< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2172 • 1304    PROJECT DUISTERNIS


In april 1312 Nieuwe Galactische Tijd is de situatie bij het sterrenraam voorlopig rustig geworden: de met technische hulpmiddelen geopende reusachtige doorgang naar de vreemde galaxie Tradom is zoals voorheen in handen van de Terranen en hun bondgenoten. Alle aanvallen van de Inquisitie van de Rede konden tot dusver worden afgeslagen.

Over de eerstvolgende stappen zijn Perry Rhodan en zijn medestrijders het nog niet eens. Om duurzame vrede voor de bewoners van de Melkweg veilig te stellen, moeten ze eigenlijk het gevecht tegen de heersers van het Tradom Rijk intensiveren.

Bij de poging, het laatste ruimteschip van de Eltanen te redden, werden de Terranen van de LEIF ERIKSSON en de Arkoniden van de KARRIBO naar het verleden geslingerd. Perry Rhodan en zijn begeleiders beseffen dat ze nu 160.000 jaar van het heden zijn verwijderd, in een tijd van vóór het Tradom Rijk. In die tijd werd de galaxie door het Rijk van het Goede beheerst. Het is een soort Utopia. En toch groeit er weerstand... Perry Rhodan en zijn begeleiders weten dat dit verzet in het einde van het Rijk van het Goede zal culmineren - een verschrikkelijk vooruitzicht. Bovendien hadden de Eltanen bij hun tijdreis een heel concreet plan: dat was uiteindelijk het Project Duisternis ...


Oorspronkelijke titel: Projekt Finsternis

Auteur: Susan Schwartz

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. JongSamenvatting: het plan van de verkondiger – de ondergang van de toekomst dreigt.


Locatie en tijdsruimte: Tradom – Ca. 160.000 voor Chr.


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan is met zijn begeleiders in het verleden van de galaxie Tradom gestrand. Ascari da Vivo - De Akoonse begeeft zich op een missie naar de planeet Caldera. Fian DeGater - De Eltaanse heeft het project Duisternis aangekondigd en ingeleid. Eifage Agehr - De plaatsvervangster van de Verkondiger ontvangt de bezoekers uit de toekomst. Anguela - De Verkondiger van de superintelligentie VAIA kan zich de tijdslijn nauwelijks voorstellen.De in het verleden gestrande bemanning van de LEIF ERIKSSON en de KARRIBO dringen het Eltaanse ruimteschip TEFANI binnen, dat nog zwaarder beschadigt is als de schepen van de Terranen en Arkoniden. Talrijke Eltanen zijn omgekomen. De rest ligt in een coma omdat de apparatuur waarmee de tijdsverplaatsing tot stand werd gebracht een gevaarlijke straling verspreide. De redders schakelen de beschadigde tijdmachine uit en de bewusteloze Eltanen ontwaken. Perry Rhodan's vermoeden wordt bevestigd: de Eltanen willen er in het verleden voor zorgen dat de Inquisitie van de Rede niet aan de macht komt. Rhodan is tegen dit plan. Hij is bang voor een tijdparadox maar nog veel meer voor een tijdverschuiving – stel dat de tijdreizigers door hun interventie een keten van gebeurtenissen in gang zullen zetten waardoor het uiteindelijk tot een einde komt van de Thatrix-civilisaties? Hij heeft een ander voorstel: niet nu in de gebeurtenissen ingrijpen maar in het geheim voorwaarden creëren die in het huidige Rijk Tradom in gang gezet kunnen worden.

Daar dit niet zonder de steun van de huidige heersers mogelijk zal zijn begeeft de LEIF ERIKSSON zich naar Caldera, terwijl de KARRIBO voor reparaties aan de TEFANI achter blijft en de JOURNEE naar het Queigat-system wordt gestuurd. Men heeft namelijk door het traceren van de baangegevens van de Pijnwissels ontdekt dat een vreemde singulariteit afkomstig moet zijn van een centraal punt en dat ligt precies daar waar nu de Ultramagneet wordt geïnstalleerd. Ascari da Vivo en Qertan begeleiden de Terranen naar de centrale planeet van de Guyaam. Onderweg informeert men zich over de actuele situatie in Tradom. Rhodan geeft zich tenslotte uit als een Thoregon-bode om een audiëntie bij Anguela te krijgen, die voor gewone bezoekers praktisch onbereikbaar is. Alleen Ascari da Vivo mag Rhodan begeleiden als hij met een stofzeilschip in de Calditische Paleizen wordt gebracht. De wachttijd tot aan de audiëntie brengen de twee door met gekissebis over onopgeloste conflicten. Rhodan brengt de spionage activiteiten van Qertans weer op en Ascari wrijft de Resident zijn cellenactiveerderdrager-typische wereldvreemdheid onder de neus. Zoals vaker het geval is wanneer men zijn hart lucht wordt de sfeer daarna wezenlijk beter. Bij Rhodan en de Mascantin gaat het nu zo goed tussen hen dat ze uiteindelijk samen in bed belanden. Maar de volgende dag is de Arkonidische weer kortaf zoals ze daarvoor ook was.

Wanneer de twee uiteindelijk tegenover Anguela staan duurt het niet echt lang voordat hij hun tijdreis-verhaal gelooft. Maar zij kunnen hem er nauwelijks van overtuigen dat uitgerekende het als onschuldig bekend staande geheime genootschap, dat zich de Inquisitie van de Rede noemt,  het gevestigde en alom geliefde Rijk van het Geluk omver zal werpen. Dan wordt plotseling ieder contact met sector Queigat afgebroken. Als uit snel onderzoek blijkt dat uitgerekend Sickz Uknadi, die zelfs het vermeende Valenter-pacificatie-experiment in sector Queigat leidt, het hoofd van de Inquisitie is, dan twijfelt Anguela niet langer aan Rhodans verhaal. Het is duidelijk dat de beslissende slag tegen het Rijk van het Geluk aanstaande moet zijn – en hij wil er iets tegen doen; Rhodan's tijdparadox waarschuwingen  en degelijke negeert hij. Anguela is ervan overtuigd dat hij over voldoende machtsmiddelen beschikt om de Inquisitie te kunnen trotseren en één daarvan is de Calditische Paleizen. Dit bouwwerk is namelijk vliegvaardig en volgens Anguela's verklaring onoverwinnelijk. Rhodan en Ascari geloven dat graag want als de Paleizen los komen van hum verankering en in een baan om Caldera kommen, herkennen ze dat het om de latere Vesting van de Inquisitie gaat

Het contact werd gemaakt: Ascari da Vivo en perry Rhodan spraken rechtstreeks met Anguela, de verkondiger in het Rijk van het Goede. De bezoekers uit de toekomst weten nu slechts, dat ze de ondergang van de vreedzame beschaving in Tradom niet kunnen tegenhouden. Het is daarom belangrijk, het ergste vóór het werkelijke heden van perry Rhodan te voorkomen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende