< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2149 • 1233    PARADIM-JAGERS


In het voorjaar van het jaar 1312 Nieuwe Galactische Tijdrekening, wat hetzelfde is als 4899 oude tijdrekening, ziet de situatie in de Melkweg er hoogst precair uit: bij het sterrenvenster staan gigantische ruimtevloten klaar om een aanval van het tot de tanden toe bewapende Rijk Tradom het hoofd te bieden.

Vanuit zijn thuisgalaxie bedreigt dit Rijk over een onvoorstelbare afstand van 388 miljoen lichtjaar de beschaving van de galaxie van de mensheid. Het sterrenvenster fungeert daarbij als een soort overbrengerpoort, die echter vanwege technische manipulaties niet gepasseerd kan worden. Een directe aanval van het Rijk Tradom is op dit moment weliswaar onmogelijk, maar wordt binnenkort verwacht.

Perry Rhodan opereert met zijn ruimteschip LEIF ERIKSSON aan de andere kant van het sterrenvenster. Het doel van de onsterfelijke Terraan is in Tradom uit te zoeken wie om wat voor redenen de Aarde zou willen aanvallen - en natuurlijk zou Rhodan deze aanval onmogelijk willen maken.

Ook de ruimtevloot in de sector Hayok heeft dit als doel, evenals de jonge piloten die zich op de Aarde voorbereiden op hun inzet - ze wachten op de paradim-jagers ...


Oorspronkelijke titel: Paradimjäger

Auteur: Robert Feldhoff

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. Sinnema


De afbeelding van de voorkant is wederom fout! Derde dubbeldeel op rij fout! Schande Big Balloon Publishers!

Dit is het derde dubbeldeel op rij waarmee het helemaal fout gaat en in dit geval is de tekst ook nog eens compleet door elkaar gegooid. Wat gebeurt er toch allemaal bij de uitgever Big Balloon Publishers? Het wordt nu toch echt te gek voor woorden.

Ook de tekst van dit dubbelverhaal is fout! Van pagina 1 t/m 48 gaat het goed maar dan begint pagina 33 t/m 48 opnieuw. Daarna raakt men het spoor bijster want het einde van dit verhaal ontbreekt. Het middenkatern met de gewoonlijke samenvatting aan het einde van deel 2149 en de zwart/wit afbeelding van het nieuwe nummer 2150 en de bijbehorende inhoudspagina zijn er ook niet.

Op 15 augustus 2012 ontving ik per post het correct samengestelde boekje 2149/2150 waarvan het binnenwerk wel twee complete verhalen bevatte. Daarna kon ik de inleidingen en de zwart/wit afbeelding van dit dubbelverhaal op mijn website plaatsen.


Volgens de Duitse Perrypedia website http://www.perrypedia.proc.org/wiki/Datei:PR2149.jpg is deze afbeelding de juiste.

Volgens de uitgever Big Balloon Publishers worden de covers uit Duitsland aangeleverd met het nummer van de aflevering. Bij het scannen en het intikken van het covernummer is in Duitsland een fout gemaakt. De uitgever heeft de covers braaf gebruikt bij het nummer dat ze hebben meegekregen.


Samenvatting: crisis bij het sterrenvenster – de invasie van de Melkweg begint.


Locatie en tijdsruimte: sterrenvenster Hayok – 1312 NGT (4899 na Chr.)


Hoofdpersonen: Kisch Fakir - De jonge ruimtepiloot bereidt zich voor op het grootste risico van zijn leven. Jee Martima - De jonge emotionaute behoort tot de specialisten van de ruimteacademie. Reginald Bull - De Residentie-Minister voor Verdediging stuurt jonge Terranen in een schijnbaar hopeloze strijd. Kyzeti Ekre - De barse instructeur geprobeerd om zijn cadetten zo goed mogelijk voor te bereiden. Grahann Eitan - De jonge Plophoser neigt naar overgewicht en plaatst te veel opmerkingen.In de ruimte-academie van Terrania worden jonge piloten, waaronder ook enige emotionaute, voor de inzet op kleine jagereenheden opgeleid die met de paradim-pantserbreker (PDP) zullen zijn uitgerust. Door het hyperfysische bijeffect dat de PDP vertoont kan dit wapen voorlopig niet op zware gevechtsschepen werden ingebouwd. Daarom worden kleinere scheepstypen zoals Zwaluwstaart-jagers, Griffon-Space-Jets en Thunderbolt-jagers (SERT-bestuurd) met de PDP uitgerust. Als op 3-3-1312 de AGLAZAREN uit Tradom door het Sterrenvenster heen breken worden de 20.000 ter beschikking staande, maar nog nooit in de praktijk getoetste, Paradim-jagers in de strijd geworpen. Twee ervan worden door Monkey en Alaska Saedelaere bemand. De jagers worden door dragereenheden in het strijdgebied gebracht en door het spervuur van zware gevechtsschepen gedekt. Op deze manier kunnen ze zich in een schietpositie manoeuvreren en bereiken ze ongelooflijke voltreffer quota's. De PDP heeft maar een geringe reikwijdte en er zijn drie treffers in een kort tijdsbestek nodig om een AGLAZAR te vernietigen. Daar zijn riskante afleidingsmanoeuvres bij vereist en daardoor worden talrijke jagers neergeschoten.

Helaas kan Trah Zebuck's commandoschip niet worden vernietigd. Het lukt hem en 4000 AGLAZAREN om in de hyperruimte te ontsnappen - de Aagenfelt-barrière blijkt volkomen nutteloos. Doel van de Tradomers is Terra. Hier komt het project Sterrenbericht in actie: onder hoogste geheimhoudingsfase en met immense kosten heeft de LVT 220 Ontdekker-eenheden zo uitgerust dat ze het gehele zonnestelsel met een Kristalscherm kunnen omspannen. De Tradomschepen doen een poging om deze bescherming ook te kraken maar daarvoor hebben ze veel tijd nodig. Zoveel tijd dat intussen de Paradim-jagers kunnen oprukken en de voormalig onverslaanbare AGLAZAREN kunnen uitdunnen tot op het belachelijke aantal van 93 schepen. Deze 93 schepen verdwijnen met onbekent doel in de Melkweg en ook Trah Zebuck ontkomt wederom. Hij vlucht met een gering restant van zijn contingent door het Sterrenvenster. LVT en Arkoniden zetten meteen de achtervolging in en bouwen een bruggenhoofd in de galaxie Tradom. Al op 4-3-1312 sluiten de LEIF ERIKSSON en de KARRIBO zich ook weer aan. De tol van de slag was hoog: een kwart van de Paradim-jagers is vernietigd en daarbij komen ook nog 1200 vernietigde zware gevechtsschepen van de LVT, 15.000 van de Posbi's en 8000 van de Arkoniden ...  

Alles wordt verhaald vanuit het oogpunt van de jonge piloot Kisch Fakir die een Zwaluwstaart-jager bestuurt en in de slag bij het Sterrenvenster de meeste voltreffers maakt. Op de ruimte-academie van Terrania is hij verlieft geworden op Jee Martima, een emotionaute die met een Thunderbolt aan de slag deelneemt. Als haar signaal plotseling verdwijnt bevreesd Kisch het ergste en negeert hij alle bevelen om Jee te kunnen zoeken. Op een Medo-schip vindt hij haar eindelijk, ze is zwaar gewond maar zal het redden. Kisch wordt op de ROALD AMUNDSEN geplaatst en krijgt daar van Reginald Bull hoogstpersoonlijk zijn 'straf': Kisch krijgt het commando over het Medo-schip waarop Jee wordt behandeld ...

In een ongelooflijke ruimteslag, die vooral door de kleinste ruimteschepen van de Terranen werd beslist, kon Terra verdedigd worden. Het sterrenvenster is nu in handen van de Galactische strijdkrachten - de tegenaanval aan 'de andere kant' kan dus beginnen. De Terranen en Arkoniden aarzelen niet met de aanval ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende