< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2141 • 1225    DE VERLOREN WORM


Sinds de LEIF ERIKSSON onder Perry Rhodans commando en het Arkoonse superslagschip KARRIBO naar de andere kant van het sterrenvenster zijn overgegaan, zijn ze een ongelooflijke 388 miljoen lichtjaar van huis verwijderd. Hier, in de galaxie Tradom, zwaait de zogenoemde Inquisitie van de Rede met draconische middelen de scepter over talloze planeten.

De heersers van de galaxie en de naburige galaxies willen om tot nog toe onbekende redenen ook de Melkweg in het Rijk Tradom inlijven. Om die reden stelden ze het sterrenvenster in, dat sindsdien als transportmiddel dient.

Arkoniden en Terranen moeten, ondanks alle onderlinge twisten, één front vormen om tegen die dreiging op te kunnen treden. In de interstellaire Worm Aarus-Jima hebben hun ruimteschepen voorlopig een veilige basis gevonden. De Schwarmer Cheplin heeft zich aan de kant geschaard van de rebellie tegen de heersers van zijn galaxie.

Belangrijk is nog steeds dat er direct contact wordt gezocht met het Puinimperium, dat in oorlog is met de Inquisitie van de Rede. Als vertegenwoordigers van hun volken doen Perry Rhodan en de Arkoonse Ascari da Vivo de Laatste Stad van de Eltanen aan en leggen daar het gewenste contact. Vervolgens beginnen de bondgenoten een nieuwe actie. Hun doel is nu de verloren Worm ...


Oorspronkelijke titel: Der verlorene Wurm

Auteur: Susan Schwartz

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. Sinnema
Samenvatting: spoken op Aarus-Kaart – in verzet tegen de inquisitie van de rede.


Locatie en tijdsruimte: Aarus-Kaart – 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Sapritti - De Schwarmer van Aarus-Kaart krijgt een laatste termijn. Cheplin - De Schwarmer van Aarus-Jima start voor het eerst in zijn leven met spionage activiteiten. Susa - De Rescotin bewijst eens te meer haar technische vaardigheid. Trah Zebuck - De Conquestor dringt aan op snel werk. Keito - De oude Aarus staat bekend als 'Het spook von F-04'.Bij het Sterrenvenster repareert de Worm Aarus-Kaart het beschadigde Vensterstation in opdracht van het Rijk Tradom. Aarus-Kaart is één van de zo genaamde verloren Wormen die al sinds lange tijd in dienst zijn bij de Inquisitie van de Rede. De Schwarmer Sapritti wordt door Trah Zebuck zwaar onder tijdsdruk gezet en moet alle hulpmiddelen van de Worm inzetten voor de reparatiewerkzaamheden. Daardoor is de Worm niet meer zelfvoorzienend en moeten verzorgingsgoederen van buitenaf worden aangevoerd. Deze gelegenheid benutten de galactici en de Aarus van Aarus-Jima voor een geheime operatie. Cheplin en Susa verstoppen zich op één van de verzorgingsschepen en raken onopgemerkt in Aarus-Kaart. Daar willen ze een oeroude overbrenger weer in gebruik nemen om op deze wijze de toegang voor de galactici mogelijk te maken. Deze overbrenger bevindt zich in het centrum van iedere Worm.

Cheplin heeft bij deze operatie tevens een eigen doel. Hij is er achter gekomen dat alle Aarus, die in de verloren Worm leven, tot de familie Luna horen – wat dezelfde genetische lijn is waar Cheplin ook van afstamt. Cheplin is van plan om wat van dit genetische materiaal te bemachtigen om daarmee de genenbank van Aarus-Jima te vernieuwen. Cheplin en Susa kijken goed rond in de verloren Worm tijdens hun zoektocht naar de oude overbrenger. Ze erkennen dat de cultuur van de soortgenoten in Aarus-Kaart nauwelijks van hun eigen levensgewoonten verschild maar door de afhankelijkheid van het Rijk Tradom wordt gekenmerkt. Trah Zebuck heeft de Worm vast in zijn greep en niemand daar betwist de autoriteit van de Conquestor.

De overbrenger wordt uiteindelijk opgespoord in een verwaarloost fabrieksstation in een afgesloten ruime die sinds een eeuwigheid niet meer in gebruik is. Voordat Cheplin en Susa de overbrenger in kunnen schakelen gebeurd er een dramatisch voorval. Keito, een oude en verwarde Aarus, ontdekt beiden en dreigt ze neer te schieten. Hulp komt uit onverwachte hoek: Sapritti, de Schwarmer van Aarus-Kaart, verschijnt in het station en dood Keito. Sapritti heeft van Trah Zebuck een allerlaatste oplevertermijn voor de reparatie gekregen die hij niet kan nakomen omdat de technologie van het Vensterstation voor de Aarus te onbekend is. Nu staat Sapritti's leven op het spel. Op een rondgang door de Worm, waarmee Sapritti afscheid neemt van zijn thuis, beland hij ook in het overbrengerstation waar hij zijn verwanten uit de andere Worm tegen komt – hij arriveert precies op tijd om ze te redden. Daarna laat hij zich gewillig in hechtenis plaatsen door de Rijkstroepen en verraad hij deze echter niets over de activiteiten van Cheplin en Susa.

Wanneer Sapritti naar een AGLAZAR-gevechtschip wordt overgebracht activeert Susa de overbrenger, die zelfs na zo'n lange tijd nog altijd functioneert. Vlak daarna arriveert een aktieteam van galactici op Aarus-Kaart waarbij ook de muisbever hoort die zichzelf als Plofke voorstelt ...

De eerste activiteiten van de Aarus Susa en Cheplin openden de toegang tot de tot nog toe mysterieuze Worm Aarus-Kaart. Van hieruit willen de bondgenoten uit Tradom en uit de Melkweg nu tegen het sterrenvenster optreden.

In de volgende aflevering gaat Robert Feldhoff dieper in op de Kybb.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende