< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2153 • 1237    HET TRIBUUTKANTOOR


Op de door mensen bewoonde planeten van de Melkweg schrijft men maart 1312 Nieuwe Galactische Tijdrekening - wat hetzelfde is als maart 4899 oude tijdrekening. Na verbitterde gevechten kon de dreigende situatie voor de Terranen en hun bondgenoten weggenomen worden. Binnen afzienbare tijd hoeft niet gevreesd te worden voor de vernietiging van de Aarde en andere planeten.

Bij het sterrenvenster, de ongelooflijke doorgangspoort naar het vijandelijke Rijk Tradom, hebben Terranen, Arkoniden en Posbi's de overhand over de vijandige vloten gekregen. De poort, waarmee men de onvoorstelbare afstand van 388 miljoen lichtjaar in praktisch geen tijd kan overwinnen, is nu in handen van de Melkwegbewoners. Tegelijkertijd lukte het naar 'de andere kant' door te stoten.

Maar nu gaat het erom, de gebeurtenissen vanuit Terraanse kant voort te zetten. Perry Rhodan heeft zich ten doel gesteld, de sinistere machthebber van het Rijk Tradom ten val te brengen en de onderdrukte volkeren de vrijheid te bezorgen. Om die reden betreft de eerstvolgende actie een zeer bijzonder doel - het tribuutkantoor ...


Oorspronkelijke titel: Die Tributschmiede

Auteur: H.G. Francis

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: hij is de opperste tribuutinner – zijn financiën ondersteunen het rijk.


Locatie en tijdsruimte: Celona – maart 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Can Jumptey - De opperste tribuutinner van het Rijk Tradom moet zijn plaats afstaan. Mina Rafid - De Cy'Valenterse heeft ongeoorloofde dromen en vervolgt haar eigen doel. Benjameen da Jacinta - De zerodromer maakt een bijzonder contact. Morank Tharay Jumptey - De zoon van de financiën beheerder bezit bijzondere vaardigheden. Tess Qumisha - De Terraanse wil contact met de LEIF ERIKSSON opnemen.Benjameen da Jacinta, Tess Qumisha en Norman bereiken Celona, de hoofdwereld van de Valenters en het centrum van de gezamenlijke financiële markten van Tradom. Vanuit dit Tribuutslot worden alle Tribuutkastelen beheerd. Aan de top van dit systeem staat een corrupte, boosaardige alleenheerser – de opper financiën beheerder genaamd Can Jumptey, een Cy'Valenter. Boven hem staan alleen nog de Inquisiteurs. Jumptey's enige zorg is dat hij binnenkort zal moeten worden vervangen en tot aan zijn pensionering nog een laatste opdracht te vervullen heeft om een niet tribuutplichtige planeet als oudedagvoorziening te verdienen. Hij moet de nog niet probleem vrije software voltooien die het gehele geldverkeer van het Rijk Tradom aanstuurt.

Was hij niet weet: zijn hatende assistente, Mina Rafid, die hem zal vervangen, heeft opzettelijk fouten in het programma geïntegreerd. Ze is tegen het onderdrukkingsregime van Tradom en wil het op deze wijze beschadigen. Met behulp van zijn zoon lukt het Jumptey toch nog op tijd om de fouten te op te lossen. Jumptey's zoon heeft bijzondere vaardigheden die hem onder andere in staat stelt om het beveiligingssysteem van het Tribuutslot te omzeilen en het programma uit Mina Rafid's computer te stelen. Op een vast tijdstip verschijnt een bode van de Inquisitie van de Rede. Het programma wordt gepresenteerd en loopt eerst perfect.

De galactici bewegen zich ondertussen ongestoord op Celona. Ben neemt per zerodroom contact op met een actiegroep van het Puin-imperiums de hier kleine sabotage acties pleegt. Hij ontdekt bij zijn zerodroom-omzwervingen het Tribuutslot die door een vreemde ongrijpbare aanwezigheid gevuld lijkt te zijn. De galactici besluiten om het gunstige tijdstip te benutten en het Rijk Tradom op deze belangrijke wereld een gevoelige slag toe te brengen.

Perry Rhodan heef van Troym LeCaro gegevens over het Trapitz-syteem gekregen en besluit om daar met de zoektocht naar zijn verloren vrienden te beginnen. Een schip wordt als ruimteschip van de Hijthi vermomt en naar het Trapitz-syteem gestuurd. Ben en zijn metgezellen nemen de landing op Celona waar en vermoeden dat het alleen vrienden van van de LEIF ERIKSSON kunnen zijn. Enige tijd later duikt Gucky bij de groep op. Met zijn hulp wordt één van de Valenters gevangen genomen en wordt een computerspecialist van het Puin-imperium bevrijdt en naar het Tribuutslot gebracht waar hij het financiële programma zo manipuleert dat het al snel daarna foutief functioneert en de economie van Tradom in de chaos stort. Na deze actie vluchten alle galactici en agenten van het Puin-imperiums van Celona omdat ze daar intussen ook politietroepen worden aangevallen.

Als het financiële programma catastrofale fouten begint te produceren komt het tot een laatste discussie tussen Jumptey en Mina Rafid. Beide worden handtastelijk en Mina dood daarbij haar voormalige superieur. Na zijn dood bevindt zijn geest zich in de muren van het Tribuutslot – daar zijn ook de waanzinnig geworden geesten van alle andere economen gevangen die voor hem in het Tribuutslot zijn gestorven. Ook Mina wordt door het noodlot getroffen: ze is verlieft geworden op een populaire arena vechter, zonder te weten dat dit de zoon van Jumptey is – die bovendien ook nog voor de geheime politie werkt. Als ze zich tijdens een andere gevecht bij hem in de arena bevindt werpt hij haar, uit wraak voor de dood van zijn vader en als straf voor haar rijksvijandelijkheden, in de ring als prooi voor een gevaarlijke hagedis.

Storingen in het financiële systeem van de hele galaxie: de nieuwste activiteiten van de Galaxers betekenden een enorme slag voor de Inquisitie van de Rede. Toch is de macht van een onbekende heerser over een hele galaxie nog steeds ongebroken.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende