< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2144 • 1228    VOOR DE VERBINDING


Sinds de bemanning van de SOL zich in de galaxie Wassermal ophoudt, waren Atlan en zijn metgezellen al getuigen van grote gebeurtenissen. Ze maakten de tragedie van Soner, de Prinsenstrijder van de Pfauchonen, mee en ze vernamen meer over de erecodex van de Pfauchonen, maar eveneens over het vergaand vreedzaam samenleven van de volken van de galaxie. Net als voorheen weten ze echter niet veel over de Pangalactische Statistici. Deze wezens zijn de reden waarom Atlan en de mensen van de SOL in de galaxie onderweg zijn. Van hen hoopt men antwoorden op de vragen te krijgen, die uiteindelijk ook het bestaan van de mensen in de Melkweg betreffen.

Wat steekt er achter de geheimzinnige Thoregon? Waarom zijn de kosmocraten, de hoge macht van het universum, tegen het concept van de Thoregons? En wat kan de mensheid uiteindelijk doen om de dreigende vernietiging te ontlopen?

Op die vragen zou Atlan deze maand, januari 1312 Nieuwe Galactische Tijd, een antwoord willen hebben. Daarom bevindt Atlan zich met de mutanten Trim Marath en Startac Schroeder op de planeet Vision - in de laatste uren voor de verbinding ...


Oorspronkelijke titel: Vor der Konjunktion

Auteur: H. G. Francis

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustraties intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. JongSamenvatting: vreemde verschijnselen op Vision – de pangalactische statistici krijgen bezoek.


Locatie en tijdsruimte: Vision – 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Rom An Machens - De Vertyr wordt door een zwart iets in een andere wereld verplaatst. Atlan - De Arkonide wil de conjugatie van de Pangalactische Statistici meemaken. Startac Schroeder - De teleporteur wordt tegen zijn wil naar een vreemde plek verplaatst. Trim Marath - De para-defensor ervaart de veelvoud van wereld visies aan de levende lijve. Myles Kantor - De wetenschapper start een speciaal soort reddingsoperatie.Op de planeet Vision hebben de verhoudingen zich genormaliseerd sinds Soner de blokkade heeft opgeheven en de winnaars van de LOTERIJ weer op de planeet kunnen terugkeren. Atlan, Startac Schroeder en Trim Marath wekken de toorn op van een onbekent wezen dat probeert om hen om te brengen. Schroeder krimpt na een teleportatie tot Siganese grootte en moet mieren en spinnen van zich afslaan. Het lijkt alsof de wetten van de causaliteit op z'n kop staan: antwoorden worden gegeven voordat de vragen worden gesteld – de afloop van de gebeurtenissen keren zich om. Deze vreemde verschijnselen blijken met de aanstaande Grote Conjugatie samen te hangen, waar Atlan en zijn begeleiders halsreikend naar uitkijken.

Als de conjugatie ten slotte begint, stort zich bakken vol van ongeordende informatie over de aanwezigen uit, waartoe ook Atlan met zijn fotografisch geheugen behoord. De conjugatie wordt echter door een sterke buitenaardse invloed gestoord. De Pangalactische Statistici schijnen er machteloos tegen te zijn. De breinen van de kenniszoekers dreigen overbelast te raken en zelfs de boven de planeet zwevende SOL blijft niet buiten gevaar als de daar verblijvende galactici beginnen om naar de bron van de storingen te zoeken. Het gaat hierbij om de tijdbron die Soner, Sihame en Atlan zijn tegen gekomen.

Door deze tijdbron komt Rom An Machens, een Cyno in de gestalte van een Vertyr, op de planeet Vision aan. Hij is direct vanuit de Zwerm Kys Chamei via een korte tussenstop van een onbekende wereld op Vision terecht gekomen. Hij is onvrijwillig in de tijdbron gevallen en heeft het bewustzijn verloren.

Myles Kantor en Tangens van de Valk landen met behulp van parachutes op Vision (technische hulpmiddelen werken niet door de onverklaarbare storing die van de tijdbron uitgaat) en schermen de tijdbron af met behulp een mobiele paratron-afweerscherm generator. Zo kan de onheilsvolle invloed worden ingedamd en kan de Grote Conjugatie ongestoord verder gaan.

Atlan, Marath en Schroeder komen de Pangalactische Statistici Rik tegen, die zich alleen in de vorm van een lichaamsloze zwarte wolk vertoond.

De spanning op de planeet van de Pangalactische Statistici neemt letterlijk van uur tot uur toe. Twee Terranen en een Arkonide zijn getuigen van de verbinding, de ontmoeting van de Statistici - en ze vernemen meer over een kosmische geschiedenis van tienduizenden jaren.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende