< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2145 • 1229    GESTRAND OP VISION


Sinds de bemanning van de SOL zich in de galaxie Wassermal bevindt, werden Atlan en zijn metgezellen al getuige van belangwekkende gebeurtenissen. Ze maakten de tragedie mee van Soner, de prinskrijger, en ze kwamen meer te weten over de erecode van de Pfauchonen en het samenleven van de volkeren van de galaxie.

Maar nog steeds weten ze niet veel over de Pangalactische Statistici. Deze wezens zijn de reden, waarom Atlan en de mensen van de SOL in de galaxie onderweg zijn. Van hen hoopt men antwoord te krijgen op de vragen, die uiteindelijk ook het bestaan van de mensen in de Melkweg aangaan.

Wat zit er achter het mysterieuze Thoregon? Waarom zijn de kosmocraten, de hogere machten van het universum, tegen het concept van de Thoregons?

Op die vragen zou Atlan deze januari 1312 Nieuwe Galactische Tijdrekening graag een antwoord willen hebben. Daarom verblijft hij met de mutanten Trim Marath en Startac Schroeder op de planeet Vision en wacht op de Grote Conjunctie. Deze is het gevolg van een oude gebeurtenis: Cyno's waren gestrand op Vision ...


Oorspronkelijke titel: Gestrandet auf Vision

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustraties intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. Sinnema

Prijs €4.75 (dubbele editie)


De afbeelding van de voorkant is fout!

Overeenkomstig de Duitse Perrypedia website http://www.perrypedia.proc.org/wiki/Datei:PR2145.jpg is deze afbeelding de juiste.

De uitgever Big Balloon Publishers heeft toegegeven dat hij een foute omslag heeft gemaakt en hiervoor excuus aangeboden.

Op 15 augustus 2012 ontving ik per post een nieuwe opgemaakte losse omslag met de gecorrigeerde voorkant afbeelding voor 2145. Deze nieuwe omslag, met een andere wat donkere kleurstelling, heeft nu wel de afbeelding overeenkomstig met de Duitse website bron.Samenvatting: ze komen een vreemd wezen tegen – de ontmoeting verandert een galaxie.


Locatie en tijdsruimte: Vision – 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan - De Arkonide hoort meer over de geschiedenis van de Pangalactische Statistici. Kewin Kirrik - De leider van een techno-groep landt op een naamloze planeet. Kamattagira - De Mago reist als toezichthouder van de Techno's mee in de galaxie Akhimzabar. Get Leshishi - De Cyno ontwikkelt zich tot een God van de Toorn. Trim Marath - De para-defensor wordt met een verontrustende uitspraak geconfronteerd.Atlan, Startac Schroeder en Trim Marath betreden de toren van de Pangalactische Statisticus Rik en verzamelen zich in de controlekamer in de spits van de toren. Ook hier staat een sarcofaag zoals die ze in de toren van de 'tiende stad' hebben gevonden – alleen is deze niet verlaten. Er ligt het lichaam in van een oeroud levend wezen met een lichaamsbouw dat lijkt op dat van de Visienten. Dit is Rik's lichaam. Als Marath het voorhoofd van de Statisticus beroerd, begint deze met een verhaal over zijn leven en dat van zijn negen metgezellen:

De Pangalactische Statistici hebben zich ontwikkeld uit een groep van tien Cyno's uit de Zwerm Kys Chamei. Sinds vele tienduizenden jaren hadden deze Cyno's de opdracht, metingen langs de voormalige route van de Zwerm uit te voeren. Eén van de tien Cyno's was een vrouw met de status van een Mago genaamd Kamattagira. Onderweg in een galaxie, die ze vanwege de spectroscopische bepaling met een hoog waterdamp aandeel Akhimzabar (Wassermal) noemen, vingen ze de psionische noodroep op van een onbekende, schijnbaar stervende levensvorm. Als ze op de betreffende planeet (die later Vision werd genoemd) landen kwamen ze nog juist op tijd om de dood van het vormloze wezen bij te wonen. Daarbij kwam het tot een psionische ontlading waarbij niet alleen het Cyno-ruimteschip volledig werd vernietigd; er werden ook mentale fragmenten van de levensvorm op de Cyno's overgedragen. Daarvan merkten de Cyno's vooralsnog niets.

Met hun superieure techniek en hun vaardigheid om steeds de ideale gestalte van hun tegenhanger aan te nemen, deden de Cyno's zich voor als goden van de Ahhani, primitieve wezens, die op de planeet leefden. Ze probeerden om de technische ontwikkeling van deze wezens te bevorderen om zo ooit, als een Zwerm in de buurt zou zijn, opnieuw terug te keren. Telkens weer ontdekten de Cyno's vaardigheden bij zichzelf die ze voor hun landing op Vision niet hadden. Ze konden hun bewustzijn buiten de grenzen van hun lichaam laten uitdijen en in het universum 'rondkijken'. Deze vaardigheid werd sterker hoe vaker de Cyno's deze gebruikten. Ze hadden echter een 'resonantieruimte' nodig voor hun mentale dwaaltochten in het heelal – hiervoor dient eerst een in vergelijking kleinere toren: de voorloper van de reusachtige torens van de Statistici die later op Vision te vinden zijn.

Met hun bijzondere vaardigheden spoorden de Cyno's op een dag een asteroïde op die Vision naderde en het leven op deze planeet bedreigde. Praktisch op het laatste moment dook er een ruimteschip in de zonnestelsel op die de asteroïde vernietigde. De bemanning van dit schip bestond uit Pfauchonen die de Cyno's eveneens als godheden accepteerden. Met hulp van de Pfauchoonse-technologie kreeg de cultuur van de Ahhani een verdere ontwikkelingsimpuls. Zo kon een ambitieus bouwproject in aanvang worden genomen. Als namelijk de eerste toren van de Cyno's te klein werd, omdat hij niet meer voldeed om de mentale krachten van de toekomstige Statistici op te nemen werd er begonnen met de bouw van de eerste van tien reuzentorens.

Kewin Kirrik, de leider van de Cyno's, en Kamattagira, de Mago, werden minnaars. Dat zorgde voor een heftige afgunst uitbraak aan de kant van de Cyno Get Leshishi, die sindsdien als 'god van de toorn' bekend stond. Kewin Kirrik en Kamattagira waren niet meer in staat om nakomelingen te krijgen – een andere erfenis van de mysterieuze entiteit. Kamattagira was toch al op grond van haar Mago-status een buitenstaander. In haar manifesteerde zich tevens het laatste fragment van de lichamelijke existentie van de entiteit: een gloeiende plek aan de zijkant van haar hals. Ze wist toen al dat haar verdere ontwikkeling anders zal verlopen als die van de negen mannelijke Cyno's.

De eerste onthullingen die Atlan en zijn metgezel Trim Marath op de planeet Vision kregen, vertonen interessante parallellen - met een andere Zwerm en met de Cyno's van deze Zwerm. Uit de geschiedenis van de Pangalactische Statistici zullen de mensen van de Melkweg misschien binnenkort meer over de toekomst van de galaxie Wassermal kunnen vernemen ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende