< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2160 • 1244    TERREUR OP LUNA


Op de door mensen bewoonde planeten van de Melkweg is het april van het jaar 1312 Nieuwe Galactische tijd - dat staat gelijk aan het jaar 4899 volgens de oude jaartelling. Na verbitterde gevechten kon de dreigende situatie voor de Terranen en hun bondgenoten overwonnen worden. Men hoeft de komende tijd niet bang te zijn, dat de Aarde en andere planeten zullen worden vernietigd.

Sterke vloten van de Terranen, Arkoniden en Posbi's beveiligen het zogenaamde sterrenvenster om nieuwe aanvallen van het Rijk Tradom te verhinderen. Aan beide kanten van het venster zou de huidige gestationeerde strijdmacht van de bondgenoten moeten volstaan - nu gaat het er om, actief op te treden tegen de heersers van de vreemde galaxie. Alleen wanneer ze ten val worden gebracht, kunnen de bewoners van de Melkweg weer in vrede en veiligheid leven.

Om die reden worden ook belangrijke experimenten voorbereid. Die veroorzaken echter ook terreur op Luna ...


Oorspronkelijke titel: Terror auf Luna

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: NATHAN aan de afgrond – een onbekende macht slaat toe.


Locatie en tijdsruimte: Luna, Sol-stelsel – april 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Blo Rakane - De witte Haloeter is een onbekende tegenstander op het spoor. Bré Tsinga - De kosmopsychologe reageert op ongewone omstandigheden. Minster Nai Fukati - De strijder uit Tradom doet een ongelooflijke ontdekking. Norman - De kloonolifant is in topvorm. A-Lókym - De Báalol heeft een bijzonder idee.Wanneer de Terranen zich opmaken om het op Jontagu gekaapt en op Luna geparkeerd AGLAZAR-slagschip te onderzoeken, beleven ze een onaangename verrassing. De AGLAZAR-aggregaten stoten namelijk een extreem sterke hyperstraling uit die niet alleen schadelijk is voor de systemen van de TARA-gevechtrobots, maar ook leidt tot een levensbedreigende cel vergiftiging bij de mens. Blo Rakane blijkt als enige immuun te zijn voor dit effect. De getroffen Terranen - met inbegrip van Bre Tsinga - raken in een coma en talloze sterven. Dat de kosmopsychologe en enkele anderen weten op het einde toch te overleven en ondervinden daar geen blijvende schade van. Dat is niet te danken aan de Terraanse geneeskunde: op het hoogtepunt van de crisis genas het lichaam van de zieken zichzelf op onverklaarbare wijze.

Op de  AGLAZAR wordt in de tussentijd onopgemerkt een rudimentsoldaat actief. Het brein, dat zichzelf ziet als een trouwe dienaar van het Rijk Tradom, heeft tijdens de oververhittingsfase zijn toevlucht genomen tot een para-realiteit en gebruikt zijn psi-vaardigheden om NATHAN te saboteren. Hij manipuleert sommige gravitraf-banken om deze vertraagd te laten exploderen. De naam van de rudimentsoldaat is Minster Nai Fukati, en hij zal niet lang overleven aan de Melkweg kant van het sterrenvenster, want hij lijdt aan een dodelijke ziekte die alleen kan worden afgeremd door regelmatig gebruik van een bepaald geneesmiddel. Omdat hij weinig heeft tijd en zijn krachten slinken, maakt hij een aantal fouten waardoor de Terranen zich bewust worden van zijn aanwezigheid.

Dat is waar de kleine kloon-olifant Norman in het spel komt. De mini-dikhuid is uitgerust met een experimenteel prototype van een speciaal voor hem op maat gemaakte hightech gevechtsuitrusting. Hij wordt op het psi-spoor van de onbekende indringer gezet. Norman lijkt ook daadwerkelijk iets te ontdekken, maar bij deze actie legt hij alleen maar een aantal van de ondermaanse tunnelsystemen in puin met zijn Norminator-uitrusting, en het lukt ze niet om de vreemdeling te verhoren. Gelukkig verlaten de Terranen zich niet alleen op het grillige slurfdier: ook Blo Rakane zoekt naar de rudimentsoldaat. Hij wordt daarbij ondersteund door een aantal Anti's die er daadwerkelijk in slagen om de vaardigheden, van het door zijn voortschrijdende ziekte verzwakte brein, in ieder geval te blokkeren. Tegen de straling van AGLAZAR-aggregaten komen ook de Baalols niet doen. Uiteindelijk lukt het nog om de manipulaties van de rudimentsoldaat ongedaan te maken, zodat er geen gevaar meer voor de Maan bestaat.

De geparalyseerde rudimentsoldaat wordt uitvoerig onderzocht. Resultaat: zijn DNA is 99% identiek aan die van een Terraan. De afwijkingen lijken terug te voeren door genetische manipulatie. Ook de ziekte wordt gediagnosticeerd en behandeld: Minster Nai Fukati lijdt aan de ziekte van Parkinson, waarvoor een effectief geneesmiddel bestaat. De rudimentsoldaat kan met de Terranen communiceren maar gelooft geen woord van wat ze zeggen. Als men hem toestemming geeft om bij een Terraan een weefselmonster te nemen en dat te onderzoeken met de mogelijkheden van zijn eigen instrumenten, moet hij erkennen dat hij "onder broeders" is, die hem ook nog genezen hebben van zijn ziekte. Vanaf dat moment wil hij geen slaaf meer zijn van de Inquisitie - hij besluit dat hij nu de Terranen wil helpen.

Een nieuwe bondgenoot voor de Terranen - dat kan van belang zijn in de strijd tegen de tirannieke heersers van het Rijk Tradom. De overeenkomsten van de genetische code maken echter ook duidelijk, dat er in het Rijk Tradom geheimen zijn, die heel nauw verbonden zijn met de galaxie van de mensheid.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende