< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2169 • 1301    HET LICHTVOLK


In april van het laar 7372 NGT is de rust bij de situatie rondom het sterrenvenster voorlopig hersteld. De met technische hulpmiddelen op een gigantische manier geopende doorgang in de vreemde galaxie Tradom is net als voorheen in de handen van de Terranen en hun bondgenoten. AlIe aanvallen door de Inquisitie van de Rede konden tot nu toe worden afgeslagen.

Over de volgende stappen zijn Perry Rhodan en zijn medestrijders het nog niet eens. Om een duurzame vrede voor de bewoners van de Melkweg veilig te stellen, moeten ze de strijd tegen de heersers van het Rijk Tradom opvoeren. Hoe de mensen dat moeten doen, gezien het feit dat ze qua gevechtskracht in de minderheid zijn, weet tot nu toe nog niemand.

Bij de poging het laatste ruimteschip van de Eltanen te redden, raken de Terranen van de LEIF ERIKSSON en de Arkoniden van de KARRIBO betrokken bij een ruimteslag met een vloot van het Rijk Tradom. Samen met het schip van de Eltanen, waar men op dat moment tijdexperimenten uitvoerde, worden ze in het verleden geslingerd.

Perry Rhodan en zijn begeleiders ontdekken, dat ze zich op 160.000 lichtjaar van het heden bevinden, in een tijd voor het Rijk Tradom. In deze roman meer over het leven in die tijd - in Tradom leeft en woont het lichtvolk ...


Oorspronkelijke titel: Das Lichtvolk

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: zij zijn de Guyaam – ze leven in parastof.


Locatie en tijdsruimte: Tradom – Ca. 160.000 voor Chr.


Hoofdpersonen: De Lichtloze - Een bijzondere lid van het Lichtvolk vertelt zijn geschiedenis. Panige Kulalin - Haar vierde kind geeft haar niet alleen vreugde. Enguarti Kulalin - De gehuwde heeft nog één wens. Erünie Zowel - De Baszmaarse doet er alles aan om iets te verhinderen. Zargele, Neraliu en Gigiper Zowel - Een erg gezellig gezin.Ongeveer 160.000 jaar geleden was de Thatrix-civilisatie de heersende macht in de galaxie Tradom en andere nabijgelegen galaxies die behoren tot de invloedssfeer van de superintelligentie VAIA. Vrede, vrijheid en tolerantie heersen in VAIA's machtigheidsamenballing. Ze behoort tot een Thoregon en er bestaat een zwijgende overeenkomst tussen VAIA en de kosmocraten. De belangrijkste volkeren van het latere Rijk Tradom (Pombaren, Quintanen, Pyrimbos, Eltanen, zelfs Valenter) waren er al in VAIA's tijd, maar de Inquisitie van de Rede en het Rijk Tradom bestaan dan nog niet.

Tot de belangrijkste volken behoren de humanoide Guyaam, die men ook wel het Lichtvolk noemt. Ze zijn voortgekomen uit de Vaiaanse Ingenieurs die bijvoorbeeld voor de bouw en het onderhoud van de AGLAZAREN verantwoordelijk waren. Alleen al de AGLAZAR-aggregaten kwamen voort uit een techniek die zelfs voor de Vaiaanse Ingenieurs onbegrijpelijk en ontoegankelijk was. De Guyaam hebben een bijzondere vaardigheid: het hyperspeuren. Deze vaardigheid hebben ze te danken doordat hun zonnestelsel, waarin hun thuiswereld Caldera ligt, door een wolk van parastof (de Calderaanse sfeer) is omhult. Bij de Vaiaanse Ingenieurs was deze vaardigheid uitgesproken sterk aanwezig. Slechts een klein percentage van alle Guyaam kan de rang van Vaiaanse Ingenieur bereiken. De Guyaam hebben zich ook op andere planeten gevestigd, zoals bijvoorbeeld op Sivkadam. Sivkadam was in deze tijd een belangrijk handelscentrum van de Thatrix-civilisatie. De Guyaam-nederzetting werd daar in gouden koepels ondergebracht, met daarin de kunstmatig geproduceerde parastof-atmosfeer die ze van hun thuiswereld gewend waren.

De lichamen van de Guyaam zijn semi-transparant en lichten op van binnenuit, wat terug te voeren is tot de vele cellulaire bioluminecente processen van hun lichaam, die is gebaseerd op de permanente fluctuatie van het parastof (Tymcal) tussen de verstoffelijkte en de vrije hyperenergetische toestand. Ook bezitten de Guyaam naast de hersenen een zogenaamde Tymcal-netwerk, dat zich in kleine vertakkingen door het hele lichaam uitstrekt en al naar gelang de lichamelijke of geestelijke activiteit van de Guyaam des te helderder oplicht. Daar ze op deze manier hun emoties uitdrukken, bedekken zij hun lichaam voor de privacy op een bepaalde leeftijd met doeken, waardoor ze een beetje lijken op Egyptische mummies. De Guyaam maken gebruik van hun fysieke kenmerken om de Tymdit te bedienen. Een enkele Guyaam kan, doormiddel van de Tymdit, met gecontroleerd uitgezonden lichtpulsen een zeer complexe bediening uitvoeren en op deze wijze een ruimteschip besturen (vergelijkbaar met de SERT-besturing) of een volledig industrieel complex aansturen. Alleen de Vaiaanse Ingenieurs zijn tot zulke hoogstandjes in staat.

Op Caldera leeft de hoogste afgevaardigde van de superintelligentie VAIA. Het is een mannelijke Guyaam (dit volk werd door VAIA speciaal uitgekozen) genaamd Ijotha Hyndalin. Hij zetelt in de Calderaanse Paleizen. Conventionele ruimtevaart is in en rondom Caldera niet mogelijk vanwege de hyperstraling van het parastof. Men vertrekt vanaf gigantische ruimtestations, die in de perifere uitlopers van de Calderaanse sfeer gepositioneerd zijn, met stofzeilboten door het parastof. De stofzeilboten maken gebruik van de hyperenergetische wind van het parastof als voortstuwingsbron en bereiken zo ongeveer zeventig procent van de lichtsnelheid.

Dit is het levensverhaal van een Guyar, die bij zijn geboorte tot ontzetting van zijn ouders donker is en daarom de naam Anguela krijgt (wat zoiets betekent als 'de lichtloze'), maar wat later toch helder kan stralen als zijn soortgenoten. Zijn gevoeligheid is zo extreem sterk dat hij voortdurend wordt blootgesteld aan pijnlijke indrukken. Geuren, die voor anderen nauwelijks waarneembaar zijn, lijken voor hem een verschrikkelijke stank – maar bovenal kan hij hyperstraling beter waarnemen als geen andere Guyar. Zo is hij voorbestemd om een Vaiaanse Ingenieur te worden. Het wordt hem niet makkelijk gemaakt om dat doel te bereiken omdat hij leeft in een matriarchaal georiënteerde kolonie op Sivkadam waar hij het als mannelijke Guyar allesbehalve gemakkelijk heeft. Omdat zijn ouders hem steunen en hij door uitzonderlijke prestaties zichzelf kan bewijzen, krijgt hij al snel de toestemming om de opleiding als Vaiaanse Ingenieur te beginnen. Als de eindexamendatum nadert komt er echter een kleine tegenslag in zijn carrière omdat één van zijn tegenstanders een dringende boodschap heeft achtergehouden die voor Anguela's moeder bestemt was: zij en haar familie (evenzo Anguela, die daardoor niet aan het examen kan deelnemen) moeten onverwijld naar Caldera vertrekken om daar mee te werken aan een belangrijk project. Anguela's familie verhuist daarom het grote haast naar de thuiswereld van de Guyaam.

Anguela groeit op in een galaxie van vrede, waar alles prachtig functioneert - een bijna perfect Utopia. Maar ook in een dergelijk Rijk van het Licht ligt een ongelooflijke bedreiging voor de civilisaties van Tradom op de loer.

Meer over het leven van Anguela in de galaxie Tradom, rond de 160.000 jaar geleden ten opzichte van het werkelijke heden van Perry Rhodan, vertelt Leo Lukas in de volgende aflevering van de Perry Rhodan reeks.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende