< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2154 • 1238    GROTER DAN HET LEVEN


Op de door de mensen bewoonde planeten van de Melkweg is het maart van het jaar 1312 Nieuwe Galactische Tijd - dat staat gelijk aan de maand maart van het jaar 4899 volgens de oude jaartelling. Na verbitterde gevechten kon de bedreiging voor de terranen en hun bondgenoten uit de weg worden geruimd. Op korte termijn hoeft men niet te vrezen voor de vernietiging van de Aarde en andere planeten.

Bij het sterrenvenster, de ongelooflijke doorgangspoort naar het vijandelijke Rijk Tradom, hebben de Terranen, Arkoniden en Posbi's de vijandelijke vloten tegen kunnen houden. De poort, waardoor men de onvoorstelbare afstand van 388 miljoen lichtjaar praktisch zonder tijdverlies kan overbruggen, is nu in handen van de bewoners van de Melkweg.

Tegelijkertijd lukte de opmars aan de andere kant. Het Trapitz-stelsel kon daarbij als een belangrijk knooppunt van de machthebbers van het Rijk Tradorn worden ontmaskerd. Na een eerste aanval op het Tribuutkantoor willen de Terranen nu meer te weten komen.

In die situatie komt de zerodromer Benjameen da Jacinta in bijzonder contact met een wezen - zijn levensinhoud is groter dan het leven ...


Oorspronkelijke titel: Größer als das Leben

Auteur: Michael Nagula

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: op de planeet van de Valenters – een vreemd contact in de zerodroom.


Locatie en tijdsruimte: Celona, Trapitz-stelsel – maart 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Benjameen da Jacinta - In een zerodroom ervaart de Arkonide meer over de cultur van de Valenters. Sogtan Kapellme - Een ongeëvenaarde carrière brengt de Valenter in een toppositie van het Rijk Tradom. Kresto Kapellme - Vanaf de geboorte is de tweeling de rivaal van de succesvolle broer. Gucky - De Muisbever geeft geen informatie over zijn mysterieuze vracht.Het aktieteam van de galactici bevindt zich nog op Celona. Gucky smokkelt ze in een container met onbekende inhoud van een schip dat naar Jontagu vliegt, een andere wereld van het Trapitz-stelsel. Tegelijkertijd krijgt de zerodromer Benjameen da Jacinta contact met een stervende Valenter genaamd Sogtan Kapellme en ervaart zo zijn levensverhaal:

Sogtan en zijn tweelingbroer Kresto zijn doodsvijanden – volgens de familieverhalen was dit al te merken als ze beide nog in het moederlijf waren. Beide laten geen gelegenheid ongemoeid om elkaar schade toe te brengen. Alle leden van het volk der Valenters ondergaan dezelfde dwang, die ze kritiekloos als vanzelfsprekend accepteren, zoals iedereen van hun volk: de helft van het jaarlijkse nageslacht moet als tribuut worden afgestaan aan het Rijk Tradom. Het volk van de Valenters is op deze omstandigheid zelfs trots want andere tribuutbetalingen hoeven ze niet op te brengen. Het is hen bekent dat hun volk sinds eeuwen genetisch worden gemanipuleerd. Alleen zij kunnen dienst doen op de AGLAZAREN want leden van alle andere volkeren bezwijken door de onbegrijpelijke straling die van de AGLAZAR-aggregaten uitgaat, en zelfs bij de Valenters tot lichamelijke beschadigingen en waanvoorstellingen leidt.

Sogtan en Kresto komen in de Kanister, een soort kazerne, waarin zich ook een AGLAZAR-aggregaat bevindt. Het grootste deel van de opleiding die ze daar krijgen bestaat heel eenvoudig daarin dat ze door het oponthoud in de buurt van de aggregaat tegen deze straling ongevoelig zullen worden. Veel jonge Valenters overleven deze procedure niet. Bij de tweelingen komt er ook nog bij dat hun haat op elkaar zo groot is dat ze elkaar naar het leven staan. Elke drie maanden moeten zelfs de resistent Valenters uit het stralingsbereik worden verwijderd, waaruit blijkt dat elke AGLAZAR-bemanning steeds in dit ritme moeten worden verwisseld. Na het oponthoud in een soort ontgiftingskliniek worden de Valenters, die de Kanister overleeft hebben, eerst naar Matrix-Alpha gebracht waar ze in AGLAZAR-modellen en simulators voor een dienst in de ruimtevaart worden opgeleid. Daar krijgt Sogtan een optische tombe. Daarna volgt de schrik van zijn leven: Sogtan wordt op het slagschip EER VAN TRADOM geplaatst, waar zijn broer Kresto al dienst doet.

Op een gegeven moment toont zich bij iedere Valenter tot welke groepering hij deel gaat uitmaken. Sogtan wordt een Cy'Valenter en Kresto een Di'Valenter – de schuld daaraan geeft hij aan een verschil op het psi-vlak dat hij met zijn broer heeft. Sogtan maakt carrière door prestaties bij de verovering van de galaxie Myrrein, die naast Tradom ligt, en krijgt na een audiëntie bij een Inquisiteur het opperbevel over de troepen. Kresto is niet zo succesvol: hij heeft het maar tot AGLAZAR-commandant geschopt. Schuldig daaraan is natuurlijk Sogtan – als dank daarvoor heeft Kresto hem daartoe een ziekte toegediend die jarenlang latent blijft en opeens uitbreekt en dan snel tot de dood leidt. Na 45 jaren dienst krijgt Sogtan een rustige post in het Trapitz-syteem. Voordat hij deze kan vervullen komt het tot de strijd bij het Sterrenvenster met de Terranen. Sogtan wordt naar Zebuck's fort overgeplaatst en is vanaf dan verantwoordelijk voor reparaties en herbewapening, een opdracht die hij met bravoure vervult. De verliezen die Trah Zebuck bij het Sterrenvenster lijdt brengen Sogtan op een idee: hij beveelt de AGLAZAR waarop zijn broeder commandant is in de gevechtszone en stuurt hem daarmee naar een zekere dood. Maar Kresto triomfeert: zijn bewustzijn manifesteert zich in Sogtan's geest. Door deze schok werd de nog steeds sluimerende ziekte geactiveerd, en Sogtan sterft.

Het verslag van de zerodromer verschaft nieuw inzicht in de interne structuur van het Rijk Tradom. Een volgende stap van de Terranen moet nu het concreet analyseren van de gewonnen kennis als doel hebben.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende