< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2174 • 1306    ANGUELA'S LAATSTE DAG


In april van het jaar 1312 NGT is de rust bij de situatie rondom het sterrenvenster voorlopig hersteld. De met technische hulpmiddelen op een gigantische manier geopende doorgang in de vreemde galaxie Tradom is net als voorheen in de handen van de Terranen en hun bondgenoten. Alle aanvallen door de Inquisitie van de Rede konden tot nu toe worden afgeslagen.

Bij de poging het laatste ruimteschip van de Eltanen te redden, worden de Terranen van de LEIF ERIKSSON en de Arkoniden van de KARRIBO in het verleden geslingerd. Perry Rhodan en zijn begeleiders ontdekken, dat ze zich op 160.000 lichtjaar van het heden bevinden, in een tijd ver voor het Rijk Tradom.

De galaxie wordt in die tijd beheerst door het Rijk van de Goedheid. Het is tot op zekere hoogte een soort Utopia. Maar het verzet roert zich... Perry Rhodan en zijn begeleiders weten, dat dit verzet zal uitlopen op de vernietiging van het Rijk van de Goedheid. De tijdreizigers zijn tegen hun zin in getuige, hoe er een afschuwelijke oorlog uitbreekt en ze kunnen daar niets tegen doen. Ze worden getuige van het einde van een cultuur - en dat staat min of meer gelijk aan Anguela's laatste dag ...


Oorspronkelijke titel: Anguelas letzter Tag

Auteur: Robert Feldhoff

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: de dodelijk golf raast door – Terranen aanschouwen de ondergang van een cultuur.


Locatie en tijdsruimte: Tradom – Ca. 160.000 voor Chr.


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan wordt getuige van een galactische oorlog. Anguela - De Verkondiger van de superintelligentie VAIA probeert de ondergang van zijn volk af te wenden. Rintacha Sahin - De bouwmeester gaat met een vloot naar de ruimteslag. Ascari da Vivo - De Mascante verzet zich tegen de plannen van de Terraanse Resident. Sickz Uknadi - De Tonkihn is de leider van de Inquisitie van de Rede. Jo Vampuce - De Eltaanse waakt op het moment van gevaar goed over zich zelf.De superintelligentie VAIA werd vernietigd maar nog steeds staan de Guyaam de machtsambities van de Tonkihn in de weg. Ook de dagen van het Lichtvolk zijn echter geteld omdat de Ultramagneet een vijfdimensionale schokgolf uitstoot die iedere Guyaam, die zich in zijn invloedssfeer bevindt, letterlijk zal opbranden. De schokgolf breidt zich over heel Tradom uit. Echter niet gelijkmatig maar sprongsgewijs – alsof deze specifiek op zoek is naar haar slachtoffers. Op deze wijze worden onder andere de commandanten en stuurlieden van duizenden AGLAZAREN gedood, waarna de schepen worden ingenomen door de Valenter-gevechtstroepen die zich op elke AGLAZAR bevinden. Tegelijkertijd zetten de Dhyraba'Katabe de hyperradio-relaisstations in de totale galaxie buiten bedrijf zodat het voor de Guyaam nauwelijks mogelijk is om gecoördineerd weerstand te bieden.

Eifage Agehr, Anguela's plaatsvervangster valt aan de schokgolf ten offer en haar schip wordt door de Valenters gekaapt. Alleen Jo Vampuce, een Eltaan, kan ontkomen. Hij wordt later Anguela's belangrijkste adviseur. Maar allereerst probeert de Verkondiger contact met VAIA op te nemen en betreedt daarvoor de Brug in de Oneindigheid. Als hij vandaar de PULS wil binnengaan, wordt hij door een onoverkomelijke barrière terug geworpen – naar het oordeel van de Passe-partout wordt deze barrière door VAIA zelf opgericht. Als Anguela de paddenstoeldom weer verlaat, bezwijkt hij bijna aan de gevolgen van de schokgolf die intussen de planeet Frieson I heeft bereikt. Met zijn laatste kracht red hij zich opnieuw de Brug op en is daar voorlopig gevangen. Hij kan ook niet de weg naar de naburige galaxie Aul Eimanx nemen (bij deze paddenstoeldom bevindt zich zijn Thoregon-bode ruimteschip SETA WAE) omdat een kosmocratenruimteschip de paddenstoeldom onder vuur neemt en de uitgang bedolven wordt onder tonnen gesteente.

De LEIF ERIKSSON zoekt in het Queigat-stelsel vruchteloos naar de JOURNEE. Men ontdekt alleen maar de nieuw ontstane pijnwissels en vindt uit dat het hierbij om VAIA-splinters gaat. Als Perry Rhodan te weten komt dat Anguela op de Brug in de Oneindigheid is vertrokken, gaat hij er ook heen. Gucky stelt vast dat de schokgolf voorbij getrokken is. Deze heeft alleen een reststraling achter gelaten die voor een Lichtgevende op lange termijn nog steeds dodelijk is maar voor enige tijd kan worden verdragen. Anguela verlaat daarom de Brug en keert terug naar Caldera. Als een laatste AGLAZAR-eenheid onder bevel van Rintacha Sahin door een overmacht van de Inquisitie afgeslacht wordt, is het Caldera-stelsel het laatste bastion van het Rijk van het Geluk. Daar worden de Guyaam door het stelsel omspannende parastofwolk tegen de dodelijke schokgolf beschermt. Binnenin deze wolk bevinden zich ook de als onoverwinbaar geldende Calditische Paleizen.

Sickz Uknadi, de aanvoerder van de Inquisitie, blokkeert het Caldera-stelsel met een enorme AGLAZAREN-vloot. Om zijn vrijheid van handelen te behouden vliegt Anguela met de Calditische Paleizen weg uit de parastofwolk, zelfs als dat zijn versnelde dood betekent omdat de met parastof versterkte romp van het Paleis niet dik genoeg is om de reststraling van de schokgolf tegen te houden. Nog steeds is Anguela vol vertrouwen omdat het hart van de Thatrix-civilisatie – de planeet Caldera – nog steeds bestaat en onaantastbaar is. Zelfs AGLAZAREN kunnen het parastofomhulsel niet binnen vliegen. Hij heeft echter geen rekening gehouden met de meedogenloosheid van Sickz Uknadis. Hij laat namelijk vele structuurbommen in het parastof ontploffen wat uiteindelijk de ondergang van het gehele stelsel betekent. Met een zekere dood voor de ogen benoemt Anguela de Eltaan Jo Vampuce tot zijn plaatsvervanger en opvolger.

De Calditische paleizen zijn in de praktijk het laatste toevluchtsoord van de Vaiaanse ingenieurs, terwijl het grootste deel van de galaxie Tradom zich vanaf nu in de handen van de Inquisitie van de Rede bevindt. Binnen een zeer kort tijdsbestek werd een complete civilisatie naar de rand van de afgrond gebracht - en de tijdreizigers uit de Melkweg konden daar niets tegen doen.

Nu is het zaak, dat Perry Rhodan en zijn begeleiders zichzelf in veiligheid brengen. Hun doel is de terugkeer in hun eigen tijd ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende