< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2158 • 1242    HET BLAUWE SCHIP


Op de door de mensen bewoonde planeten van de Melkweg is het maar[ van het jaar 1312 Nieuwe Galactische Tijd - dat staat gelijk aan de maand maart van het jaar 4899 volgens de oude jaartelling. Na verbitterde gevechten kon de bedreiging voor de Terranen en hun bondgenoten uit de weg worden geruimd. Op korte termijn hoeft men niet te vrezen voor de vernietiging van de Aarde en andere planeten.

Twee dragers van een cellenactiveerder maken gebruik van deze relatieve rust om een eigen missie uit te voeren. Het gaat om Alaska Saedelaere, de man met de huid van de mutant Kummerog en Monkey, de Oxtoornse chef van de nieuwe USO. Als er op Trokan, de tweede Mats, een tijdbron open gaat, stappen de beide mannen er doorheen. Ze bereiken een vreemde wereld, waar ze stand moeten zien te houden. En ze komen tot de ontdekking, dat die vreemde wereld in een Zwerm ligt, een kosmisch object, dat door het universum trekt. In die zwerm komen de beide mensen in contact met de heersers van de Zwerm - en ze stellen vast, dat de Zwerm wordt bedreigd door het blauwe schip ...


Oorspronkelijke titel: Das blaue Schiff

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: sabotage in Kys Chamei – een zwerm staat aan de ondergang.


Locatie en tijdsruimte: Kys Chamei – maart 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Alaska Saedelaere - De drager van de Huid beleeft de ondergang mee van een belangrijke planeet. Monkey - De Oxtorner heeft zijn eigen manier om met problemen om te gaan. Kafetchein - De opperste Mago was eens verantwoordelijk voor de koers van de Zwerm Kys Chamei.De bedoeling van de kosmocraten om iets te doen aan "het leven op zich" leidt tot de eerste gevolgen. In eerste instantie zijn de Zwermen getroffen, waarvan bekend is dat ze voor een toename van intelligentie zorgen, in de gebieden van het universum waarin de Sporenschepen van de Machtigen het leven hebben gezaaid. Deze Zwermen worden uitgeschakeld zodat de verspreiding van het leven niet wordt aangemoedigd. Welke uitwerking dat heeft ervaring Alaska Saedelaere en Monkey, die dat in de zwerm Kys Chamei van dichtbij meemaken.

In deze zwerm is een kobaltblauwe cilinder op weg die de ene belangrijke installatie na de andere vernietigd. De Cynos die verantwoordelijk zijn voor Kys Chamei staan machteloos tegenover het ruimteschip. Het is er op onverklaarbare wijze in geslaagd om het afweerscherm van de Zwerm te doordringen, en onkwetsbaar is omdat hij altijd voor een deel in een andere dimensie lijkt te zijn. De onbekenden zijn steeds vrij humaan tijdens hun aanvallen: de bevolking van planeten die moeten worden vernietigd, en de bemanning van stations, worden altijd tijdig gewaarschuwd en in noodgevallen zelfs met fictiefoverbrengers geëvacueerd.

Als Saedelaere en Monkey de peilcentrale op de planeet van de Perminen hebben uitgeschakeld vermoeden de Cynos dat het om een sabotage gaat van het blauwe schip, en gaan daar meteen heen. Men ziet al snel dat de twee cellenactiveerderdragers niets te maken hebben met de onbekende aanvallers, en men behandelt hen als gasten. De Galactici bieden de Cynos hun steun aan en in ruil willen dat de Cynos proberen om de terugkeer naar de Melkweg voor de twee mogelijk te maken.

Intussen stapelen de ramp meldingen zich op: meerdere belangrijke controlecentra van de Zwerm staan op het punt te worden vernietigd, net als de meerderheid van de Manips. Dan wordt Eolix, de centrale schakelwereld van de Zwerm, aangevallen. Weer kan het blauwe schip, dat Saedelaere herinnert aan een ruimteschip van de UFOnauten, door niets worden gestopt. Het zet op Eolix duizenden dwergachtige androïden af, die mijnen plaatsen over de gehele planeet. Saedelaere en Monkey bereiken Eolix nog voor het blauwe schip daar aankomt en ontdekken, onder andere, het standbeeld van een Dienaar van de Materie en een volledig Pak van de Vernietiging.

Wanneer de bommen ontploffen, die geleidelijk de hele planeet uiteenrukken, blijft Alaska op eigen wens achter. Monkey vlucht. Het gaat de voormalige maskerdrager om het Pak van de Vernietiging. Hij trekt het Pak aan, maar moet echter vrezen om samen met de planeet ten onder te gaan. Op zijn vlucht door planetaire schachten in de diepere regionen treft Alaska een van de kleine androide aan. Hij slaagt erin, met behulp van het Pak, om het wezen te grijpen en te ondervragen. Zo komt hij te weten van de plannen van de kosmocraten, die uitgevoerd worden door een schijnbaar vrouwelijk wezen genaamd Samburi. Zij is de commandante van het blauwe schip dat de naam LICHTKRACHT draagt. De Mago Kafetchein brengt Alaska in de laatste seconde weer terug aan boord van zijn schip. Eolix is niet meer te redden en men gaat meteen op weg naar Eolix II, de tweede besturingsplaneet voor de controle van de Zwerm, want het is duidelijk dat deze wereld het volgende doel moet zijn van LICHTKRACHT ...

Monkey en Alaska saedelaere werden getuige, hoe een zwerm door een gevaar wordt bedreigd, waar kennelijk geen enkele macht tegen opgewassen is. Machteloos moeten de beide mannen uit de Melkweg toekijken. Maar ze geven het niet op, net zo min als de bewoners van Kys Chamei. En zo komt het tot de confrontatie met de macht in de mysterieuze blauwe cilinder.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende