< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2143 • 1227    TEGEN HET RAAMSTATION


Sinds enige tijd verblijven de LEIF ERIKSSON, het gigantische bolvormige ruimteschip onder commando van Perry Rhodan, en het Arkoonse superslagschip KARRIBO onder commando van Ascari da Vivo, de zogenaamde admiralin, in de verre galaxie Tradom. Op een ongelooflijke afstand van 388 miljoen lichtjaar van de Melkweg willen Terranen en Arkoniden samen tegen de heersers over Tradom vechten. Deze heersers, die de 'Inquisitie van de Rede' vormen, onderdrukken de bewoners van talloze planeten met draconische middelen. Om een tot nu toe onbekende reden willen ze ook de Melkweg inlijven bij hun imperium. Hun wapens zijn verreweg superieur aan die van de mensen. Ondanks allerlei onderlinge conflicten moeten Arkoniden en Terranen samenwerken om een kans te hebben de bedreiging af te wenden. De eerste speldenprikken tegen de onoverwinnelijk lijkende vijand waren een succes, en andere worden voorbereid.

Een daarvan is een in het geheim voorbereide actie, waaraan ook de van vissen afstammende Aarus deelnemen. Een actie gericht tegen het raamstation ...


Oorspronkelijke titel: Gegen die Fensterstation

Auteur: Uwe Anton & Rainer Castor

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): Malische jonk ADSCHA-ZABOROO door Lars Bublitz en Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: H. Brown


De tekst van deze dubbelroman bestaat niet meer uit twee tekstkolommen per pagina. Op zich is dat geen probleem maar nu is er ook nog voor gekozen om de tekst niet uit te vullen (tekst wordt links en recht uitgelijnd) wat het tekstbeeld erg onrustig maakt om te lezen.

Het schijnt dat deze aanpak de leesbaarheid verbeterd voor personen met een vorm van dyslexie.Samenvatting: aanslag op het sterrenvenster – de vijfde colonne komt in actie.


Locatie en tijdsruimte: sterrenvenster – 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Gucky - De muisbever voelt zich heen en weer geslingerd. Trah Zebuck - De conquestor geeft keiharde bevelen. Jaenia Vaura - De Siganese ontmoet reusachtige wezens. Trerok - De Zaliter denkt vaak aan een roofkat. Aherrn Roa - De Dhyraba'Katabe trekt een oorlogspantser aan.Met zijn laatste kracht is het Gucky gelukt om zichzelf, Cheplin en Susa voor de explosie van de oceanische computer in veiligheid te teleporteren. Hij moet echter steeds weer hen en weer teleporteren voor een veilige plek zodat zijn kracht al snel afnemen en zijn alter ego Plofke steeds sterker wordt. Gucky wordt elke keer opnieuw geplaagd door herinneringen aan zijn bijna-dood en af en toe stort hij in puur door uitputting.

In het vensterstation neemt Troym LeCaro, de leider van de Eltanen, aan boord van SHECAT deel aan het commandoteam van de galactici. De modulair gebouwde USO-Katsugo's zijn nu als standaard-gevechtsrobots van het Rijk Tradom vermomd. Trerok en zijn begeleiders blijven voorlopig onontdekt. Trah Zebuck begint echter achterdocht te krijgen. Het is de Conquestor duidelijk dat galactici aan het werk moeten zijn in het station. Hij beveelt tot een grote zoekactie waaraan ook de Aarus en de Eerbiedwaardige Wetenschappers deel nemen. De laatst genoemde gebruiken daarbij een soort harnas en brengen zichzelf met behulp van stimulerende middelen in een strijdroes.

De galactici lukt het ondertussen om een verbinding te maken met de vier vensterstations  die aan de Melkweg-zijde van het Sterrenvensters zijn gepositioneerd om zo negentig procent van de constructiegegevens van de paradim-pantserbreker over te dragen. De Conquestor beveelt uiteindelijk de aanval van het vensterstation. Liever wil hij de vernietiging op de koop toe nemen, als te riskeren dat de Melkweg volken toegang tot een wapen krijgen waarmee de overmacht van de AGLAZAREN kan worden gebroken. 20.000 Catamarans storten zich op het station en vuren met alles wat ze hebben. Troym LeCaro lukt het echter met zijn Eltanen kennis om het verdedigingssysteem van het station te activeren. Op deze manier worden honderden Catamarans vernietigd voordat het station – alhoewel het zich half in de hyperruimte bevindt – zeer zwaar beschadigd raakt en uiteindelijk wordt vernietigd.

Op het laatste moment lukt het alle galactici, evenals Cheplin en Susa, te vluchten uit het vensterstation en uit Aarus-Kaart. Men arriveert op de LORD ZWIEBUS die aan de achtervolgende AGLAZAR-gevechtsschepen ontkomt. Gucky overwint zelfs zijn gespleten persoonlijkheid: hij erkent dat hij toch nog de wil heeft om te leven. Hij herinnert zich zijn vrienden en besluit dat 3000 jaar in leven nog niet genoeg is. Gucky's alter ego Plofke verdwijnt langzamerhand.

Aan de andere kant van het Sterrenvenster ziet men hoe het vierkante gigantische overbrenger-vlak veranderd in een gelijkzijdige driekoek. De vernietiging van één vensterstation is dus niet genoeg voor een volledige sluiting van het Sterrenvenster, het is alleen maar gelukt om een deel van het vensters te deactiveren. Maar omdat er uitsluitend in het vernietigde station aan de verwijdering van de blokkade gewerkt kon worden blijft er hoop bestaan dat de blokkade niet zo snel weer kan worden opgeheven. De LEIF ERIKSSON en de KARRIBO zitten nu helaas in de galaxie Tradom vast.

Ondanks de nieuwe successen in de galaxie Tradom is de situatie voor de Terranen en hun bondgenoten nog even netelig als voorheen. Tegen een massale aanval van de Inquisitie van de Rede zouden de volken van de Melkweg nog steeds geen schijn van kans hebben. Intussen spitst ook de situatie in Wassermal zich toe.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende