< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2163 • 1247    DE MEDIA-RIDDERS


Op de door mensen bewoonde planeten van de Melkweg schrijft men april van het jaar 1312 Nieuwe Galactische Tijdrekening - wat hetzelfde is als april 4899 oude tijdrekening. Na verbitterde gevechten kon de bedreigende situatie voor de Terranen en hun bondgenoten afgewenteld worden.

Machtige vloten van de Terranen, Arkoniden en Posbi's beveiligen het sterrenvenster, om verdere aanvallen van het Rijk Tradom te verhinderen. Aan beide kanten van het sterrenvenster zou de huidige aanwezigheid van de bondgenoten afdoende moeten zijn - nu is het volgende doel actief op te treden tegen de heersers van de vreemde galaxie. Slechts als die ten val worden gebracht kunnen de bewoners van de Melkweg in veiligheid leven. De nog steeds onbekende heersers van het Rijk Tradom geven niet zonder strijd op. Steeds weer jagen ze door hen onderdrukte volken de strijd in tegen de Terranen en hun bondgenoten. Maar die weten zich te handhaven, en de Conquestor Trah Zebuck moet vluchten. Zijn bestemming zijn de media-ridders ...


Oorspronkelijke titel: Die Media-Ritter

Auteur: H. G. Francis

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): tempelschip van de Phesunkara door Daniel Schwarz

Nederlandse vertaling: Scriptura/S.J. SinnemaSamenvatting: schaak de conquestor – Roi Danton waagt een duel.


Locatie en tijdsruimte: Kechta – april 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Trah Zebuck - De Conquestor zoekt zijn heil in een laatste gevecht. Roi Danton - Perry Rhodan's zoon bestrijd een vijand van de mensheid. Gruzs Thran - De Valenter bezit als onderzoeker een omvangrijke kennis. Jobonne Jokogi - De Ketchtse hoopt op het verhaal van haar leven. Woj Ranassgo - De Ketchtse werkt als media-reporter.Trah Zebuck is na zijn laatste nederlaag bij het sterrenvenster een opjaagde geworden. Met de TRAJAN op zijn hielen, worstelt hij zich met de half wrakke TRAH BAR naar de planeet Ketchta, waar hij zich wil verbergen voor de toorn van de Inquisitie en de Terranen. In alle sterrencatalogi staat dat het door hem uitgekozen zonnestelsel geen planeten heeft, maar de Conquestor weet wel beter. Tijdens het intreden van de atmosfeer stort de TRAH BAR neer. Alleen Zebuck en de Valenter Gruzs Thran overleven de vernietiging van de Catamaran. Terwijl de Valenter door de bewoners van de planeet, de Ketchten, wordt toegelaten, voert Zebuck gevechten met zijn nog gedeeltelijk functionerende Conquestor-troon. De Ketchten leven in een samenleving waarin, ondanks technische vooruitgang, oude tradities en bijgeloof zo diep geworteld zijn dat ze een groot deel van het dagelijks leven bepalen. Tegelijkertijd zijn alle aspecten van het leven onderdeel van een medianetwerk waarin voortdurend berichten worden verzonden over van alles en iedereen, dat wil zeggen, zoiets als een privéleven bestaat er niet. Overal staan camera's die ononderbroken filmen en bijna iedere Ketcht is er de meeste tijd mee bezig om al het mogelijke te filmen, of naar filmbijdragen te kijken. Als de brokstukken van de TRAH BAR op Ketchta inslaan, waarbij een Ketchtse gedood wordt die van dichtbij stond te filmen, is deze gebeurtenis overal snel bekent.

De TRAJAN heeft Zebuck's schip achtervolgd en komt net op tijd voor het blussen van de branden die zijn veroorzaakt door het brandende scheepswrak, en die nu een stad bedreigen.

De dankbare Ketchten verklaren zich bereid om de Terranen te helpen bij hun zoektocht naar Zebuck, temeer daar hij een slachting onder hulpeloze wezens aanricht. Zebuck kan zich nergens verbergen, tenslotte is er op Ketchta vrijwel geen plek die niet continu wordt gefilmd. Dan verovert hij met de wapens van zijn vliegende troon een kerncentrale en dreigt ermee deze te laten ontploffen. Op deze wijze wil hij een garantie bij Roi Danton afdwingen voor een vrijgeleide. Danton gaat op Zebuck's eisen in en verklaart zich bereid om de kwestie in de ware zin van het woord met hem uit te vechten: de Terraan en de Conquestor leveren in de explosieve kerncentrale een degenduel. Danton had duidelijk een zware strijd maar uiteindelijk wint hij en dood de Conquestor.

De bedreiging is daarmee noch niet uitgebannen omdat het bedieningspaneel, waarmee Zebuck de oververhitting van de energiecentrale heeft ingeleid, wordt geblokkeerd door een energiescherm vanuit de Conquestor-troon. Danton komt helaas niet in de buurt van het schakelpaneel. Maar dan grijpt Gruzs Thran in, die ook is aangekomen in de energiecentrale. De door straling, van de beschadigde AGLAZAR-aggregaten, zwaar gewonde Valenter, die sinds langere tijd ook twijfelt over de werkwijze van de Inquisitie, deactiveert met zijn laatste kracht de troon, voordat hij sterft. Zodoende kunnen Zebuck's fatale schakelingen ongedaan gemaakt worden. Nu kan Zebuck's troon geborgen en onderzocht worden. Men ontdekt daarin elektronische aantekeningen van de Conquestor, waar uit blijkt waarheen zijn uit het Trapitz-stelsel gevluchte vesting-ruimteschip gebracht is, evenals enige toegangscodes. Deze informatie wordt naar Perry Rhodan verzonden.

Na de gebeurtenissen in de galaxie Tradom, na talrijke gevechten en een beslissend duel verplaatst de handeling zich in de volgende aflevering - het gaat naar de SOL en de bemanning van het halterruimteschip. Opnieuw vertrekken Atlan en zijn metgezellen op een nieuwe grote reis ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende