< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2171 • 1303    INQUISITIE VAN DE REDE


In april 1312 Nieuwe Galactische Tijdrekening is de situatie bij het sterrenvenster voorlopig tot rust gekomen. De met gigantische technische hulpmiddelen geopende doorgang naar de vreemde galaxie Tradom is nog steeds in handen van de Terranen en hun bondgenoten. Alle aanvallen van de Inquisitie van de Rede konden tot nu toe worden afgeslagen.

Om duurzame vrede voor de bewoners van de Melkweg te garanderen, moeten Perry Rhodan en zijn medestrijders evenwel de strijd tegen de heersers van het Rijk Tradom opvoeren. Hoe de getalsmatig veruit in de minderheid zijnde mensen dit moeten aanpakken, weet tot nog toe niemand.

Bij de poging om het laatste ruimteschip van de Eltanen te redden, werden de Terranen van de LEIF ERIKSSON en de Arkoniden van de KARRIBO het verleden in geslingerd. Perry Rhodan en zijn metgezellen beseffen, dat ze 160.000 jaar van het heden verwijderd zijn, in een tijd van voor het Rijk Tradom. In die tijd wordt de galaxie beheerst door het Rijk van de Goedheid. Het is in zekere zin een utopia. En toch steekt er verzet de kop op - onder aanvoering van de mysterieuze Inquisitie van de Rede ...


Oorspronkelijke titel: Inquisition der Vernunft

Auteur: H. G. Francis

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): multi-functionele armband 'multi-G 1312' door Georg Joergens

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: het Queigat-complot – ze spannen samen tegen de Thatrix-civilisatie.


Locatie en tijdsruimte: Tradom – Ca. 160.000 voor Chr.


Hoofdpersonen: Eifage Agehr - De jonge Lichtgevende vereert Anguela de Verkondiger van VAIA. Sickz Uknadi - De Tonkin bouwt een geheim genoodschap op tegen het Rijk van het Goede. Prai Go Kijo - De pro-geneticus van Kaaf volgt zijn eigen koers. Ohl Tulpo - De Valenter met de rang van een supernova-admiraal wil een militaire staatsgreep plegen. Anguela - De Verkondiger gelooft niet in een complot tegen zijn regering.De Inquisitie van de Rede is één van de vele ondermijnende geheime genootschappen in het Rijk van het Geluk. In tegenstelling tot de andere relatief onschadelijke groeperingen is de Inquisitie een wijdverspreide en gevaarlijke organisatie waarin een aantal belangrijke volken van Tradom hun krachten hebben gebundeld. Daartoe behoren voornamelijk de Tonkihn. Deze stammen volgens de legende – evenals de Guyaam – van de Qevayaan af, maar zij zijn heel anders van aard als de vredelievende lichtgevenden. Het hele wezen van de Tonkihn wordt bepaald door agressiviteit. Om deze te kunnen uitleven, zonder inbreuk te maken in het Rijk van het Geluk, houdt elke Tonkihn een speciaal gefokt huisdier dat hij volgens de regels der wet kan pijnigen. Dat uitgerekend de Guyaam het in Tradom voor het zeggen hebben is voor de Tonkihn bijna onverdraaglijk. Een bijzondere vaardigheid van de Tonkihn, de men ook wel 'Emotio-handelaren' noemt, is dat zij andere wezens mentaal kunnen beïnvloedden.

Sickz Uknadi is de drijvende kracht achter de Inquisitie van de Rede. Hij sluit een verbond met de Valenters, die zich nog steeds niet kunnen vinden in de vredige Thatrix-samenballing, en met de insectoïden Genetici van Kaaf. Samen met deze groepen smeedt hij een plan dat tot de uiteindelijke ondergang moet leiden van VAIA en haar favoriete volk, de Guyaam. De Dhyraba'Katabe doen er ook aan mee. Deze Eerbiedwaardig Wetenschappers kunnen dan eindelijk uit de schaduw van de Vaiaanse Ingenieurs treden en zullen de technische expertise inbrengen die voor de strijd tegen de overmachtige AGLAZAREN nodig is.

Eerst produceren de Genetici van Kaaf een kloon van Anguela die tijdens de machtsovername zal dienen als een marionet van de samenzweerders. Anguela geniet als nieuwe VAIA-Verkondiger al na enkele jaren een enorm aanzien onder alle volken van Tradom en van de naburige galaxies. Een Anguela-dubbelganger die de Inquisitie gehoorzaamt, zou de ideale plaatsvervanger zijn voor Sickz Uknadi en zijn aanhangers. Uknadi biedt Anguela aan de suggestieve krachten van zijn volk in te zetten om de Valenters vrediger te maken. Anguela stemt in, want hij kan niet vermoeden dat in het Qeigat-stelsel waar de pacificatie gestart zal worden, iets totaal anders zal gaan gebeuren. Daar neemt een boodschapper van de kosmocraten contact op met de samenzweerders. Niemand minder dan Cairol biedt aan om het grootste obstakel voor de machtsovername uit de weg te ruimen. Met gebruik van een zogenaamde Ultramagneet wil hij VAIA vernietigen.

De Ultramagneet wordt uit de onderdelen van een onvoltooid Sporenschip samengesteld. Met deze kunnen enorme hoeveelheden psi-energie opgezogen en verankerd worden. Terwijl de Ultramagneet door enige kobaltblauwe cylinderruimteschepen van kosmocraten dienaars in elkaar gezet wordt, beginnen de samenzweerders elkaar al uit te dunnen. Sickz Uknadi elimineert enkele medeplichtigen van zijn volk die hem niet betrouwbaar genoeg lijken. De Genetici van Kaaf zijn ook hun eigen plannen aan het brouwen. Ze hebben de genetische code van de Eltanen al zo verandert dat zij zich niet verder kunnen voortplanten – dat gaat hen nu ook lukken bij de Tonkihn. De Tonkihn gaan VAIA en de Guyaam uitschakelen. Als dit deel voltooid is dan moeten de Genetici alleen maar geduld hebben tot de Emotio-handelaren uitgestorven zijn om zelf aan de macht te komen.

De machtsovername staat op een beslissend punt, als de jonge lichtgevende Eifage Agehr, Anguela's plaatsvervangster, een gesprek in de Calditische Paleizen afluistert dat erop wijst dat er onder de Guyaam ook verraders zijn, en ze vervolgens na een reis met haar AGLAZAR ook de Ultramagneet ontdekt. Het lukt de Tonkihn echter om haar mentaal te beïnvloedden en al haar herinneringen en ontdekkingen te wissen. Daarmee staat niets de plannen van de Inquisitie nog in de weg.

De Tonkihn beschouwen zichzelf als diegenen die met hun suggestieve krachten de rede in het bewustzijn brengen van een ieder die het onlogische geloof aanhangt in VAIA enz. Hiertoe voorzien de Tonkihn alle wezens van de galactie Tradom met inquisitie energie, vandaar de naam Inquisitie van de Rede.

Het Rijk van het Goede staat voor een grote vuurproef. De dreiging door de rebellen, door de Verkondiger nog niet opgemerkt, wordt steeds groter. In die tijd belanden Terranen en Arkoniden uit het 'reële heden' in dat verleden, zo'n 160.000 jaar verwijderd van de gebeurtenissen bij het sterrenvenster in de Melkweg.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende