< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2180 • 1312    OBJECT ARMAIRE


Sinds de Oxtorner Monkey en Alaska Saedelaere, de Terraan met het Cappinfragment, door een tijdbron op de planeet Trokan zijn gestapt, hebbèn de beide mannen een ongelooflijke odyssee achter de rug. Zo waren de beide mannen, die dankzij hun cellenactiveerder relatief onsterfelijk zijn, er getuige van hoe de zwerm Kys Chamei quasi werd uitgezet en na een tocht van een miljoen jaar in een vreemde galaxie strandde.

Momenteel verplaatsen ze zich in een gebied van het universum, dat hen tot nu volkomen onbekend was. Het gaat om een bolvormige sterrenhoop, die volledig lijkt te zijn geïsoleerd. De bewoners van de sterrenhoop beschouwen hun gebied als het Eerste Thoregon en zijn van mening, dat hun kosmische regio een absoluut Utopia is.

De beide mannen ontdekken echter al snel, dat er een schaduwkant aan dit Utopia zit. Zo wordt in dit deel van de kosmos het haltervormige ruimteschip SOL op een geheimzinnige manier gevangen gehouden. En er is een rebellenorganisatie, waarmee Monkey en Saedelaere samenwerken.

Met behulp van die rebellen lukt het de SOL te bevrijden. Gezamenlijk begint men de bolvormige sterrenhoop in kaart te brengen en te onderzoeken - in het centrum van de sterrenhoop bevindt zich object ARMAIRE ...


Oorspronkelijke titel: Objekt Armaire

Auteur: Rainer Castor

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: verkenning in de eerste Thoregon – twee mensen ontdekken een oeroud geheim.


Locatie en tijdsruimte: eerste Thoregon – 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan - De Arkonide krijgt de macht terug over het halterruimteschip SOL. Alaska Saedelaere - De Terraan reist aan boord van een ruimtetractor. Monkey - De Oxtorner heeft last van een gewetensconflict. Trim Marath - De mutant krijgt een onwerkelijk contact. Myles Kantor - De wetenschapper reist tussen verschillende galaxies.Alaska Saedelaere, Monkey, Elle Ghill en Zit Akreol stappen over in de SOL en de beide Algorrianen in hun steeds lichter wordende sarcofagen worden ook naar het generatieruimteschip getransporteerd. Als de gekaapte ruimtetractor zich in een beschermde baan om een zon bevind, gaat men met de SOL de Eerste Thoregon verkennen. Daarbij komt het steeds weer tot aanvallen van de Kattixu-schepen en Helioten die zowel de energieschermen als ook de solonium-scheepswand moeiteloos doorboren. De SOL kan zich elke keer net op tijd met de hypertact redden en loopt geen significante schade op. Atlan heeft een ontmoeting met Monkey die onzeker lijkt te zijn hoe de Arkonide tegenover de Nieuwe USO staat. Atlan verklaart echter dat hij tot op dit moment geen aanspraak op het leiderschap wil laten gelden.

Het onderzoek levert een aantal inzichten op: Mondra Diamond stelt vast dat de maalstroom van de sterren, Erranternohre en de Melkweg praktisch op één gemeenschappelijke lijn liggen. Tezijnertijd was de uitmonding van de materiebron Gourdel gericht op de maalstroom en is later weggedraaid – de bijwerkingen heeft men vanwege de gemeenschappelijke oriëntatie ook in de Melkweg bespeurd. Hebben de kosmocraten dus al eerder een aanval op de Eerste Thoregon uitgevoerd? Op weg naar het centrum van de Eerste Thoregon worden de uitgangen van de PULS onderzocht. Door deze tunnels wordt door de Eerste Thoregon voortdurend materie toegevoegd want door de zonnewind gaat ook voortdurend materie verloren. Trim Marath doet met zijn paragave een ontdekking die door de Aura-tang van de SOL wordt bevestigd: alle zonnen in de PULS schijnen over een bewustzijn te beschikken! Onduidelijk blijft of de zonnen zelf levensvormen zijn of dat zich intelligente wezens in de zonnen bevinden. Dan duikt een nieuw soort Helioten op – deze hebben een groene kleur en schijnen in tegenstelling tot de bekende zilverkleurige Helioten slechts een secundaire functie te hebben. De verhoudingen binnen de PULS blijven verwarrend want hoewel het gaat om een extra-universum is hier ook zo iets als een hyperruimte waaruit bijvoorbeeld energie kan worden getapt.

In het centrum van de Eerste Thoregon bevindt zich een dubbelsterstelsel met drie planeten die door acht Mega-Domen worden omcirkeld. Twee van deze zijn pure technowerelden, de derde is een aardachtige met natuur voorziene planeet. Volgens Elle Ghill kan het bij dit zonnestelsel gaan om de oorsprong van de Helioten omdat er legendes en overleveringen zijn waarin zo'n stelsel met de naam Thoregon-Cencha werd beschreven. In de nabijheid van dit stelsel bevindt zich ook het object Armaire. Het gaat om een ringvormig veld uit psi-energie met een doorsnede van 1,8 lichtminuten. Dat komt Atlan meteen bekent voor en inderdaad blijkt dit veld niets anders te zijn dan de vierdimensionale afdruk van een kosmonucleotide. Zo snel valt niet vast te stellen of men een gestolen stuk van de Morele Code voor zich heeft of dat de Nucleotide kunstmatig geproduceerd is, en tijd voor een langer onderzoek komt er niet. De SOL wordt namelijk opnieuw aangevallen door de Helioten hoewel zij zich in een beschermde baan om een zon bevindt. Ligt het er misschien aan dat de zonnen, die immers over een eigen bewustzijn schijnen te beschikken, de SOL hebben ontdekt? Helaas schijnt dat zo te zijn omdat ook de ruimtetractor is aangevallen. Als de SOL terug keert naar de standplaats van het gekaapte schip vindt men daar alleen maar een wrak. Men kan nog niet eens naar eventuele overlevenden zoeken omdat zich in de buurt Kattixu-schepen hebben verborgen die onmiddellijk tot de aanval overgaan.

Ook over de beide Algorrianen is er nieuws te melden: de glazen sarcofagen zijn bijna volledig opgelost. Misschien is dit te wijten aan het feit dat de SOL verbleef in de nabijheid van de machtige zonnen-bewustzijns.

Abrupt beschikken Alaska Saedelaere en Monkey over veel meer mogelijkheden om in actie te komen. Met de ondersteuning door de SOL en haar bemanning is het hopelijk mogelijk eerder en sneller achter de geheimen van het Eerste Thoregon te komen en grote gevaren voor de eigen Melkweg te verhinderen. En de beide Algorrianen kunnen - dat hoopt iedereen - zich ontpoppen tot belangrijke bondgenoten. Meer hierover in de volgende aflevering van de Perry Rhodan reeks, die door Hubert Haensel werd geschreven.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende