< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2162 • 1246    HYPERSTORM


Op de door mensen bewoonde planeten van de Melkweg is het april van het jaar 1312 NGT - dat staat gelijk aan het jaar 4899 volgens de oude jaartelling. Na verbitterde gevechten kon de dreigende situatie voor de Terranen en hun bondgenoten worden beslecht. Binnen afzienbare tijd hoeft men niet bang te zijn, dat de Aarde en andere planeten zullen worden vernietigd.

Sterke vloten van de Terranen, Arkoniden en Posbi's beveiligen het zogenaamde Sterrenvenster om nieuwe aanvallen van het Rijk Tradom te verhinderen. Aan beide kanten van het venster zou de huidige gestationeerde strijdmacht van de bondgenoten moeten volstaan - nu gaat het erom, actief op te treden tegen de heersers van de vreemde galaxie.

Alleen wanneer ze ten val worden gebracht, kunnen de bewoners van de Melkweg weer in vrede en veiligheid leven. Nadat een van de mysterieuze rudimentaire soldaten zich bij de Terranen heeft aangesloten, lijkt het erop dat er opnieuw een succes in het voordeel van de bewoners van de Melkweg is geboekt.

Maar zonder slag of stoot geven de Conquestors en de Inquisitors van het Rijk Tradom de strijd niet op. Constant sturen ze door hen onderdrukte volkeren er op uit met nieuwe aanvallen op de Terranen en hun bondgenoten - ze riskeren zelfs een hyperstorm ...


Oorspronkelijke titel: Hypersturm

Auteur: Rainer Castor

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: structuur-ruimteschepen in actie – beslissende slag bij het sterrenvenster.


Locatie en tijdsruimte: sterrenvenster – april 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Trah Zebuck - De conquestor krijgt een laatste kans. Trerok - De Zaliter wetenschapper neemt een sprong in het ongewisse. Minster Nai Fukati - De rudimentsoldaat neemt een moeilijke beslissing met ernstige gevolgen. Perry Rhodan - De Terraan moet opnieuw een ruimteslag uitvoeren.Trah Zebuck riskeert een hernieuwde aanval op het Sterrenvenster. Dit keer zullen de STRUCTUUR-ruimteschipen van de Dhyraba'Katabe worden ingezet: gigantische dubbele schijfschepen die enorme hyperstormen kunnen veroorzaken. Zij worden ondersteund door een gemengde vloot van AGLAZAREN, Valenterschepen en Mörserschepen. Deze laatste worden beschermd door meerdere rudimentsoldaten per eenheid, zodat ze praktisch niet te ontdekken zijn. Helaas staan hem de meer dan 900.000 schepen van de Phesunkara niet meer ter beschikking om als levend schild te dienen. Hij heeft echter geen keus: bij een andere audiëntie maakt een​Inquisitor hem onmiskenbaar duidelijk dat dit zijn laatste kans is. Gebruikt hij die kans niet dan dreigt er iets ergers voor hem dan de dood. Daar een Inquisitor eigenlijk verantwoordelijk was voor de vorige mislukking begint Zebuck voor het eerst te twijfelen aan hun onfeilbaarheid ...

Ondertussen onderzoekt Trerok nogmaals de ruïnes op Hayok waar erfenissen van de Lemuriërs en de Querionen waren ontdekt. Ook had zich daar ooit een tijdbron geopend die was ontdekt door Ka'Marentis Aktakul. Daar er recent op Terra en Trokan steeds opnieuw tijdbronnen zijn geopend, gaat men er nu van uit dat het ook weer op Hayok tot dergelijke verschijnselen zou kunnen komen. Door de micromodule, die Trerok als een tatoeage op zijn voorhoofd draagt, kan de Zaliter zich automatisch identificeren als gevolmachtigde. Op deze manier krijgt hij in de diepten van de ondergrondse installaties toegang tot een vervoersmiddel dat ook werd gebruikt op MATERIA: een zilveren bol zoals die gebruikt werd door de Erranten. Deze bol neemt hij mee naar het Sterrenvenster. Hij wil proberen, met behulp van de zilveren bol, om binnen te dringen in het gebied van de hyperruimte waarin zich de AGLAZAR-aggregaten bevinden, zodat men meer te weten kan komen over deze vreemde apparaten.

Terwijl Trerok zijn experiment uitvoert, vallen ook de troepen van het Rijk aan. De STRUCTUUR-ruimteschepen veroorzaken hyperstormen waardoor de verenigde vloot van de Galactici gedeeltelijk buiten gevecht wordt gezet. Door gebruik van externe hefsluizen willen de Tradomers proberen om de vensterstations te enteren en zo het Sterrenvenster in hun controle te krijgen. Het lukt Trerok echter, tijdens zijn onderzoek in de hyperruimte, om de posities van de gecamoufleerde STRUCTUUR-ruimteschepen te lokaliseren. Tegelijkertijd offert Minster Nai Fukati zich op voor de Terranen door de andere rudimentsoldaten met zijn krachten zo in de war te brengen dat ze de Mörserschepen niet meer kunnen verbergen voor de apparatuur van de Galactici. De rudimentsoldaten slaan onmiddellijk terug en doden hun afvallige soortgenoot. De Galactici aarzelen niet langer en ze vernietigen talrijke Mörserschepen en STRUCTUUR-ruimteschepen. Zo wordt opnieuw een aanval bij het Sterrenvenster een nederlaag voor het Rijk Tradom.

Trah Zebuck raakt ook persoonlijk in gevaar als de TRAJAN, met Roi Danton aan boord, het vlaggenschip van de Conquestor aanvalt en ernstig beschadigd. De AGLAZAR kan ternauwernood ontsnappen, maar is zo ernstig beschadigd dat de TRAJAN hem gemakkelijk kan achtervolgen.

Opnieuw vond er een ruimteslag bij het Sterrenvenster plaats, opnieuw kwamen de Terranen en hun bondgenoten als overwinnaars uit de slag te voorschijn. Trah Zebuck is op de vlucht geslagen, en Roi Danton achtervolgt de conquestor.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende