Aarus-Jima, Cocindoe – 1311 NGT (4898 na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

2100 - 2199


32e cyclus:

HET RIJK TRADOM


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina


Klik hiernaast op een afbeelding

voor de uitvergroting


Klik op

< vorige en volgende >

om snel van pagina te wisselen


2136 • 1220    DE PUINVERKENNERS


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan zoekt bondgenoten in de galaxie Tradom. Ascari da Vivo - De Arkonidische speelt graag al haar troeven uit. Cheplin - De Schwarmer van de Aarus-Jima neemt een beslissing. Chiru Euping - De Puinverkenner doet onderzoek naar oeroude overblijfselen in de atmosfeer van een zwaartekracht wereld. Poson - De leider van de Clan van de Ziel ziet zijn wereldbeeld verbrijzelen.


Sinds de LEIF ERIKSSON onder het bevel van Perry Rhodan en het Arkoonse superslagschip KARRIBO naar 'de andere kant' van het sterrenraam zijn overgestapt, bevinden de bemanningsleden zich in een nogal uitzichtloos gevecht tegen een gehele galaxie.

In Tradom, waar zij zich nu bevinden, op een ongelooflijke afstand van 388 miljoen lichtjaar van huis, regeert de zogenoemde Inquisitie van het Verstand met draconische middelen over ontelbare planeten. Die inquisitie wil door middel van het sterrenraam als transportmiddel ook de Melkweg bij het Tradom Rijk inlijven - en dat is de reden dat Terranen en Arkoniden gemeenschappelijk reageren, ondanks alle spanningen.

Maar nu zit de LEIF ERIKSSON in de bolsterrenhoop Virginox vast. Alleen Perry Rhodan en enkele metgezellen zijn in Tradom onderweg, ze bevinden zich in de KARRIBO van de admirale Ascari da Vivo. De belangrijkste stap zou nu moeten zijn, eindelijk contact tot de verzetsgroepen van de galaxie te verkrijgen. Tot de weinige groeperingen in de Tradom-galaxie, die tegen het rijk en haar machtsinstrumenten zijn gekant, behoren de Puinverkenners ...Samenvatting: sporen uit het verleden – ze doen onderzoek op de gifgaswereld.


Cheplin heeft het vooruitzicht om samen met zijn volk uit de galaxie Tradom te vluchten om zich voor de Inquisitie van de Rede te verstoppen. Hij weet dat de Aarus op den duur niet in deze omgeving kunnen blijven om de steeds hoger wordende tribuut vorderingen van het Rijk te vervullen. Hij vreest dat het Rijk, vroeg of laat, de Worm desnoods met behulp van de naar binnen gesmokkelde nanorobots zal vernietigen. Perry Rhodan kan echter de Aarus de dringend noodzakelijke technische ondersteuning leveren. Hij dwingt bij Cheplin een concessie af om nog even te wachten. Rhodan biedt Cheplin het buitgemaakte nano-robot controle apparaat aan wat de mogelijke oplossing is voor alle problemen van de Aarus. Het controleapparaat bevindt zich echter op de LEIF ERIKSSON, en die zit nog vast op Jankar.

Bij de gasplaneet Cocindoe ontmoeten de Puinscouts elkaar. Het Puin-imperium heeft informatie verkregen dat deze planeet tot de vergane Thatrix-civilisatie heeft gehoord. De Puinscouts behoren tot het vredelievende volk van de Medilen. Ze vinden in een omloopbaan van Cocindoe vijf oeroude stations. Drie daarvan zijn zo bouwvallig dat ze worden vernietigd zodra de Medilen bij ze willen binnendringen. De beide laatste stations kunnen nader worden onderzocht. De Medilen ontdekken onder andere dat met deze stations een bepaald materiaal van de planeet werd gewonnen. Het lukt echter niet om monsters van dit materiaal te bemachtigen. De scouts activeren – vermoedelijk in een voormalige onderkomen van de bemanning – een hologram waarin enkele humanoide wezens te zien zijn. Onbedoeld activeert één van beide groepen een soort audioinstallatie. De muziek wekt zulke sterke vibraties op dat het station wordt vernietigd. Daarbij komen de onderzoekers om het leven.

Ook de andere groepen krijgen problemen. In het vijfde station leeft namelijk een volk van kleine pelswezens, ongeveer zo groot als ratten, die de Medilen voor buitenaardse demonen houden en wiens bestaan ze tot nu toe steeds hebben ontkend.
De anders vrij intelligente pelswezens vallen de Medilen aan en doden enkelen van hen en beschadigen daarbij de installaties van het station. Tegelijkertijd duiken talrijke politieschepen van de Valenter op. Het laatste station wordt geënterd en uiteindelijk vernietigd en alle Medilen behalve één worden gedood: de aanvoerder van de scouts valt levend in handen van de Valenters maar ontneemt zichzelf al snel van het leven want alle aanhangers van het Puin-imperium dragen een soort 'zelfmoordschakeling' in zich die geactiveerd wordt wanneer ze in gevaar raken of hun geheimen kunnen worden verraden.

Een schip van de galactici, dat ongeveer tegelijkertijd naar Cocindoe onderweg was, heeft alles geobserveerd in de peilbescherming van de zon. Het schip, met Benjameen da Jacinta aan boord, start meteen met de achtervolging van de Valenters.

Net als voorheen zijn het de fundamentele taken van de Terranen en Arkoniden om in het verre Tradom naar bondgenoten te zoeken, daar informatie te verzamelen en de Inquisitie van het Verstand enkele kleine speldenprikken toe te dienen. Daarbij loopt de tijd gewoon door. Uiteindelijk komt het erop aan, de dreigende invasie van de Melkweg te voorkomen. Bij de eerstvolgende actie in de Tradom-galaxie staan de Jankarons als de belangrijkste bondgenoten van de Galaxers in de voorste linie.


Oorspronkelijke titel: Die Trümmerscouts

Auteur: H.G. Francis

Cover ©: Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief) ©: Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. Jong


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting ©:

Cornelis van den Ende