< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2140 • 1224    DE KINDERLIJKE HEERSER


Sinds de LEIF ERIKSSON, onder Perry Rhodans bevel, en het Arkoonse superslagschip KARRIBO naar 'de andere kant' van het sterrenraam zijn overgegaan, bevinden ze zich op een ongelooflijke afstand van 388 miljoen lichtjaar van huis. Hier, in de galaxie Tradom, regeert de zogenoemde Inquisitie van het Verstand met draconische middelen over ontelbare planeten. De heersers van de galaxie en de naburige galaxies willen, om tot dusver onbekende redenen, ook de Melkweg bij hun imperium inlijven. Daarom hebben ze het sterrenraam geschapen, dat sindsdien als transportmiddel dient.

Arkoniden en Terranen moeten, ondanks al hun ruzies, één lijn trekken om tegen de bedreiging te kunnen optreden. In de interstellaire worm Aarus-Jima hebben hun ruimteschepen vooralsnog een veilige basis gevonden, de Schwarmer Cheplin heeft zich aan de kant van de rebellie tegenover de heersers van zijn galaxie geschaard.

Net als voorheen is het belangrijk dat er een direct contact met het Puinimperium, dat het gevecht tegen de Inquisitie van het Verstand voert, wordt aangeknoopt. Als vertegenwoordiger van hun volken bereiken Perry Rhodan en de Arkoonse Ascari da Vivo de laatste stad van de Eltanen en krijgen daar het gewenste contact. Hun gesprekspartner is de kinderlijke heerser ...


Oorspronkelijke titel: Der kindliche Herrscher

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. JongSamenvatting: hij is pas twee dagen oud – en zoekt naar de waarheid.


Locatie en tijdsruimte: laatste stad van de Eltanen – 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan sluit een pact met de heersers van de Eltanen. Troym LeCaro - De kind-heerser zoekt informatie over het verleden van zijn volk. Ascari da Vivo - De Arkonidische ontdekt in de Laatste Stad een voorheen onbekend aspect van zichzelf. Chiru Euping - De Puinscout helpt zijn bezoekers uit de Melkweg tijdens met hun bezoek. CAUSIO - Het robotbrein van de Eltanen blokkeert belangrijke informatie.Perry Rhodan en Ascari da Vivo zijn eindelijk bij de Eltanen aangekomen. De teleurstelling volgt meteen omdat de zuigeling 'kind-heerser' moet vaststellen dat zijn volk nauwelijks nog over technische kennis beschikt. Troym LeCaro sluit dan wel een hulpverbond met de galactici maar kan zelf echter praktisch niets bieden. LeCaro kan de galactici zelfs nog geen bouwplan voor een paradim-pantserbreker ter beschikking stellen. Alle documenten over de voormalige technische verworvenheden van de Eltanen zijn in CAUSIO opgeslagen – Rhodan en Ascari hebben echter geen toegang tot deze bestanden omdat ze geen Eltanen zijn. De Eltanen bezitten nog maar één ruimteschip en deze is met onbekent doel ergens in de galaxie onderweg.

Als het samenwerkingsverbond wordt bezegeld voelen Rhodan, Ascari en LeCaro zich door een bijzonder para-mentaal aura met elkaar verbonden. Onder de indruk van deze belevenis komt het tot tot intieme gevoelens tussen Rhodan en de Arkoonse. Dit wordt door een aanslag onderbroken die op beide wordt gepleegd: een splintergroep van het 'broederschap van het ware leven' is nog actief. Beide komen er ongedeerd vanaf, maar de romantische stemming is vervlogen en Ascari is weer zo stekelig als voorheen.

LeCaro en zijn moeder zijn ook betrokken bij een aanslag. Een lid van het broederschap sluit  beide op in CAUSIO's onderaardse installaties en ontsteekt daar een bom. LeCaro's wieg heeft een beveiligingsscherm zodat hem niets overkomt maar bij zijn moeder worden helaas beide armen afgerukt – ze overleeft het zwaar gewond. LeCaro moet daarna ervaren dat zijn macht bevoegdheid blijkbaar begrensd is: CAUSIO weigert om aan de kind-heerser gegevens te verstrekken over het verre verleden en de Eltaanse wapensystemen. Gedurende zijn gesprek met de hoofdcomputer komt LeCaro tot de conclusie dat CAUSIO over een bio-component moet beschikken omdat de computer zich onlogisch gedraagt. Bovendien ervaart LeCaro dat CAUSIO hoogstwaarschijnlijk niet door de Eltanen maar door een nog hoger staand volk werd gebouwd. In de diepte van de installatie is een gebied dat ontoegankelijk is voor de Eltanen. Een niet te analyseren, ondoordringbaar energieveld verspert de weg.

Rhodan en Ascari, die intussen de bedreiging door de terroristen hebben uitgeschakeld, worden door LeCaro in de installaties van CAUSIO gebracht. Rhodan kan als enige de energiebarrière overwinnen. Hij vindt een kleine kamer waarvan de wanden met duizenden minuscule honingraat structuren zijn bedekt die licht reflecteren. Rhodan doet enige experimenten met een lamp en richt daarmee bijna een catastrofe aan omdat prompt de Laatste Stad door bevingen wordt getroffen en de halfruimteblaas begint op te lossen. Op het laatste moment kan Ascari aan Rhodan een waarschuwing doorgeven. Rhodan verlaat de kamer waarvan het geheim vooralsnog onopgelost blijft. Een tweede keer kan Rhodan de barrière niet overwinnen. Daar er van de Eltanen geen grote hulp valt te verwachten besluiten Rhodan en Ascari om de Laatste Stad weer te verlaten. Bij hun afscheid krijgen ze van LeCaro de bouwplannen voor een ruimtestation zoals die bij het Sterrenvenster zijn gepositioneerd. LeCaro deelt ook mee dat het vermoedelijk niet lang meer duurt voordat deze stations zullen zijn gerepareerd ...

Het contact met de Eltanen verliep de eerste keer nogal ontnuchterend voor de Terraan en de Arkoonse. Desondanks verkregen Perry Rhodan en Ascari da Vivo voldoende nieuwe informatie, zodat ze hun activiteiten tegen het Tradom Rijk konden voortzetten. De volgende plannen zullen spoedig worden gesmeed.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende