< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2178 • 1310    CENTRALE VAN DE KRING


Sinds de Oxtorner Monkey en Alaska Saedelaere, de Terraan met het Cappin-fragment, door een tijdbron stapten, hebben ze een ongekende odyssee meegemaakt. De twee mannen die dankzij hun cellenactiveerder relatief onsterfelijk zijn, bereikten daardoor bijvoorbeeld de Kys Chamei Zwerm.

Sinds meer dan 1 miljoen jaar doorkruiste dit kosmische product het universum om hun intelligentie te verspreiden. Saedelaere en Monkey maakten het einde van deze Zwerm nog mee, waarna ze opnieuw in een tijdbron stapten.

Intussen verplaatsen ze zich door een gedeelte van het universum, dat hen tot dusver volkomen onbekend was. Het schijnt om een bolsterrenhoop te gaan die volledig afgesloten is. De bewoners ervan zien het als het Eerste Thoregon en houden hun kosmische gebied voor een absoluut Utopia.

Maar de twee mannen uit de Melkweg zien snel in, dat dit Utopia ook een schaduwzijde heeft. Zo wordt in dit gebied van de kosmos bijvoorbeeld het halterruimteschip SOL op geheimzinnige manier gevangen gehouden. En er is een rebellenbeweging, waar de Kattixu's meedogenloos op jagen. Het doel van de twee mannen is nu de centrale van De Kring ...


Oorspronkelijke titel: Zentrale des Zirkulars

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. JongSamenvatting: klopjacht in de eerste Thoregon – de Mochichi voeren een plan uit.


Locatie en tijdsruimte: eerste Thoregon – 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Alaska Saedelare - De Terraan is op de vlucht met de Circulair van de Mochichi. Elle Ghill - De Mochichi zet de beide mannen uit de Melkweg over in een asteroïde. Monkey - De Oxtorner zet zich in voor betere veiligheidsmaatregelen.Alaska Saedelaere en Monkey vliegen Samen met de Mochichi uit Aldarimme; de twee kristalkisten met de slapende Algorrianen nemen ze mee. De Kattixu laten zich niet gemakkelijk afschudden hoewel het gangenstelsel van de oude stad doorspekt is met vallen waarin talrijke tijdbronnenjagers hun leven verliezen. Uiteindelijk is de vlucht echter, volgens Monkey, te gemakkelijk gegaan. En gelijk heeft hij, omdat de leider van de achtervolgingsactie trouw blijft aan het oude principe: laat je tegenstanders ontkomen en volg ze haar hun schuilplaats om die tegelijkertijd ook te vernietigen. De Mochichi, voor wie zo'n denkwijze vreemd is, gedragen zich op de vlucht onhandig en laten duidelijke sporen achter op hun weg naar de centrale van de Circulair. Onderweg bemerkt Monkey bij het observeren van de Algorrianse-kristalkisten, dat de massa van deze containers geleidelijk aan het afnemen is en dat één van de slapende wezens zich minimaal heeft bewogen. Het is alleen maar een kwestie van tijd tot de slapenden uit hun gevangenissen zullen worden bevrijd omdat de kristalsubstantie verder zal oplossen en spoorloos schijnt te verdwijnen.

De centrale van de Circulair bevindt zich in een wolk van puin. Deze brokstukken van een voormalige planeet werden kunstmatig in de vorm van een paddestoel samengebracht in een omloopbaan waarin ze niemand in gevaar konden brengen. In één van deze asteroïden bevindt zich de geheime centrale van de Circulair, genaamd Irdera Nenalda. In het binnenste is de centrale met duizenden levensechte holoprojecties zo ingericht dat het een enorme stad met meerdere niveaus lijkt, vermoedelijk ziet het ware thuis van de Mochichi er zo uit. Van hier uit willen de opstandelingen hun volgende zet plannen. Ze zijn van plan een grote ruimtetractor te kapen waarmee Mega-Domen vanuit de Eerste Thoregon naar de vrij ruimte worden getransporteerd. Dit zou de enige mogelijkheid zijn om de Eerste Thoregon te verlaten. De Mochichi willen dan vervolgens contact met de kosmocraten opnemen om hun hulp te vragen in de strijd tegen de Helioten.

Alaska en Monkey weten natuurlijk wel beter: zelfs wanneer het de slecht georganiseerde Mochichi zou lukken om zo'n ruimtetractor over te nemen dan zal het onmogelijk zijn om tot de kosmocraten door te dringen. En zelfs als deze poging succes heeft dan zou de "hulp" van de kosmocraten er hoogstwaarschijnlijk zo uitzien dat ze de Eerste Thoregon meteen helemaal vernietigen. Nee, menen de beide Galactici, dan kan men beter proberen om de in stasis gevangen SOL te bevrijden. Maar eerst moeten de opstandelingen hun eigen vege lijf zien te redden omdat de Kattixu hun spoor hebben gevolgd naar Irdera Nenalda en ze de hele asteroïde wolk verpulveren. Alaska is niet echt verbaasd als de veronderstelde grote stad verdwijnt en dat de centrale van de Circulair in werkelijkheid een slechts 134 meter lang ruimteschip blijkt te zijn. De in zulke zaken ervaren Monkey neemt het bevel aan boord van het schip over – de Mochichi zien in dat ze zonder zijn hulp geen kans hebben – en zo lukt het op het allerlaatste moment om te ontsnappen in de hyperruimte.

Na de vele avonturen in het Eerste Thoregon schijnen Alaska Saedelaere en Monkey nu betrouwbare bondgenoten in de Circulair van de Mochichi's te hebben gevonden. Hoewel de kleine humanoÏden zeer weinig kennis over geheime operaties bezitten, zetten ze zich toch in en zijn ze ook altijd bereid om zichzelf voor hun zaak op te offeren.

Samen met de Mochichi's bevinden de twee mannen zich nu aan boord van het ruimteschip IRDERA NENALDA. Hun volgende doel is al vastgesteld: de SOL moet worden bevrijd.

Hoe het in de Eerste Thoregon verdergaat, is het onderwerp van de volgende Perry Rhodan-aflevering die door Michael Nagula is geschreven.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende