< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2155 • 1239    ZEBUCKS BOLWERK


Op de door mensen bewoonde planeten van de Melkweg is het maart van het jaar 1312 Nieuwe Galactische Tijdrekening, wat overeenkomt met maart 4899 van de oude tijdrekening. Na verbeten gevechten kon de voor de Terranen en hun bondgenoten bedreigende situatie in hun voordeel worden veranderd. Men hoeft voorlopig niet bang te zijn voor de vernietiging van Terra en de andere planeten.

Bij het sterrenvenster, de doorgang naar het vijandelijke Rijk Tradom, hebben Terranen, Arkoniden en Posbi's de ruimteslag tegen de vloten van de vijand kunnen winnen. De doorgang, waarmee men de onvoorstelbare afstand van 388 miljoen lichtjaar praktisch zonder tijdverlies kan overbruggen, is nu in handen van de bewoners van de Melkweg.

Tegelijkertijd slaagde de doorbraak naar 'de andere kant', en daarbij werd duidelijk dat het Trapitz-stelsel een belangrijke centrale plaats in het machtsgebied van het Rijk Tradom is. Na een eerste aanval tegen de tribuutontvangers willen de Terranen nu de grote aanval wagen. Dat resulteert in een gigantische wapengeweld. Het doel van de aanval is Zebuchs bolwerk ...


Oorspronkelijke titel: Zebucks Hort

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): SPIT - archaeopter van de Puinverkenners door Daniel Schwarz

Nederlandse vertaling: H. BrownSamenvatting: aanval op het Trapitz-stelsel - Terranen en Arkoniden in het offensief.


Locatie en tijdsruimte: Jontagu – maart 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan voert het bevel over een grote aanval van de galaktische vloot. Trah Zebuck - De Conquestor grijpt bij de verdediging naar drastische middelen. Twinny Argolis - De vrouwelijke technicus wordt als commandante van een kruiser ingezet. Ascari da Vivo - De Arkoonse gaat met de KARRIBO haar eigen weg.Perry Rhodan en zijn metgezellen nemen aan dat de Inquisiteur niet is gedood in zijn ontplofte satellietstation, maar zich heeft gered met een overbrenger. Omdat het bekend is dat op Jontagu een basis is van Conquestor Trah Zebuck neemt een vloot van elk 10.000 fragmentschepen en LFT-schepen deze wereld in het vizier. Tegenover hen staan ongeveer 40.000 Valenterschepen en een onbekend aantal AGLAZAAR-schepen. De aanval wordt ondersteunt door een eigen wapen van de Conquestors: een door Gucky gesmokkelde container met nanorobots, onopgemerkt uitgezet op Jontagu, en die nu geduldig wachten op de activering, om te zorgen voor chaos op Jontagu. Gelijktijdig met het grote offensief zal Twinny Argolis met een klein scheepsverband zoeken naar de JOURNEE die zich sinds enige tijd niet meer heeft gemeld.

Trah Zebuck houdt zich op binnen zijn Bolwerk in het zuidpoolgebied van Jontagu. Vanaf hier leidt de Conquestor de verdediging tegen de aanval van de Galactici. Daarbij offert hij massaal Valenterschepen op, die niet zijn opgewassen tegen de galactische vloot. AGLAZAAR-schepen die voor reparatie bij Jontagu in de dokken liggen, grijpen niet in bij het gevecht. Desondanks lijden de Galactici ook verliezen, omdat het stelsel door ruimtemijnen en zwaar bewapende forten is beveiligd. Maar de overwinning is nabij als de nanorobots worden geactiveerd en ze ernstige schade veroorzaken op Jontagu. Zebuck moet vluchten en dat doet hij met zijn Bolwerk, dat een enorme ruimteschip blijkt te zijn. Samen met de resterende Valenterschepen reist de Conquestor af naar een onbekende bestemming.

Zebuck bereikt bijna zijn doel om Rhodan naar het oppervlak van Jontagu te lokken. De Terraan wil een daar achtergelaten AGLAZAAR-schip buit maken. Maar de binnentemperatuur van de Terraanse schepen stijgt explosief als ze de planeet naderen tot een bepaalde afstand. Door dit hyper-endotherme effect verliezen de Terranen enige kruisers. Dan slaat het effect toe op de gehele planeet, waardoor deze wordt vernietigd. Het kan Zebuck niets schelen dat daarbij miljarden Valenters sterven. De Terranen zijn echter niet zo dom om zich te laten meeslepen in de ondergang van de planeet. Zelfs op het laatste moment lukt het ze zowaar, met de hulp van de KARRIBO, om een AGLAZAAR-schip te redden. Deze wordt naar de Luna-scheepswerven in het Sol-stelsel gebracht.

De acties van de Terranen, Posbi's en Arkoniden in het Trapitz-stelsel eindigen met een zware militaire ruimteslag. De Inquisitie van de Rede is aangeslagen maar nog lang niet overwonnen, en hoe het verder gaat in Tradom is onzeker.

Intussen zijn op de planeet Trokan in het Sol-stelsel de Herreachs actief, waarbij ook twee dragers van een cellenactiveerder een rol spelen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende