< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2147 • 1231    DE GROTE VERBINDING


In de galaxie Wassermal zoeken Atlan en zijn bemanningsleden van de SOL naar antwoorden op kosmische raadsels. Ze willen in contact treden met de Pangalactische Statistici om van deze oeroude wijze wezens meer over het geheimzinnige Thoregon te horen. Alleen als de mensen genoeg informatie over Thoregon krijgen, kunnen ze zich werkelijk beschermen tegen de dreigingen die uitgaan van de Hoge Machten van het universum. Intussen hebben Atlan en zijn begeleiders de eerste contacten gelegd met de Pangalactische Statistici, die afstammelingen van de Cyno's blijken te zijn. Toch wachten de mensen aan boord van de SOL nog steeds op informatie over Thoregon.

Tegelijkertijd verzamelen ontelbare wezens uit de meest verschillende sterreneilanden zich op de planeet Vision. Allemaal hebben ze hun hoop gevestigd op de inlichtingen die door de Pangalactische Statistici in het kader van een onbegrijpelijke gebeurtenis worden verspreid.

Ook Atlan en zijn bemanningsleden worden op deze manier getuigen van het kosmische wonder - het is de grote verbinding ...


Oorspronkelijke titel: Die große Konjunktion

Auteur: Robert Feldhoff

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): Arkoonse 500-meter-slagkruiser in tender- /drager-configuratie TERMON-klasse door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: H. Brown


De afbeelding van de voorkant is weer fout!

Overeenkomstig de Duitse Perrypedia website http://www.perrypedia.proc.org/wiki/Datei:PR2147.jpg is deze afbeelding de juiste.

Volgens de uitgever Big Balloon Publishers worden de covers uit Duitsland aangeleverd met het nummer van de aflevering. Bij het scannen en het intikken van het covernummer is in Duitsland een fout gemaakt. De uitgever heeft de covers braaf gebruikt bij het nummer dat ze hebben meegekregen.Samenvatting: op het spoor van de Eerste Thoregon – Atlan leest de statistieken van het universum.


Locatie en tijdsruimte: Vision – 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan - De Arkonide krijgt slechts een deel van de gezochte informatie. Rom An Machens - De Cyno streeft aan boord van de SOL zijn eigen plannen na. Rik - De Pangalactische Statistici brengt verslag uit over zijn activiteiten en de gevolgen daarvan. Trim Marath - De para-defensor staat voor de beslissing van zijn leven. Mohodeh Kascha - De laatste Kimbaan kent het geheim van de mediatheken.Rom An Machens komt aan boord van de SOL tot bewustzijn. Hij mag op bevel van Ronald Tekener zijn ziekenhuiscabine voorlopig niet verlaten. Hij gaat echter met behulp van zijn Cyno-uitrusting onopgemerkt van boord en neemt op uitnodiging van de Pangalactische Statisticus Kamattagira plaats in de tiende toren – Trim Marath maakt kort daarvoor duidelijk dat hij het aanbod van de Statistici liever afwijst om bij zijn vrienden te kunnen blijven. Een zekere afgunst blijft toch nog bij hem hangen. De Grote Conjugatie gaat verder maar de hoeveelheid gegevens afgegeven door de Statistici is zo groot dat zelfs Atlan's fotografische geheugen faalt: de data stroomt praktisch langs zijn bewustzijn en hij kan het niet vasthouden.

Tegelijkertijd verkent Mohodeh Kascha samen met de druïde Keifan de kosmologische mediatheken en komt hij erachter dat de informatie daar toch niet zo chaotisch is aangelegd als eerst werd aangenomen. Ze zijn zo geordend dat het de indeling van de neurale structuur van het brein van een Statisticus benaderd. Via een speciale terminal kunnen de Statistici direct op ieder detail van de gearchiveerde data terug grijpen. Als Kascha ook zo'n terminal ontdekt en informatie over kosmische gebeurtenissen oproept krijgt hij van Rik een aanbod dat hij niet kan weigeren: hij wordt beheerder van de mediatheken. Voor dit doel zullen de Statistici zijn verouderingsproces stoppen. Ook Keifan wil op Vision blijven en gaat hij proberen om de voortschrijdende degeneratie van de Visienten te genezen.

Na de zoektocht van de verdwenen Rom An Machens begeeft Atlan zich in het SOL-middendeel waar nog steeds onverklaarbare fenomenen voor chaos zorgen. Daar verdwijnt hij spoorloos en duikt vier uur later ongedeerd weer op. Hij kan zich niet herinneren wat er in de tussentijd is gebeurd. Hij draagt wel, een door hem zelf in een oeroud Arkonidisch dialect geschreven, notitie bij zich die alleen hij kan lezen en waarin staat: 'het is te vroeg. Ik mag het nog niet weten. Geen vingerwijzing naar de SOL-flenzen. Ik ben akkoord. Ik heb toegestemd'. Atlan heeft geen vermoede wat deze notitie betekend. Het blijft een raadsel waar hij de in zijn gedachten ontbrekende uren heeft doorgebracht en wat de aanleiding is geweest .

De torens van de Statistici beginnen plotseling te buigen en de vorm van een paraboolantenne aan te nemen. Ze focussen zich eerst op een gebied van het universum waarin zich ook de maalstroom van de sterren bevind en daarna stellen ze zich in op de SOL. Blijkbaar proberen de Statistici met vereende krachten nog iets specifiek te vinden voordat ze bereid zijn om Atlan's vragen tot beantwoorden.

De Pangalactische Statisticus Rik begeeft zich in zijn Ahhani-gestalte op de SOL en schetst het beeld aan de galactici over de machtsverhoudingen in de clusters van het multiversum. Klaarblijkelijk hebben niet de kosmocraten  en de chaotarchen de meest wezenlijke invloed op de gebeurtenissen in het multiversum maar het door de kosmocraten uitgezaaide leven. kosmocraten en chaotarchen zijn gezamenlijk maar voor een derde deel van de invloed verantwoordelijk die op de gebeurtenissen aan deze kant van de materiebronnen wordt uitgeoefend. Dat leven zelf is op den duur door de ongerichte, onopzettelijke manipulaties van de controle instanties van de machten van orde en chaos buiten proporties gegroeid. De hogere machten bezien deze voortgang van zaken zoals een Terraan een buiten controle geraakte infectie zou beschouwen. Vandaar is het te verwachten dat de kosmocraten binnen afzienbare tijd iets tegen het leven zelf zullen gaan ondernemen.

De Helioten willen volgens de mening van de Statistici een zelfstandige hoge macht worden. Ze zijn van plan om de Morele Code van het universum tot beïnvloedden maar beheersen dit echter nog niet goed. Door hun experimenten kan het tot uitbarstingen komen van de materiebron Gourdel en bovendien kan zich in de galaxie Hangay een nieuwe negasfeer ontwikkelen. Ook de verhoogde activiteit van de tijdbronnen is tot de experimenten van de Helioten terug te voeren. Om dit alles tot verhinderen willen de kosmocraten alle galaxies waarin zich een PULS bevindt, een Paddenstoeldom of een energiepotentiaal waaruit zich een Paddenstoeldom kan ontwikkelen vernietigen met behulp van een zogenaamde galaxieontsteker. De betreffende galaxies zullen dan hetzelfde lot dreigen te ondergaan als Kohagen-Pasmereix. Op deze manier zal ook de extra-universele PULS werden verstoord.

Daar ook Wassermal door deze acties wordt getroffen leggen de Statistici hun neutraliteitsverplichting iets anders uit als gewoonlijk en stellen ze de galactici informatie ter beschikking waaruit blijkt dat het Eerste Thoregon zich bevindt in de maalstroom van de sterren. Eén directe passage daarheen is mogelijk vanuit de nabij Wassermal gelegen galaxie Salthi want daar is een Mega-Dom gepositioneerd. Omdat het aura van de SOL zo geprogrammeerd is dat het schip bij de doorgang van een Paddenstoeldom direct naar DaGlausch zal worden geleid, moet dit aura geherprogrammeerd worden. De hiervoor benodigde data verkrijgen de galactici in de vorm van een geheugenkristal. De SOL gaat op weg naar Salthi wat maar een tussenstation is op weg naar de maalstroom van de sterren. De galactici hopen in de maalstroom eindelijk meer over de Helioten tot weten te komen.

In de galaxie Wassermal konden belangrijke vragen worden beantwoord en de nieuwe kosmische onthullingen zullen de mensen aan boord van de SOL nog een hele tijd bezighouden. De nieuwe inzichten hebben ook tot gevolg dat het halterschip begint aan een nieuwe reis door het universum. Intussen wordt de Melkweg nog steeds bedreigd door het Rijk Tradom en om daaraan iets te doen organiseert de kosmopsychologe Bré Tsinga een speciale missie ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende