< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2173 • 1305    DE ULTRAMAGNEET


In april 1312 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening is de situatie bij het sterrenvenster tot rust gekomen. De met gigantische technische middelen gecreëerde doorgang naar de galaxie Tradom is nog steeds in handen van de Terranen en hun bondgenoten. Alle aanvallen van de Inquisitie van de Rede konden worden afgeslagen.

Bij de poging het laatste ruimteschip van de Eltanen te redden werden de Terranen van de LEIF ERIKSSON en de Arkoniden van de KARRIBO in het verleden verplaatst. Perry Rhodan en zijn bemanningsleden begrijpen dat ze 160.000 jaar van het heden zijn verwijderd, nog voor het Rijk Tradom bestond.

In die tijd wordt de galaxie beheerst door het Rijk van de Goedheid, in zekere zin een Utopia. Toch is er een groeiend verzet... De Galaxers weten dat dit verzet zal eindigen met de ondergang van het Rijk van de Goedheid. De tijdreizigers tegen wil en dank worden getuigen van het begin van de oorlog, en kunnen er niets tegen doen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende wapens, een daarvan is de ultramagneet ...


Oorspronkelijke titel: Der Ultramagnet

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. BrownSamenvatting: bedrog in het verleden – de JOURNEE is helemaal alleen in Tradom.


Locatie en tijdsruimte: Queigat-sector – Ca. 160.000 voor Chr.


Hoofdpersonen: Zim November - De jonge emotionaut is met de verkenningskruiser JOURNEE op een riskante missie. Raye Corona - De Tefroodse arts herleeft een 160.000 jaar oud verleden. Ohl Tulpo - De Valenter neemt met zijn gehele vloot aan een experiment deel. Sickz Uknadi - De Tonkihn schrijft de Ultra-magneet aan zijn eigen vaardigheid toe. VAIA - De superintelligentie wordt in een dodelijke val gelokt.Aangezien de Queigat-sector als gemeenschappelijk uitgangspunt van de pijnwissels is vastgesteld, en deze vreemde singulariteit vrij precies in de tijd moet zijn ontstaan waarin de Terranen en Arkoniden nu zijn gestrand, wil men de gelegenheid niet voorbij laten om daar nu meer over te weten te komen. Daarom wordt de JOURNEE op verkenning gestuurd naar de Queigat-sector. onderweg daarheen komt het tot een voorval wanneer Jeremiah Hutkin dreigt om zichzelf op te blazen. Hij eist dat de JOURNEE zich in de meest nabije zon moet storten – zo wil hij verhinderen dat het tot een tijdparadox komt. Raye Corona kan de chef logistiek ervan overteugen dat er geen rede is om ongerust te worden. Zoals Julian Tifflor vaak zegt: »het gebeurt omdat het gebeurde«, dat wil zeggen: Alles, wat de bemanning van de JOURNEE zal doen, is al geschiedenis. Ook Zim November, die weer als emotionaut op de opsporingskruiser actief is, heeft duistere visioenen waarin de in Tradom ontdekte terraanse skeletten een verontrustende rol spelen.

In de Queigat-sector wordt de bemanning van de JOURNEE voor praktische problemen gesteld omdat de Ultramagneet zijn fatale werk precies begint op het moment dat de opspringskruiser, ondanks de in deze sector verzamelde vlooteenheden, zich dichterbij waagt onder de bescherming van die anti-peilinstallatie. De JOURNEE blijft onontdekt doordat binnen korte tijd de Ultramagneet de, over alle wezens van Tradom verdeelde, bewustzijnssplinters van de superintelligentie VAIA opzuigt en vasthoud. Tevens verhinderd hij dat de splinters zich kunnen samenvoegen tot een groter geheel. VAIA, wiens fysieke lichaam zich in de PULS bevind, is machteloos en kan niet verhinderen dat haar bewustzijnssplinters tot halfstoffelijke objecten worden samengeperst om vervolgens als bij een explosie uiteengereten te worden.

Dit hele proces veroorzaakt een onbeschrijflijke energetische chaos in de Queigat-sector. Niet alleen worden grote delen van de Valenter- en Tonkihn ruimteschepen vernietigd – ook de dicht bevolkte Valenter werelden die zich daar bevinden worden vernietigd. Sickz Uknadi, die het onheil had zien aankomen, kan zich nog net in veiligheid brengen met enkele eenheden van zijn vloot. Nu weet hij wat hij van zijn pact met Cairol kan verwachten. Maar in ieder geval is VAIA vernietigd en daarmee staan alleen de Guyaam zijn dorst naar macht nog in de weg.

De JOURNEE wordt door één van de ontstane pijnwissels getroffen en naar een andere plaats getransporteerd die ergens in de halo van de galaxie is gelegen. Helaas wordt daarbij de sneller-dan-licht aandrijving en de hyperradio-apparatuur vernietigd. Er zijn tot nu toe vijftien doden en vele gewonden aan boord. De JOURNEE is daarmee in Tradom gestrand en kan niet meer op eigen kracht de eigen eenheden bereiken of hulp inroepen ...

Een kleine groep Terranen en bewoners van de galaxie Andromeda werden getuigen van een verschrikkelijke gebeurtenis: met de hulp van een dienaar van de kosmocraten is het de Inquisitie van de Rede gelukt een vernietigende val voor de superintelligentie VAIA op te stellen. Welke consequenties dat heeft kan op dit moment niemand overzien...

Perry Rhodan en zijn bemanningsleden blijven voorlopig hulpeloze getuigen van deze gebeurtenissen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende