< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2164 • 1248    KINDEREN VAN DE STERREN


Op de door mensen bewoonde planeten van de Melkweg is het april van het jaar 1312 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening, wat overeenkomt met april 4899 van de oude jaartelling. Na een verbitterde strijd hebben de Terranen en hun bondgenoten de gevaarlijke situatie in hun voordeel kunnen veranderen.

Van al deze problemen in de thuisgalaxie hebben de bemanningsleden van de SOL geen weet. Aan de odyssee van het gigantische haltervormige ruímteschip schijnt voorlopig geen einde te komen. Na de tijdreis in de galaxie Segafrendo en de avonturen in Dommrath vliegt men naar Wassermal.

Sinds de bemanning onder leiding van expeditieleider Atlan in Wassermal belangrijke informatie van de Pangalactische Statistici hebben gekregen, hebben ze een nieuw doel. De vlucht terug naar de Melkweg moet worden uitgesteld want de mensen aan boord staan nu voor een werkelijk kosmische opgave. Temidden van de bemanningsleden zijn ook zeer bijzondere mensen - het zijn de kinderen van de sterren ...


Oorspronkelijke titel: Kinder der Sterne

Auteur: Susan Schwartz

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. BrownSamenvatting: de SOL begint aan een grote reis – op weg naar de eerste Thoregon.


Locatie en tijdsruimte: SOL, Salthi – april 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Fee Kellind - De commandante van de SOL start met haar bemanning aan een nieuwe verre reis. Atlan - De Arkonide verbergt een bijzonder geheim voor zijn begeleiders. Arlo Kellind - De op de SOL-geborene bezit een onbedwingbare nieuwsgierigheid. Gizzo Keffin - Arlo's rivaal, en helper tegen beter weten in. Porto Deangelis - De chef-logistiek van de SOL ontwikkelt zich tot een handelaar.De SOL is onderweg naar de galaxie Salthi, om via de daar gepositioneerde megadom de maalstroom van de sterren te bereiken. Daar zal zich de Eerste Thoregon van de Helioten bevinden. De Galactici moeten contact opnemen met de Helioten om hun beïnvloeding van de Morele Code te beëindigen. Als gevolg van de activiteiten van de Helioten voelen de kosmocraten zich bedreigd en willen ze alle galaxies waar Thoregons zijn, of zelfs waar potentieel is voor het ontstaan van paddenstoeldommen, door galaxieontstekers laten vernietigen. Ook dreigt in de galaxie Hangay, die in de onmiddellijke nabijheid van de Melkweg ligt, een negasfeer te ontstaan door de beïnvloeding van de materiebron GOURDEL.

Op weg daarheen staan in de eerste plaats de dagelijkse problemen van de bemanning en hun opstandige nageslacht op de voorgrond. In het bijzonder de zoon van Fee Kellind, de commandante van de SOL, bezorgd zijn ouders zorgen, omdat hij zich altijd weer onrechtmatig toegang verschaft tot kritische systemen aan boord. Op deze manier luistert hij zelfs een vergadering van de scheepsleiding af, waarin ernstige gevaren besproken worden die talrijke sterrenstelsels bedreigen. Daarmee is hij de eerste van de bemanning die dit weet, omdat deze informatie tot nu toe nog niet openbaar is gemaakt. Atlan heeft zijn eigen zorgen: keer op keer mijmert hij over wat er met hem is gebeurd, in de tijd waarover hij zich niets kan herinneren, tijdens zijn verdwijning in het midden deel  van de SOL. Hij is ervan overtuigd dat daar iets of iemand verborgen is die niet mag worden gestoord.

Een ander probleem ligt in de noodzakelijke verandering van de psionische inprenting van de SOL, die zo geprogrammeerd moet worden dat het schip niet in de PULS van de Melkweg wordt verplaatst maar naar zijn tegenhanger in de maalstroom. Deze verandering is niet zo eenvoudig te realiseren, want eerst moet de data gedecodeerd worden die men van de Pangalactische Statistici heeft gekregen. Tegelijkertijd wordt koortsachtig gezocht naar een technische oplossing voor de verandering in de inprenting. Vanwege hun neutraliteitverplichting hebben de Statistici de Galactici geen verdere hulp beschikbaar gesteld in de omgang met de data. Myles Kantor ontwikkeld uiteindelijk de zogenaamde aura-tang waarmee de psionische inprenting kan worden geprogrammeerd. Bij de megadom van Salthi moeten de Galactici zich eerst bekent maken met de bewoners van een hele vloot van ruimteschepen, stations en asteroïden, die deze plek als een heilige handelslocatie beschouwen. Men komt een bepaalde tol overeen en benutten de wachttijd, tot de voltooiing van de aura-tang, voor een uitgebreid bezoek aan de winkel- en uitgaanscentra. Ook de kinderen van de SOL kunnen een speciaal voor hen ingerichte asteroïde bezoeken – dit is de eerste keer dat de kleintjes hun thuis, het generatieschip, verlaten.

Als de aura-tang eindelijk klaar is, is er een goed en slecht bericht: ze schijnt niet volledig te functioneren, maar is echter wel in staat, uit de psionische inprenting van de megadom een soort kaart of route netwerk uit te lezen waarin de locaties van drieduizend megadommen zijn vermeld. Bovendien wordt ook vastgesteld dat zich in de maalstroom blijkbaar twee van die grote paddenstoeldommen bevinden. Bij het naderen van de dom zijn er onverwachte moeilijkheden: als gevolg van de niet voor honderdprocent correcte uitstraling van de aura-tang beginnen alle volwassen bemanningsleden af te stompen en zich te gedragen als kinderen – wat in sommige gevallen zoals bij Icho Tolot echt bedreigend wordt. SENECA erkent Arlo Kellind als bevelgerechtvaardigde omdat hij de zoon van de commandante is. De moedige jongen geeft, na ruggespraak met Lord-Eunuchen van de Mom'Serimer die ook niet door de afstomping getroffen is, het bevel om door de dom te vliegen en vervolgens de waarden van de aura-tang in de oorspronkelijke stand terug te zetten, waardoor de afstomping hopelijk ongedaan wordt gemaakt.

De reis van de Sol wordt voortgezet - maar niet zoals de bemanningsleden en de leidinggevende personen om Atlan hadden verwacht en gepland... uiteindelijk was het een kleine jongen die de beslissing moest nemen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende