< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2168 • 1252    DE SARKAN-STRIJDER


In april 1312 Nieuwe Galactische Tijd is de situatie bij het sterrenraam voorlopig rustig. De met reusachtige technische hulpmiddelen geopende doorgang naar de vreemde galaxie Tradom is, net als voorheen, in handen van de Terranen en hun bondgenoten. Alle aanvallen van de Inquisitie van het Verstand konden tot dusver worden afgeslagen.

Over de volgende stappen zijn Perry Rhodan en zijn medestrijders het nog niet eens. Om een duurzame vrede voor de bewoners van de Melkweg veilig te stellen, zouden ze eigenlijk het gevecht tegen de heersers van het Tradom Rijk moeten intensiveren. Hoe de mensen dat, gezien hun geringere aantal zouden moeten aanpakken, weet nog niemand precies.

In deze tijd krijgen ook de leden van andere galactische volken een extra betekenis. Een van hen is een hagedisachtige Dron - Oertan is de Sarkan-strijder ...


Oorspronkelijke titel: Der Sarkan-Kämpfer

Auteur: Michael Nagula

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. JongSamenvatting: het laatste schip van de Eltanen – een experiment neemt zijn beloop.


Locatie en tijdsruimte: LEIF ERIKSSON – 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Qertan - De Dron stapt over van de KARRIBO naar de LEIF ERIKSSON. Perry Rhodan - De Terraan start een gewaagde missie. Ascari da Vivo - De Akoonse verlangt betere informatie. Paton Qerah - De Rudyner interesseert zich voor de cultuur van de hagedisachtige Dron. Troym LeCaro - De leider van de Eltanen weet niet genoeg over het besluit van de missie.De Sarkan-krijger is de hagedisachtige Dron Qertan. Hij werd enige jaren geleden door Ascari da Vivo uit een levensgevaarlijke situatie gered en fungeert sindsdien als haar loyale lijfwacht en is tevens hoofd beveiliging. Om de Sarkan-krijger status te bereiken was een verdienste van Dron alleen; hij ervaarde een bewijstzijnsverwijdering en een verhoging van zijn gevechtstechniek.

Dron heeft aan boord van de LEIF ERIKSSON een geheime cel van informanten opgebouwd; deze onfortuinlijken heeft hij met gebruik van een stimulerende drug van zich afhankelijk gemaakt. Via een informant komt hij te weten dat de Terranen, met Trah Zebucks vliegende troon, niet alleen positiegegevens van een belangrijk Tradom-centrum in handen is gevallen, maar ook toegangscodes. Deze informatie had Perry Rhodan zijn Arkoniden bondgenoten nog niet bekend gemaakt – of het een vergissing is, dat de Arkoniden van deze gegevens nog niet in kennis zijn gesteld, kan worden betwijfeld. Ontdaan haast Ascari da Vivo zich prompt naar de Resident als Dron haar zijn bevindingen mededeelt. Rhodan schijnt de zaak niet echt serieus te nemen en kan niet zo snel een excuus bedenken want eerst zijn andere gebeurtenissen urgenter. Enige duizenden met PDP-afstandnaalden uitgeruste gevechtsschepen van de LFT komen aan bij het Sterrenvenster en Troym LeCaro komt met een opzienbarend bericht tijdens een vergadering. Hij heeft in één van de vensterstations een noodoproep ontvangen van het laatste Eltanen kubusschip, de TEFANI, dat in het kader van 'project duisternis' op een geheime missie was vertrokken. LeCaro zelf weet niets over het vermeende doel van het project en dringt er bij Rhodan op aan om het schip te hulp te snellen. Rhodan en Ascari willigen zijn verzoek in en vertrekken met een vloot naar het 76.000 lichtjaren verre Oika-stelsel waar de TEFANI zich moet bevinden. Qertan blijft aan boord van de LEIF ERIKSSON; door deze maatregel zal het gehavende vertrouwen tussen Terranen en Arkoniden opnieuw bekrachtigd worden.

Juist dat zorgt echter voor extra problemen omdat één van Qertans informanten, die al geruime tijd geen drugs meer heeft gekregen en aan ernstige ontwenningsverschijnselen lijdt, zich opdringt aan Dron. Hij zet een andere informant tegen hem op. Bij de onvermijdelijke confrontatie komen beide verslaafden om het leven. De verslaafde, die Qertan wilde ombrengen, is een voormalige monochroom-mutant, die met het verlies van zijn gave en de vroege dood van zijn vriendin niet kon omgaan. Tenslotte komen Qertans spionage activiteiten toch aan het licht, maar de Terranen zien het door de vingers. Ascari is echter niet blij van de voorvallen van haar veiligheidschef.

In het Oika-syteem word de TEFANI door honderden AGLAZAR-gevechtsschepen belaagd. De galactische eenheden grijpen onmiddellijk in, bij de ongelijke strijd, op het punt dat het afweerscherm van de TEFANI dreigt in te storten. Zondermeer naderen de LEIF ERIKSSON en de KARRIBO het Eltaanse schip tot op korte afstand en versterken ze het afweerscherm met hun paratronschermen. Plotseling lijken de afweerschermen toch in te storten en worden ze zwart. Maar in werkelijkheid bestaat er geen gevaar omdat dit effect duidelijk de bedoeling is van de Eltanen: alle drie de schepen worden ongeveer 160.000 jaar naar het verleden verplaatst, en bevinden zich aldus in een tijd waarin de Thatrix-civilisatie nog niet door de Inquisitie van de Rede is verslagen. Voor de Galactici is het duidelijk: de Eltanen willen het verleden veranderen.

De verrassing is gelukt: Terranen en Arkoniden bevinden zich in een vreemde tijd, die ze zelfs in hun ergste nachtmerries nooit zouden willen bereiken. Hoe het ze ooit zal lukken om terug te keren naar hun eigen tijd, is volkomen onduidelijk. Om die reden moeten Perry Rhodan en zijn metgezellen zo snel mogelijk nieuwe verkenningen uitvoeren.

De volgende Perry Rhodan-aflevering schakelt eerst over van omgeving: weg van de bezoekers uit de Melkweg, op naar de bewoners van het Rijk van het Goede - de Thatrix-beschaving.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende