< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2182 • 1314    HET THOREGON-PLAN


Sinds enige tijd opereert het halterruimteschip SOL in een heel bijzondere kosmos, in het Eerste Thoregon. Het gaat hierbij om een soort miniatuuruniversum, waarin de bemanningsleden van de SOL vanuit de maalstroom van de sterren terecht kwamen. Vergelijkbaar is het Eerste Thoregon vooral met de PULS, waarin de superintelligentie HET zich heeft teruggetrokken.

Inmiddels zijn Atlan en de andere mensen aan boord van de SOL meer te weten gekomen over het Eerste Thoregon. Vooral de kennis van de Oxtorner Monkey en de Terraan A1aska Saedelaere helpt hen daarbij. Ze weten, dat de bewoners van de bolvormige sterrenhoop in een bijna perfect Utopia leven - er heerst vrede, en het gaat alle bewoners naar omstandigheden goed.

Alleen heeft dit Utopia ook een keerzijde. De zogenaamde Tijdbronnenjagers drukken kil en hard elke nog zo kleine vorm van verzet onverbiddelijk de kop in.

Ondertussen heeft de SOL twee nieuwe gasten aan boord: het gaat om twee Algorrianen, leden van een inmiddels legendarisch volk, waarvan het bestaan kennelijk al sinds onheuglijke tijden met het Eerste Thoregon verbonden is - en ze onthullen een groot gevaar: het is het THOREGON-plan ...


Oorspronkelijke titel: Der THOREGON-Plan

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: een superintelligentie intrigeert – ze streeft naar verandering in de kosmos.


Locatie en tijdsruimte: eerste Thoregon – 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Le Anyante - De fundament-stabilisatrice overleeft miljoenen jaren. Curcaryen Varantir - De geniale potentiaal-architect ontwikkelt steeds nieuwe uitvindingen in opdracht van een hogere macht.THOREGON sluit een verdrag met de kosmocraten waarin ze elkaar met rust laten. Terwijl de superintelligentie de PULS stabiliseert, maken de Algorrianen een vaste verbinding met de buitenwereld. Met behulp van deze tunnels wordt aan de THOREGON-zonnen ook voortdurend materie vanuit het standaarduniversum toegevoegd. De zonnen hebben deze 'verjongingskuur' nodig omdat ze anders soms kunnen instorten. Dan krijgen de potentiaal-architecten een nieuwe taak van de superintelligentie: ze zullen een Brug in de Oneindigheid bouwen, dus een transportsysteem dat de tijdbronnen minstens zal evenaren, zo niet beter is. Zo ontstaat in de loop van honderdduizenden jaren de paddenstoeldom als brugpeiler en de Brug zelf. Men legt de nadruk op een eenvoudig visueel ontwerp waardoor de gebruikers zich bewust worden van hun nietigheid in de kosmos. De mega-domen zullen het transport van ruimteschepen mogelijk maken en tevens zullen daar in de 'paddenstoelhoed-steden' THOREGON's vaders, eigenlijk dus de in een para-realiteit levenden Ruimte-tijd-Ingenieurs, worden ondergebracht.

De Algorrianen stellen zichzelf graag deze technische problemen omdat ze dergelijke uitdagingen nodig hebben om niet te stagneren of zelfs tot decadentie te vervallen. Maatgevend voor de ontwikkeling zijn natuurlijk steeds Curcaryen Varantir en Le Anyante die met pauzes van meerdere duizenden jaren steeds opnieuw in nieuwe lichamen ontwaken. Wanneer de Algorrianen echter begrijpen welk doel THOREGON eigenlijk natreeft, is de ontzetting groot, want de superintelligentie schendt bewust het met de kosmocraten gesloten verdrag. De Algorrianen krijgen onder andere de opdracht om een mega-dom in de PULS van de machtigheidsballing van ESTARTU te installeren. Zo hebben ze niet alleen de gelegenheid om de strijd met de Mundanen en een haltervormig ruimteschip gade te slaan, maar ook te begrijpen dat THOREGON zijn invloedssfeer door de installatie van de mega-dom wil uitbreiden – en de dom die in de NACHT wordt geïnstalleerd is niet de eerste in zijn soort. Als de Algorrianen begrijpen dat ze zich van de ene afhankelijkheid in de andere hebben begeven en door THOREGON zijn uitgebuit zet zich opnieuw een degeneratie in die het hele volk treft. In principe zijn de Algorrianen alleen een ander hulpvolk zoals vele andere volkeren die op de talrijke planeten van de THOREGON-zonnen in de loop van de tijd ontstaan en vergaan – de status van gelijkwaardigheid naast de superintelligentie die ze dachten te hebben vanaf het begin, hadden ze in werkelijkheid niet.

Curcaryen ontwikkelt een stasisprojector waarmee de gehele thuisplaneet van de Algorrianen in een veld wordt gehuld dat de tijd bevriest. Op deze manier zal de degeneratie van de getalenteerde technici tenminste worden onderbroken. Enkele duizenden Algorrianen verblijven buiten het stasisveld en bouwen de stad Aldarimme op de planeet Arth Chichath. Ondertussen nemen de door de Algorrianen verachte Mochichi hun technische erfgoed over zonder dat ze deze werkelijk beheersen. Voor de superintelligentie schijnt dat voldoende te zijn omdat de productie van de paddenstoeldomen loopt thans routinematig en automatisch. De beslissende factor dat de laatste Algorrianen zich uiteindelijk tegen hun voormalige partner keren, is een spectaculaire actie van THOREGON: deze sleept de stervende superintelligentie KABBA in de PULS en creëert uit de restanten een een analoge-nucleotide.

De Algorrianen weigeren hun medewerking en bevorderen in plaats daarvan de weerstand die zich ook roert onder het volk van de Mochichi. Daartoe construeren ze camouflagebanden waarmee men zich kan onttrekken aan de totaal controle van de Helioten. THOREGON reageert met de in beslag name van de ruimteschepen van de Algorrianen door de nu voor het eerst optredende Kattixu. Zodoende kunnen de Algorrianen Arth Chichath niet meer verlaten. De gefrustreerden Centauren houden op zich te vermenigvuldigen – dus ook de herhalende wedergeboorte van Curcaryen en Le Anyante is in gevaar. Om toch nog ergens een Algorriaan achter de hand te hebben, om de nog steeds in stasisveld liggende planeet Tulacame 2 te bevrijden of om zich tenminste uit de PULS in veiligheid te brengen naar het standaard-universum, laten de 'Geliefden van de Tijd' zich conserveren in kristalblokken. Maar eerst laat Le Anyante zich, tot ontzetting van haar partner, door zo veel mogelijk Algorrianen bevruchten en slaat ze de embryo's in haar lichaam op. Dit zal een basis zijn voor een nieuwe Algorriaanse civilisatie.

Dat was alles wat de 'Geliefde van de Tijd' aan Atlan hebben te vertellen. Curcaryen's eis, die dan volgt, verrast niet: de SOL zal naar Tulacame-2 vliegen waarna de Algorrianen uit hun stasis kunnen worden bevrijd. Curcaryen denkt dat men alleen met de steun van zijn volk een kans heeft tegen THOREGON's plannen.

Dankzij het levensverhaal van de beide Algorrianen die nu in direct contact met de bemanning van de SOL, staan, kunnen Atlan en zijn begeleiders zich eindelijk een concreet beeld vormen van de situatie in het Eerste Thoregon. Hoe ze daar gebruik van kunnen maken en of het eigenlijk wel lukt zelf de nodige conclusies te trekken, staat nog te bezien.

In de volgende aflevering van de perry Rhodan reeks richten wij onze aandacht op onze eigen Melkweg - en dan specifiek op Roi Danton. De zoon van Perry Rhodan wordt geconfronteerd met een eigenaardige verschijning ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende