< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2181 • 1313    DE GELIEFDEN VAN DE TIJD


Nadat de oxtorner Monkey en Alaska saedelaere, de Terraan met het Cappinfragment, door de tijdbron waren gegaan begonnen ze aan een ongelooflijke odyssee. De twee dragers van een cellenactiveerder maakten onder andere mee hoe de zwerm Kys Chamei praktisch werd uitgeschakeld en na meer dan een miljoen jaar in een onbekende galaxie strandde.

Intussen reizen ze door een deel van het universum dat hun tot nu toe volledig onbekend was. Het is het Eerste Thoregon, dat door de bewoners wordt gezien als een absoluut Utopia'

Maar de twee mannen uit de Melkweg begrijpen al snel dat ook dit utopia zijn schaduwzijden heeft. Tijdbronnenjagers onderdrukken bijvoorbeeld keihard elk verzet tegen de regering, die op een vreemde manier onbestemd blijft. Maar er is een verzetsbeweging...

Met de hulp van de rebellen slagen Monkey en Saedelaere er niet alleen in het halterschip SOL en de bemanning van dat schip te bevrijden, maar ze krijgen bovendien contact met twee Algorrianen, oeroude wezens waarover in het Eerste Thoregon talrijke mythen de ronde doen. Blijkbaar zijn het de geliefden van de tijd ...


Oorspronkelijke titel: Die Liebenden der Zeit

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. BrownSamenvatting: ze dienen de kosmocraten – en tegelijkertijd de rebellen.


Locatie en tijdsruimte: eerste Thoregon – 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Le Anyante - De Algorriaanse bevindt zich in een volledig onbekende tijd. Curcaryen Varantir - De Algorriaan geldt zelfs onder gelijken als een niet echt sympathieke tijdgenoot. Atlan - De Arkonide wordt opnieuw met zijn Ridderaura geconfronteerd. Roland Tekener - De cellenactiveerder drager ervaart met andere Terranen een oeroude geschiedenis.Als de kristalsarcofagen eindelijk zijn opgelost en de beide Algorrianen aan boord van de SOL ontwaken, ontstaan er meteen problemen. Eerst geloven beide dat ze met vijandelijke Kattixu te maken hebben. Dan nemen ze Atlan's Ridderaura waar – en met kosmocraten en hun dienaren staan ze over het algemeen op gespannen voet. Le Anyante, de vrouwelijke Algorriaan, kan haar prikkelbare partner slechts met moeite ervan weerhouden om wild om zich heen te schieten. Als de beide langslapers een holografische afbeelding van de SOL te zien krijgen, herkennen ze het schip: ze zijn hem in het verre verleden in de galaxie Segafrendo al een keer tegengekomen. Ze willen echter niet vertellen wat ze daar toentertijd  hadden te zoeken. De galactici hebben op hun beurt problemen met de nogal intense lichaamsgeur van de centauren. Atlan moet eens te meer duidelijk maken dat hij met de kosmocraten niets meer te maken heeft. Dan vertellen de Algorrianen over hun bewogen verleden:

Het volk van de Algorrianen komt uit de galaxie Xantharaan en neemt daar op grond van hun uiterst geavanceerde technologie een leidende positie in. Hun hoofdwereld is de planeet Tulacame. In de nabijheid van de galaxie Xantharaan trekt de kosmonucleotide XANRIICLE-1 zijn baan en op de planeet Xanth is een station van de Ridders van de Diepte van de Dom Xanthar. Qua lichaamsbouw lijken de Algorrianen op gedrongen ongeveer manshoge Centauren en ze hebben niet alleen vier benen maar ook vier armen. Hun hoofden lijken op katachtige roofdieren en op hun snuit ontspringen twee korte tentakels. Een Algorriaan heeft een levensverwachting van maximaal drieduizend jaar. Veel Algorrianen hebben een zeer prikkelbaar karakter – hun drift is een overblijfsel uit een tijd dat ze hun galaxie met ijzeren vuist regeerden.

De geschiedenis van Le Anyante en Curcaryen Varantir begint circa 20 miljoen jaar geleden. In die tijd zijn de Algorrianen de belangrijkste constructeurs van de kosmocraten in navolging van de Ruimte-Tijd-Ingenieurs. Hun taak is om tijdbronnen voor de Zwermen te construeren die vanuit Xantharaan op hun eeuwige reis worden gestuurd. Curcaryen is als zogenaamde potentiaal-architect maatgevend betrokken bij de ontwikkeling van de tijdbronnen-technologie. Le Anyante heeft een zwak psi-talent en krijgt de taak als fundament-stabilisator om een balancerende en kalmerende invloed op Curcaryen te hebben, wiens agressieve karakter hem bij zijn werk vaak in de weg staat. Ze zijn met een soort haat-liefde verhouding aan elkaar verbonden. Maar er is meer: Curcaryen en Le Anyante worden bijna gedood wanneer het bij de ingebruikname van een tijdbron tot een ongeval komt. Ze worden echter herboren in het lichaam van een andere Algorriaan – niet één keer maar steeds opnieuw, waarbij perioden van duizenden jaren liggen tussen de wedergeboorten. Zo worden ze de Geliefden van de Tijd, die elkaar steeds weer tegen komen. Men weet niet hoe dit fenomeen is ontstaan maar mogelijk is dit veroorzaakt door energieën die bij de explosie van de tijdbron vrij kwamen.

Na verloop van tijd worden de Algorrianen hun rol als hulpvolk van de kosmocraten zat. Ze stellen de productie van de tijdbronnen uit en beginnen hun technologische thuiswereld te veranderen in een natuurlijke planeet. Le Anyante en Curcaryen spelen een belangrijke rol in dit proces, maar uiteindelijk gebeurd toch het onvermijdelijke: de kosmocraten grijpen in en berispen hun belangrijkste constructeurs. De Algorrianen worden door een grote vloot van kosmocratendienaren aangevallen, waartoe drie onoverwinnelijke blauwe cilinders behoren. Het gehele Algorriaanse volk wordt tot slaaf gemaakt en hun thuiswereld wordt verwoest en door kosmocratentroepen bezet. Deze slag treft de centauren zo zwaar da ze zich daarna nog nauwelijks voortplanten en dreigen uit te sterven. In deze situatie trekken de kosmocratentroepen zich weer terug.

Daarna herstellen de Algorrianen zich weer en vliegen onder leiding van Le Anyante en Curcaryen met de 42 kilometer lange, buisvormige ruimteschip, TULA naar de galaxie Mahagoul in de maalstroom van de sterren waar ze veilig denken te zijn voor een ontdekking. Daar creëren ze een nieuwe thuiswereld en krijgen na enige duizenden jaren contact met de Helioten en de superintelligentie THOREGON. Deze is uit Ruimte-Tijd-Ingenieurs ontstaan die toentertijd niet tot de Diepte zijn afgedaald. Centrum van de superintelligentie is het dubbelsterrenstelsel Thoregon-Cencha. Een deel van de Ruimte-Tijd-Ingenieurs leeft op één van de bijbehorende planeten in een para-realiteit. De superintelligentie zelf leeft in zonnen waarvan de hyperstraling als voedsel dient. THOREGON heeft zich in de loop der tijd uitgebreid over een kwart miljoen zonnen. Haar bewustzijn omvat daarmee een hele sterrenhoop die door psionische velden is verbonden. De groene Helioten zijn niet meer dan materieel geworden gedachten van de superintelligentie, geboren uit de hyperstraling van de zonnen. De zilvere Helioten dragen een bewustzijn-splinter van THOREGON en hebben daarom een eigen bewustzijn. Bij sommige Helioten heeft deze bewustzijnsoverdracht niet gewerkt en deze rode Helioten zijn gevaarlijke idioten.

THOREGON gaat ervan uit dat ze op het punt staat te worden weggevaagd door de kosmocraten. Daarom wil ze zich in de PULS van de maalstroom terugtrekken waar ze veilig zou zijn buiten het bereik van de kosmocraten. Daarvoor heeft ze de hulp nodig van de Algorrianen. Aangezien ze vrezen dat de naburige superintelligentie vroeg of laat de kosmocraten terloops op hun plan zal wijzen, verklaren ze zich ertoe bereid om de THOREGON-zonnen in de PULS te brengen. Al eeuwenlang wordt het plan geleidelijk uitgevoerd maar dreigt uiteindelijk toch te mislukken want plotseling duiken daadwerkelijk enorme vloten van de Ordemachten op in de maalstroom en openen ze de aanval zonder waarschuwing. Op het laatste moment kan Thoregon-Cencha in de PULS worden verplaatst. Het hele overgebleven Algorriaanse volk volgt; voor dit doel wordt ook hun thuisstelsel met de planeet Tulacame 2 in de PULS getransporteerd.

De twee Algorrianen die dankzij de inspanningen van de Oxtorner Monkey konden worden gevonden, schijnen werkelijk ongelooflijk veel over de geschiedenis van het Eerste Thoregon te weten.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende