< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2170 • 1302    HET RIJK VAN HET GOEDE


In april 1312 Nieuwe Galactische Tijd is de situatie bij het sterrenraam voorlopig rustig geworden: de via gigantisch technische hulpmiddelen geopende doorgang naar de vreemde Tradom-galaxie is net als voorheen in handen van de Terranen en hun bondgenoten. Alle aanvallen van de Inquisitie van het Verstand konden tot dusver worden afgeslagen.

Over de eerstvolgende stappen zijn Perry Rhodan en zijn medestrijders het nog niet eens. Om een duurzame vrede voor de bewoners van de Melkweg veilig te stellen, moeten ze eigenlijk het gevecht tegen de heersers van het Tradom Rijk intensiveren. Bij de poging het laatste ruimteschip van de Eltanen te redden, raakten de Terranen van de LEIF ERIKSSON en de Arkoniden van de KARRIBO verwikkeld in een ruimteslag tegen een vloot van het Tradom Rijk. Samen met het schip van de Eltanen, waar er aan boord al enige tijdexperimenten werden gedaan, werden ze naar het verleden geslingerd.

Perry Rhodan en zijn begeleiders ontdekken dat ze 160.000 jaar van het heden zijn verwijderd, in een tijd van vóór het Tradom Rijk. Deze aflevering toont opnieuw het leven in die tijd - over Tradom regeert het rijk van het goede ...


Oorspronkelijke titel: Das Reich der Güte

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. JongSamenvatting: acht galaxies in harmonie – maar de tijdbom tikt.


Locatie en tijdsruimte: Tradom – Ca. 160.000 voor Chr.


Hoofdpersonen: Anguela Kulalin - Een jonge Lichtgevende wijkt af van zijn voorbestemde pad. Tirotu Rixte - Deze vriend gedraagt zich meer als een kleine ambtenaar. Meloce Xip - Een jonge stof-ruitster verleidt een plattelandsjongen. Ijotha Hyndalin - De Verkondigster weet haar zin door te drijven.  Rintacha Sahin - De bouwmeester heeft grote visioenen.Anguela vertelt verder over zijn leven:

Anguela went geleidelijk aan Caldera. Het oppervlak van deze planeet is grotendeels onbebouwd en uitgestrekte parken domineren het landschap. De complete infrastructuur en alle industriële complexen etc. bevinden zich onder het oppervlak van de planeet. De woningen zijn ondergebracht in zwevende platforms van verschillende grootte die voortdurend van positie veranderen. Op het oppervlak bevinden zich maar enkele gebouwen zoals de Calderaanse Paleizen wat de residentie is van de Verkondiger. Op Caldera leven niet alleen de Guyaam maar ook wezens uit verschillende volkeren van de Thatrix-civilisatie. Zoals overal in het Rijk van het Geluk heerst op Caldera vrede en welvaart.

Anguela doet zijn eerste kennissen op en zo ontmoet hij meerdere keren een oude man met wie hij uitgebreid praat. Door Tirotu Rixte, een medewerker van de Verkondiger, wordt hij geïntroduceerd in één van de vele exclusieve clubs. Daar beleeft men vrijheden zonder taboe, waarbij de angugola's, waarmee volwassen Guyaam zich van kop tot teen bedekken, geheel of gedeeltelijk worden afgedaan. Anguela ontmoet daar de jonge Meloce Xip, die hem niet alleen de geneugten der liefde verschaft, maar hem ook het stofrijden bijbrengt. Stofruiters surfen met kleine zwevers in het parastof van de Calderaanse sfeer en verdienen hun geld met koerier- en transportdiensten, wat zij wezenlijk sneller kunnen afhandelen als de grotere en relatief logge stofzeilschepen. Met hun surfplanken kunnen de stofruiters ook korte transities uitvoeren.

Het stofsurfen wordt Anguela's nieuwe passie waarvoor hij zelfs zijn voltooiing tot Vaiaanse Ingenieur uitstelt. Hij werkt ook als stofruiter-koerier en trekt veel op met Meloce. Toevallig ziet hij een holo-uitzending waarin de VAIA-Verkondiger afgebeeld is. Zulke uitzendingen zijn zeer schaars en Anguela begrijpt meteen waarom: de Verkondigers is identiek aan de oude zwerver die hij al een paar keer heeft ontmoet. Op deze manier van vermomming mengt de Verkondiger zich graag onder het volk om uit de eerste hand en ongefilterd te vernemen hoe de stemming onder de bevolking is. Anguela confronteert Ijotha Hyndalin ermee en de Verkondiger moet toegeven dat het meeste wat Anguela tot nu toe heeft beleeft langdurig is gemanipuleerd. Dat Anguela's moeder naar Caldera werd overgebracht was slechts een voorwendsel omdat Ijotha Hyndalin de hoogbegaafde Anguela, op wie hij al zeer vroeg zijn oog liet vallen, als het ware van nabij wilde meemaken. Na enig aarzelen aanvaart Anguela een aanbod van de Verkondiger als medewerker in de Calderaanse Paleizen. Hij voltooid tevens zijn onderbroken opleiding.

Anguela rond een aantal missies af die hem naar verscheidene gebeurtenissen in de Thatrix-samenballing voeren. Daarbij ervaart hij drie belangrijke zaken:

1. Onder het harmonieuze oppervlak van het Rijk van het Geluk zijn er nogal ernstige conflicten zoals bijvoorbeeld met de Valenters. Dit volk was toentertijd, toen tijdens VAIA's afwezigheid uit de PULS een tijd van oorlogen aangebroken was, aangesteld als strijdkracht van de Thatrix-samenballing. De Valenters kunnen zich thans moeilijk aan de vredestijd aanpassen. Er zijn ook een aantal kleinere, meer onschuldige groeperingen die met de Thatrix-samenballing ontevreden zijn. Eén daarvan noemt zich de Inquisitie van de Rede.

2. VAIA is ontstaan uit het volk van de Qevayaan en de Guyaam zijn afstammelingen van dit volk. Alle hoogstaande techniek (AGLAZAREN, Vensterstations enz., zelfs de Tymcal-sferen die planeten zoals Caldera omhullen) werd door de Qevayaan ontwikkeld. Andere bijzondere Qevayaan-projekten zijn echter verloren gegaan zoals bijvoorbeeld de techwereld Vaianam. Een conglomeraat van duizenden discusvormige kunstmatige werelden die gegroepeerd werden als een bolvormige schil rondom een zon. VAIA's lichaam lijkt een planeet groot object dat uit een dichte maar gasvormige substantie bestaat die een sterke mentale uitstraling bezit. Haar geest echter bevindt zich buiten de PULS, verspreid over alle levende wezens van de Thatrix-samenballing.

3. Een beroemde Vaiaanse Ingenieur, genaamd Rintacha Sahin, construeert een aantal baanbrekende objecten zoals bijvoorbeeld de kunstmatige werelden voor de Eltanen, die alleen in volkomen afzondering zich zo goed voelen dat zij zich voortplanten. Tevens werkt hij in het Cocin-system aan een tijdmachine waarmee hij alle gevaren die de Thatrix-samenballing kunnen bedreigen wil elimineren voordat ze ontstaan. Daartoe delft hij op de planeet Cocindoe naar een bijzonder vijf-dimensionaal stralend materiaal. Namens de Verkondiger verbiedt Anguela hem echter om verder te werken aan dit project.

Als de plaatsvervanger van de Verkondiger het slachtoffer wordt van moord, neemt Anguela haar plaats in. Tijdens deze positie verneemt hij van Ijotha Hyndalin verdere achtergrondinformatie en wordt hij over de Brug in de Oneindigheid in de PULS van Tradom vervoerd. De paddenstoeldom staat in het Frieson-system. Ijotha Hyndalin bezit een passe-partout en een bijzonder ruimteschip, met een lengte van 108 meter, de sneeuwwitte SETA WAE, die zelfs superieur is aan een AGLAZAR en waarvan de herkomst onbekend is. Ijotha Hyndalin is een Bode van Thoregon.

Anguela komt nog meer te weten: de kosmocraten hebben zich gerealiseerd dat door hun ingrijpen om het intelligente leven te bevorderen er ook een toename ontstaat van superintelligenties. Daar gaan de kosmocraten niet mee akkoord en ze hebben daarom een manier ontwikkeld om de levensduur van de feitelijk onsterfelijke superintelligenties te begrenzen. Dat wilde VAIA voorkomen door het oprichten van een Thoregon en zich terug te trekken in de PULS, wat haar ook gelukt schijnt te zijn.

Op een dag sterft Ijotha Hyndalin en Anguela wordt zijn opvolger en die nieuwe Bode van Thoregon.

In het perfecte Utopia van het 'oude' Tradom loert het verderf in zekere mate al op de achtergrond. Anguela voelt het, merkt dat de toekomst niet meer zo eenvoudig lijkt, als hij tot dusver geloofde.

Meer over het verleden van de Tradom-galaxie vertelt H. G. Francis de volgende keer.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende