< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2176 • 1308    KINDEREN  VAN THOREGON


Sinds de Oxtorner Monkey en Alaska Saedelaere, de Terraan met het Cappin-fragment, door de tijdbron stapten, hebben ze een ongekende odyssee meegemaakt. De beide mannen, die dankzij een cellenactiveerder relatief onsterfelijk zijn, bereikten zo bijvoorbeeld de Zwerm Kys Chamei.

Net als andere Zwermen doorkruiste deze kosmische schepping sinds lange tijd het universum om intelligentie te verspreiden. Saedelaere en Monkey kwamen juist op tijd om het einde van deze Zwerm mee te maken - waarop ze opnieuw een tijdbron binnenstapten.

intussen bewegen ze zich door een gebied van het universum, dat voor hen tot dusver volkomen onbekend was. Het schijnt om een bolsterrenhoop te gaan die volledig afgesloten is. De bewoners ervan zien hem als Eerste Thoregon en ze houden hun kosmische gebied voor een absoluut Utopia.

Maar de twee mannen uit de Melkweg zien snel in, dat dit Utopia ook een schaduwzijde heeft. Desondanks noemen de bewoners ervan zich de kinderen van THOREGON ...


Oorspronkelijke titel: Thoregons Kinder

Auteur: Susan Schwartz

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. JongSamenvatting: twee mannen als indringers – achtervolgd door de tijdbronnenjagers.


Locatie en tijdsruimte: eerste Thoregon – 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Alaska Saedelaere - De Terraan leert een razend snel transportmiddel te gebruiken en te waarderen. Monkey - De Oxtorner bouwt een vreemd gebouw van verschillende onderdelen. Sol Kirin - De jonge Mochichi toont de Terranen zijn thuiswereld. Roch Kempsy - De constructeur van de Mochichi bezit merkwaardige bagage.Alaska Saedelaere en Monkey zijn aan boord van een passagierschip onderweg naar de planeet Arth Chichath in de eerste Thoregon om uit de greep van de Kattixu te blijven en eventueel contact op te nemen met de Mochichi. Op deze passagiersvlucht ontmoeten ze Roch Kempsy, een Mochichi, die wordt gemeden door de andere passagiers. Alaska komt met hem in gesprek, maar dan wordt het ruimteschip onverwachts door de Kattixu geënterd. Blijkbaar hebben ze het niet op op beide Galactici voorzien maar op Roch Kempsy, die zich heftig te weer stelt, maar uiteindelijk toch door de Kattixu wordt gedood. Na dit incident doen alle passagiers alsof ze er niets van gemerkt hebben – alhoewel vele onschuldige omstanders de dood hebben gevonden. De vrouwelijke kapitein van het passagierschip overhandigt de Galactici de bagage van de Mochichi omdat ze niets met de verdachte spullen te maken wil hebben en omdat ze aanneemt dat Alaska en Monkey goede bekenden waren van de Mochichi.

Nauwelijks zijn de beide tijdbronspringers op Arth Chichath aangekomen of ze openen de bagagecontainer. Daarin bevinden zich de onderdelen voor een Mochichi-teleporteeruitrusting. Monkey zet, als een volleerd schaalmodelbouwer, het apparaat stuk voor stuk in elkaar. Alaska kijkt ondertussen rond in de stad en maak daarbij gebruik van een Math-Pata. Het is een soort antizwaartekracht-skateboard waarmee men snel door de lucht kan zweven en daarbij verbazingwekkende hoogten kan bereiken. Men kan dat beter niet overdrijven omdat soms de verankering kan weigeren waarmee de voeten op het apparaat worden gefixeerd. Zo gebeurd het ook bij een kind dat zich tijdens het spelen veel te hoog waagt. Alaska redt het kind en wordt daarna door hem rondgeleid. Zo krijgt de maskerdrager standbeelden te zien die een uitgestorven volk voorstellen. Deze wezen met vier armen en benen, die een beetje lijken op centauren, worden Algorrian genoemd en hadden geruime tijd geleden een belangrijke functie in de Eerste Thoregon. Tijdens de rondleiding krijgt Alaska een hologram te zien dat de sterrenballing in de PULS en de Eerste Thoregon laat zien. Deze is door zes Mega-Dommen omgeven. In het centrum van de PULS meent Alaska iets dreigendst waar te nemen waarvan een onverklaarbare koude uitgaat. Hij moet zich terugtrekken wanneer het Cappin-fragment door dit hologram tot chaotische activiteit wordt aangezet.

Terug in het appartement moet Alaska de teleporteeruitrusting uitproberen die Monkey intussen in elkaar heeft gezet. Ze willen proberen om het apparaat te activeren en op deze manier contact te maken met andere Mochichi. Alaska, die zich er maar net inpersen kan, schakelt de uitrusting in via de mentale besturing. Maar het echt beheersen lukt hem niet. Het gehoopte contact met de Mochichi verloopt anders dan de Galactici het zich hadden voorgesteld. Uiteraard hebben ze – zoals verwacht – de door Alaska gebruikte uitrusting gelokaliseerd en verschijnen ze met acht man in het appartement. Met behulp van hun uitrusting en sterke boeivelden plaatsen ze de zich heftig verzettende Oxtorner buiten gevecht. Ook Alaska, die zich snel met een Math-Pata uit de voeten kan maken, wordt al snel weer gevangen. De Mochichi overleggen wat er met de beide gevangenen moet gebeuren en besluiten ze naar hun aanvoerster te brengen, die over hun verdere lot zal beslissen.

Alaska Saedelaere en Monkey stuiten bij hun onderzoeken en gesprekken steeds opnieuw op de problemen, die er in het zo perfect lijkende miniatuuruniversum van het Eerste Thoregon schijnen te bestaan.

Maar de strijd tussen Helioten en Kattixu's illustreert dat er hier grote moeilijkheden bestaan.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende