< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2159 • 1243    RUIMTESCHIP LICHTKRACHT


Op de door de mensen bewoonde planeten van de Melkweg is het maart van het laar 1312 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening, wat overeenkomt met maart 4899 van de oude jaartelling. Na verbitterde gevechten kon de voor de Terranen en hun bondgenoten bedreigende situatie in hun voordeel worden veranderd. Voorlopig hoeft men niet bang te zijn voor de vernietiging van Terra en andere planeten.

Twee dragers van een cellenactiveerder maken van deze betrekkelijke rust gebruik om een eigen missie op touw te zetten: Alaska Saedelaere, de man met de huid van de mutant Kummerog, en Monkey, het Oxtornse hoofd van de Nieuwe USO.

Als zich op Trokan, het tweede Mars, een tijdbron opent, gaan de twee mannen erdoor. Ze komen op een onbekende planeet waar ze zich moeten zien te redden. En ze begrijpen al snel dat deze vreemde planeet in een Zwerm staat, een kosmisch gevaarte dat sinds vele jaren door het universum trekt.

In de Zwerm komen de twee mensen in contact met de heersers daarvan. Tot hun ontzetting stellen ze vast dat het de bedoeling is de Zwerm op te heffen. Gevolmachtigden van de kosmocraten treden op tegen de Zwerm omdat het leven volgens hen teveel de overhand krijgt in het universum. De gevolmachtigden van de kosmocraten reizen met het ruimteschip LICHTKRACHT ...


Oorspronkelijke titel: Raumschiff LEUCHTKRAFT

Auteur: Robert Feldhoff

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): ruimteschip van de Jankaron door Tobias Marecek

Nederlandse vertaling: H. BrownSamenvatting: Alaska Saedelaere zoekt Samburi Yura – zij is de afgevaardigde van de kosmokraten.


Locatie en tijdsruimte: LICHTKRACHT, Eolix II – maart 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Alaska Saedelaere - De drager van de Huid wordt met een ongewone ontmoeting geconfronteerd. Monkey - De Oxtorner laat zich in met een extreem hekel spel. Samburi Yura - De afgevaardigde van de kosmocraten gedraagt zich zeer vreemd. Kafetchein - De opperste Mago moet voor zijn Zwerm een nieuwe toekomst zien te vinden.Als Alaska Saedelaere en Monkey samen met de Cynos bij Eolix II aankomen moeten ze erkennen dat ze te laat zijn gekomen. Het donkere wolkendek waarin de tweede controleplaneet verborgen is, word geblokkeerd door een ondoordringbaar afweerscherm. Terecht wordt aangenomen dat dit afweerscherm is opgericht door LICHTKRACHT. Ook Kafetchein, die als Mago over speciale psi-vaardigheden beschikt, komt niet door het afweerscherm heen. Alleen wanneer Alaska het Cyno ruimteschip verlaat en het afweerscherm nadert kan hij het manipuleren met behulp van het Pak van de Vernietiging. Alaska creëert een structuursluis waardoor het Cyno schip het donkere wolkendek in kan vliegen. Inderdaad treft men LICHTKRACHT op Eolix II aan. Ze staat op een ruimtehaven in de buurt van het centrale besturingssysteem van de volledig automatisch controleplaneet. De dwergandroiden van het blauwe schip zijn al druk aan het werk. Zij manipuleren de controlesystemen en sluiten andere belangrijke Zwerm voorzieningen af, zoals bijvoorbeeld het Zwerm afweerscherm. Als deze uitvalt houdt de zwerm op te bestaan als een onafhankelijke object. Haar zonnen en planeten zijn vanaf dat moment onderdeel van het sterrenstelsel Fou, waar de Zwerm op dit moment doorheen vliegt. De Cynos gaan een onzekere toekomst tegemoet en vragen asiel aan bij de inheemse volkeren van deze galaxie. Ze besluiten dat zij voortaan vrede zullen brengen aan de volkeren van Fou als ze niet meer in staat zijn om hun eigenlijke taken te vervullen. Kys Chamei is de laatste van alle Zwermen in dit deel van het universum die wordt uitgeschakeld.

Op Eolix II dringen Alaska en Monkey binnen in LICHTKRACHT, wat alleen slaagt omdat Alaska het Pak van de Vernietiging draagt. Het binnendringen roept vreemde reacties op tijdens contact met het semi-materiële omhulsel van het blauwe schip, en plotseling bevinden de twee galactici zich in het schip. Hoewel dit nauwelijks lijkt op de binnenkant van een ruimteschip. Meer als het oppervlak van een buitenaardse planeet - een rivier kronkelt door een heuvelachtig, met oerwoud overdekt landschap. Er is een overvloed aan flora en fauna. Zelfs dwergandroiden zijn hier op weg. Monkey pakt er één en zo komen de galactici te weten dat ze zich daadwerkelijk in LICHTKRACHT bevinden. Dat dit de woning van vrouwe Samburi Yura is en dat ze ergens aan het einde van de rivier woont. Contact met haar maken is onmogelijk tenzij ze zelf de ongewenste bezoekers bij zich roept. De galactici worden van elkaar gescheiden en hebben onafhankelijk van elkaar bizarre ervaringen: terwijl Monkey met een klassieke gokspel zijn SAC-oogimplantaten verspeelt voor "echte" Oxtorner ogen, ziet Alaska een beeldschone humanoide vrouw die hij beschouwt als Samburi Yura. Hij kan echter geen contact met haar opnemen. Dan ontmoet hij een parallelle versie van zichzelf die, in tegenstelling tot hemzelf, nog steeds het Cappin-fragment en masker draagt. Alaska II brengt de originele Alaska in zijn macht en dringt hem het Cappin-fragment op. Onmiddellijk begint het Cappin-fragment de Kummerog-huid af te stoten. Alaska moet machteloos toezien op dit proces. Als hij nog eenmaal de mooie onbekende in een grot volgt, wordt hij plotseling uit LICHTKRACHT verwijderd.

Monkey, die dolblij is met zijn nieuwe ogen, treft ondertussen een Lamuuni-vogel aan die vanwege zijn vermogen van niveau-teleportatie door Samburi Yura aan boord van LICHTKRACHT is gebracht. Daar hij deze vaardigheid eenmaal aan boord heeft verloren wordt hij door de vrouw gestraft met minachting. Nu wil hij dat Monkey zijn nieuwe vriend wordt. Met hulp van de Lamuuni komt Monkey op het spoor van Alaska en wordt hij uiteindelijk ook naar buiten getransporteerd. Monkey en Alaska begeven zich terug in het Cyno schip, waar de Kummerog-huid uiteindelijk sterft en waar de Oxtorner voor Alaska een plastic masker maakt.

Alaska, die volledig gefascineerd is door de mooie onbekende, wil een tweede poging wagen om binnen te dringen in LICHTKRACHT. Dat komt er niet van omdat Samburi Yura zichzelf vertoont op de ruimtehaven van Eolix II. Zij eist van Alaska het Pak van de Vernietiging op en van Monkey de organische ogen omdat deze behoren aan haar en LICHTKRACHT. Beide proberen zich te verweren maar ze hebben geen andere keuze dan aan de eisen van onbekende te voldoen. Vervolgens stijgt het blauwe schip op en verdwijnt. Alaska is nu weer de man met het masker. De in eerste instantie wanhopige blinde Oxtorner heeft meer geluk dan de Terraan, want zijn nieuwe vriend de Lamuuni leidt hem naar een plek waar tot nu toe de LICHTKRACHT stond. Daar liggen de SAC-oogimplantaten in het zand. Vermoedelijk werden ze door het blauwe schip afgestoten als lichaamsvreemde voorwerpen. Wanner zich een tijdbron opent op Eolix II, zeer nabij Monkey, gaan de twee galactici er eenvoudigweg in en nemen de Lamuuni mee.

Ook Monkey en Saedelaere kunnen niet verhinderen dat de Zwerm Kys Chamei wordt uitgeschakeld en de bewoners van de voormalige Zwerm nu als vreemdelingen in de galaxie Fou zijn. De ontdekkingen die de twee mannen daarbij doen, zijn even schrikwekkend als het feit van hun verandering...

Intussen worden de mensen in de Melkweg geconfronteerd met nieuwe verschrikkingen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende