< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2148 • 1232    GALACTISCHE VUURPROEF


In het voorjaar van het jaar 1312 NGT, dat gelijk staat aan het jaar 4899 volgens de oude jaartelling, is de situatie in de Melkweg uitermate precair. Bij het sterrenvenster staan gigantische ruimtevloten gereed om een aanval van het militair zeer goed uitgeruste Rijk Tradom het hoofd te kunnen bieden.

Vanuit haar thuisbasis bedreigt dit rijk over een onvoorstelbare afstand van 388 miljoen lichtjaar de civilisaties van de Melkweg van de mensheid. Het sterrenvenster fungeert daarbij als een soort overbrengerpoort, dat echter door technische manipulaties op dit moment niet kan worden gebruikt. Een directe aanval van het Rijk Tradom is dus op dit moment niet mogelijk, maar wordt wel binnenkort verwacht.

Perry Rhodan is met zijn ruimteschip LEIF ERIKSSON aan de andere kant van het sterrenvenster actief. Het doel van de onsterfelijke Terraan is ter plaatse in Tradom te achterhalen wie om welke redenen de Aarde wil aanvallen - en natuurlijk zou Rhodan die aanval ook onmogelijk willen maken.

Dat is dus het doel van de ruimtevloot in de sector Hayok. Hoewel de Arkoniden en de Terranen het niet bepaald met elkaar eens zijn, houdt dit vraagstuk beide partijen op een lijn. Alles wacht op de galactische vuurproef ...


Oorspronkelijke titel: Galaktische Feuerprobe

Auteur: Susan Schwartz

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: Bré Tsinga op een geheime missie – een psychologe als diplomate.


Locatie en tijdsruimte: Arkon I, Luna – 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Bré Tsinga - De kosmo-psychologe krijgt een gecompliceerde opdracht. Reginald Bull - De Residentie-Minister voor Verdediging bereidt zich voor op een aanval van het Rijk Tradom. Reniar Chanzur - De hyperfysicus speelt in alle onderhandelingen zijn eigen spel. Blo Rakane - De witte Haloeter geeft vooruitgang aan het onderzoek op Mercurius. Bostich I. - Der Imperator stelt een vereiste.In de Melkweg heeft men de data ontvangen en ontcijferd die Perry Rhodan vanaf de andere kant van het Sterrenvensters heeft verzonden. Daardoor komt de ontwikkeling van de paradim-pantserbreker zeer goed op gang maar er treden wel enkele problemen op. Eén van de componenten van de pantserbreker werd gewoonlijk uit Quinta-erts vervaardigd, wat in de Melkweg natuurlijk niet voorhanden is. De kenmerkende eigenschappen zijn alles behalve eenvoudig te verkrijgen. Bovendien gaat van de pantserbreker zo'n sterk storende straling uit dat hij alleen in een kleine jager ingebouwd kan worden. Een ander groot probleem echter is dat de LVT niet over voldoende productiecapaciteit beschikt om met de massaproductie van de nieuw ontwikkelde Paradim-jager te kunnen beginnen.

De tijd dringt echter want van de Tradom-kant van het Sterrenvenster valt uit nieuwe activiteiten van de Rijkstroepen op te maken dat er een doorbraakpoging naar de Melkweg wordt ondernomen. Een deel van de oprukkende schepen wordt met ruimtetorpedo's, die Reginald Bull door het Sterrenvenster heeft gestuurd, vernietigd waarna de rest zich terugtrekt. Het staat echter vast dat het Rijk Tradom zijn invasieplannen geenszins heeft opgegeven maar in tegendeel de doorbraakpoging heeft versterkt.

Schoorvoetend laat Reginald Bull zich uiteindelijk overtuigen door Bré Tsinga dat het geen zin heeft om de constructiegegeven van de pantserbreker geheim te houden. Zelfs al stellen de Posbi's en de LVT hun enorme productie potentieel ter beschikking, dan is dat nog niet genoeg. De vervanging van het Quinta-erts kan namelijk alleen door de op dit gebied beter uitgeruste Arkoniden snel genoeg en in voldoende grote hoeveelheden vervaardigd worden. Samen met Blo Rakane, die onofficieel al sinds geruime tijd zijn ontdekkingen met de Arkoonse chef-wetenschapper Aktakul uitwisselt, wordt Bré Tsinga op een diplomatieke missie naar de Arkoniden gestuurd. Ze krijgt zelfs een audiëntie bij Bostich I die haar onverbloemd een goede positie in het Arkoonse rijk aanbiedt. Ze slaat dit aanbod echter af. Bovendien dient de kosmopsychologe alleen maar als bode want de imperator wil alleen met Bull persoonlijk onderhandelen.

Zo moet Bully zijn haat op de Arkoniden in algemene zin en op Bostich in het bijzonder onderdrukken en de moeilijke gang naar het hof van de imperator ondernemen. Daar wordt hij als een onbelangrijke afgevaardigde behandeld en meerdere malen vernederd maar krijgt uiteindelijk toch de toezegging dat de Arkoniden de benodigde productiecapaciteit ter beschikking zullen stellen. Als tegenprestatie verlangt Bostich vrije toegang voor zijn Kralasenen op Luna. Bull accepteert deze eis omdat hij aanneemt dat deze fabriek op de maan wordt geïnstalleerd. Daar vergist hij zich in: de fabriek is aan een Arkoons Kelkschip gekoppeld en blijft ook daar – en het Kelkschip blijft in een baan om Luna waar de Terranen geen toegang hebben. Daarmee hebben de Kralasenen bij de LVT een voet in de deur waarbij de Terranen weliswaar het materiaal krijgen dat ze voor de bouw van de nieuwe Paradim-jagers nodig hebben, maar meer ook niet.

Voor politieke stekeligheden blijft hoe dan ook geen tijd meer want aan de Tradom-kant heeft men een manier gevonden om het geblokkeerde Sterrenvenster te doorbreken. Zes AGLAZAREN vliegen naar het venster. Vijf worden bij de doorbraakpoging vernietigd maar de zesde komt er door. Pas na een krappe minuut kan deze door het geconcentreerde geschut van de bij het Sterrenvenster gestationeerde vloot worden vernietigd. Het is nu nog maar een kwestie van tijd tot meer Tradomschepen in grotere aantallen de doorbraak zullen wagen.

Subplot handeling: Bré Tsinga wordt door een Tuglanter het hof gemaakt die tot het onderzoeksteam van Mercurius hoort maar in werkelijkheid echter een ex-Arkon-/ex-TLD-agent is en die nu voor de USO werkt. Geërgerd door zijn geheimzinnigheid wijst ze zijn avances af.Bré Tsinga kon haar opdracht ondanks alle problemen tot een naar verhouding goed einde volbrengen. Toch staan de civilisaties van de Melkweg tegenover een vijand, waar ze eigenlijk niets tegen kunnen inbrengen. Capitulatie is niet aan de orde, dus blijft alleen een militaire confrontatie als de enige overgebleven optie over.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende