liga-Dienst is getuige van verschrikkelijke gebeurtenissen. Dalia Argula - De Ferroonse chef-verbindingen valt ten offer aan het dubbel-zien-fenomeen. Yashino Hishmatuun - De Cishaba behoort tot de priesters der voltooiing. Algakira Tufune - De opperbeul viert de doodsceremonie van de Cishaba.Sinjune Toria, genaamd June, is als TLD-agente in het Dromp-stelsel, een voormalig lid van de Centrale Galactische Unie, incognito aanwezig als gast op het 70e verjaardagfeest van de lokale hoofdbestuurder. Het feest wordt gegeven op een station in een omloopbaan en krijgt een onverwachts einde als talrijke gasten volledig de controle over zichzelf verliezen, gewelddadig worden en vernielingen aanrichten – de gastheer dreigt zelfs om het station op te blazen. June kan zich met enige gasten redden in het privé-jacht van de hoofdbestuurder maar heeft daarvoor eerst nog een vreemd visioen over insectachtige wezens wiens filosofie is "alles wat is, moet eindigen". De chaos gaat al snel de gehele planeet over en het wordt June duidelijk dat de amokmakers worden overgenomen door een buitenaardse geestelijk macht. Zijzelf is gespaard gebleven omdat ze mentaal gestabiliseerd is. Met haar TLD-uitrusting heeft June op de dag vóór de aankomst een object waargenomen in het Dromp-stelsel van minstens 1000 kilometer doorsnede. Het object lijkt meer op een schaduw en blijft merkwaardig genoeg immaterieel. Haar bevindingen zend June door naar de Nieuwe USO in wiens rechtsgebied het Dromp-stelsel valt. De USO zal het bericht doorgeven aan de TLD-toren.

In Quinto-Center ergert Roi Danton zich omdat hij er niet in is geslaagd om de 92 AGLAZAREN op te sporen die nog in de Melkweg aanwezig zijn. Dan komt June's bericht hem goed van pas, vooral omdat hij de agente meer dan alleen aantrekkelijk vindt. Hij begeeft zich met de TRAJAN naar het Dromp-stelsel. Daar is de keten van onverklaarbare amok gebeurtenissen niet meer te stoppen. June wordt aan boord genomen en al snel klikt er iets tussen haar en Perry Rhodan's zoon. Derhalve is June graag bereid om met de USO samen te werken. Al snel gebeuren er ook op Danton's schip overnames, maar er zijn echter weinig amokmakers omdat het grootste deel van de bemanning mentaal gestabiliseerd is. Zwaar wegende verliezen zijn er dus niet. Dalia Argula, een Ferroonse radarspecialiste, is tevens mentaal gestabiliseerd maar bij haar gebeurt een heel bijzonder fenomeen: zij is de eerste persoon wiens bewustzijn wordt overgebracht in het lichaam van de insectachtige wezens die verantwoordelijk zijn voor de aanslagen. Haar eigen lichaam ligt op dat moment in coma. De bewustzijnsoverdracht wordt beëindigd op het moment dat de soortgenoten van de vreemdeling zijn toestand ontdekken en hem vervolgens doden. Roi en June wagen ook een poging om zo'n bewustzijnsoverdracht doelgericht uit te voeren om meer over de vreemdelingen te weten te komen. Het experiment lukt en de beide Terranen bevinden zich in de lichamen van twee Cishaba. Zo heten de vreemdelingen die met het KRO'GOM'ATHO in de Melkweg zijn binnengedrongen. Dit object van 1000 kilometer doorsnede werd gebouwd met een Sporenschip als basis en bevat in het centrum een galaxieontsteker.

De Cishaba, een kunstmatig gekweekt volk zonder sociale structuur en persoonlijke relaties, plegen een cultuur des doods en leven alleen met het doel om uit naam van de kosmocraten alles te vernietigen wat het leven bevorderd. Meestal beperken ze hun activiteiten tot een enkel zonnestelsel wat ze dan met behulp van de bewustzijnsoverdrachten ontvolken. Dit keer hebben ze het echter op de gehele Melkweg voorzien. Hun schip zal in de hyperdimensionale structuur van de galactie worden verankerd waardoor het via de normaal-ruimte niet meer bereikbaar is. Er moet nog worden gewacht op het decreet van uitvoering. Op het moment dat dit signaal binnen komt dan zal het KRO'GOM'ATHO in het centrum van het zwarte gat van de Melkweg duiken. De galaxieontsteker zal dan de zwaartekrachtlijnen van de hele galaxie beïnvloeden en ze te laten samensmelten tot een enkele plasmaklomp. De heer of god van de Cishaba is Zattokura – het blijft thans onduidelijk of het bij hem om een Cishaba gaat of om een kosmocratenrobot zoals Laire.

Dit alles ervaren Roi en June in hun gastheren die zij volledig domineren. Over de achtergrond van de opdracht weten ze echter niets omdat de Cishaba daarover niets bekent is. De insectachtige spreken in een afgeleide versie van de Taal der Machtigen. Roi en June begeven zich naar de Opperste Voltrekker van de Cishaba. Deze ceremoniemeester van de dood maakt ze duidelijk dat de verbinding met hun echte lichaam binnenkort zal worden verbroken wanneer het KRO'GOM'ATHO volledig in de hyperruimte zal zijn verankerd. De twee verliezen geen tijd meer en gaan op weg naar het centrum van het Sporenschip om te proberen het Kro Gom – de galaxieontsteker – te vernietigen of op zijn minst te beschadigen. Het lukt ze met moeite om het centrum te naderen maar daar stoten ze op een onoverwinnelijke muur van bewakingsrobots die ze niet kunnen passeren. Het Kro Gom, een gigantische roterende bol waarvan de oppervlaktestructuur voortdurend in beweging is en die uit een volledig onbekende, ondefinieerbare substantie bestaat, is onbereikbaar voor hen. Evenzo onbereikbaar zijn Roi's en June's echte lichamen – de twee slagen er niet in de bewustzijnsoverdracht vrijwillig ongedaan te maken. Ze zien maar één uitweg: ze laten hun Cishaba-lichamen door de robots neerschieten. Roi lukt de terugkeer in zijn lichaam. Vermoedelijk heeft de cellenactiveerder hem daarbij geholpen. June heeft echter geen geluk – ze is gestorven. Roi, die in haar meer dan een kameraad zag, geeft haar doodkist over aan de wereldruimte.

De verdwenen Catamarans worden in de Hayok-sterrenarchipel waargenomen en kunnen volledig worden vernietigd zonder dat dit leidt tot verlies aan de kant van de Terranen. Waarschijnlijk was de bemanning al te lang blootgesteld aan de straling van de AGLAZAR-aggregaten en min of meer handelingsonbekwaam geworden.

Met totaal nieuwe inzichten keerde Roi Danton terug van zijn avontuur in het rijk van de Cishaba. De bewoners van de Melkweg worden bedreigd door iets, wat ze niets eens kunnen waarnemen, laat staan aanvallen... een verschrikkelijke consequentie...


De volgende PERRY RHODAN-roman verplaatst zich van de Melkweg naar het Rijk Tradom, waar Terranen en Jankaron gezamenlijk een avontuur moeten beleven.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende