< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2135 • 1219    DE TIJDBRON


Na een lange vlucht over een afstand van bijna 700 miljoen lichtjaar bereikte de SOL in december van het jaar 1311 Nieuwe Galactische Tijdrekening eindelijk de galaxie Wassermal. Commandant Atlan en zijn bemanningsleden hopen hier meer informatie over Thoregon en de Helioten te krijgen. In ieder geval bevinden zich in Wassermal de Pangalactische Statistici, legendarische wezens die ongelooflijk veel kennis over de geschiedenis van het universum hebben verzameld.

Maar Atlan en zes begeleiders waren nauwelijks geland op de planeet Vision, het geestelijke centrum van de galaxie, toen ze al werden verwikkeld in een conflict waarbij heel Wassermal was betrokken.

De prinskrijger Soner, een van de heersers van de Pfauchonen, stelt zich in die tijd op tegen zijn volk om tegen zijn door profeten voorspelde noodlot te vechten. Atlan en zijn begeleiders konden niets anders doen dan zich samen met talrijke andere bezoekers van de planeet te laten evacueren.

Natuurlijk lieten de mensen uit de Melkweg het daarbij niet zitten. Met een gevaarlijke actie lukte het ze opnieuw op de planeet te landen. Daar worden ze geconfronteerd met de prinskrijgers en stoten ze op iets vreemds - het is de tijdbron ...


Oorspronkelijke titel: Der Zeitbrunnen

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): GWALON-klasse van de Arkoniden door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: H. BrownSamenvatting: om Soner's leven en eer – een prinsenkrijger staat voor het gerecht.


Locatie en tijdsruimte: Vision – 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Sihame - De Pfauchoonse prinses neemt het initiatief om de prinskrijger te redden. Atlan - De Arkonide is verwikkelt met wild geworden robots. Soner - De Pfauchoon komt in contact met een vreemde wereld. Trim Marath - De para-defensor tracht in gesprek te komen met een pangalactische statisticus.Als de vierde toren van de pangalactische statistici vanwege Trim Marath's manipulaties dreigt te kantelen slaat de alleen buiten achtergebleven Sihame op de vlucht. Het lukt haar om een ondergrondse buistrein te activeren die haar zelfs naar het gewenste doel brengt, de stad Raud'Ombir. Sihame weet bijna zeker dat Soner zich in deze stad bevindt omdat ze elkaar daar voor het eerst hebben ontmoet. Inderdaad is Soner daadwerkelijk in deze stad. Het is zijn doel om de pangalactische statistici te vragen of het door de Pfauchoonse profeten voorspelde lot werkelijk onvermijdelijk is. Zijn overval op Vision heeft alleen tot doel om hem ongestoord toegang tot de statistici te verlenen.

Om de kleine conjugatie niet te missen houdt Soner geduldig de wacht. Bij één van zijn doelloze rondgangen valt hem een zwart, rond gat midden in de straat op dat er uitziet alsof er een stuk uit de realiteit is weggesneden. Soner buigt zich een beetje te diep in het gat en bevindt zich plotseling op een vreemde wereld – hij is in een tijdbron gevallen.

Enige tijd later nadat Soner alweer terug is gekeerd betreedt ook Sihame een tijdbron. Ze belandt op een heel andere wereld als haar partner. Vanaf beide werelden kan men een zwerm herkennen. Uiteindelijk komen Sihame en Soner elkaar tegen en volgt er een blijde ontmoeting. Sihame maakt duidelijk dat Soner onterecht heeft gehandeld en overtuigt hem er van om zich beschikbaar te stellen voor het erengerecht van de prinsenkrijgers. Soner neemt meteen contact op met zijn acht voormalige collega's. Het blijkt al snel dat het oordeel reeds is geveld – Soner zal vanwege zijn oneervol handelen worden gedood.

Atlan, Startac Schroeder en Trim Marath arriveren eveneens in Raud'Ombir. Marath dringt binnen in de toren van de pangalactische statisticus Raud en stelt vast dat de statisticus al op weg naar beneden is. Trim krijgt mentaal contact met het raadselachtige wezen en stelt de drie vragen van de SOL-agenda maar krijgt echter geen direct antwoord. Dan moet hij de toren weer verlaten. Atlan gaat ondertussen ook nog proefsgewijs door de tijdbronnen.

De drie galactici moeten zich enige tijd verweren tegen een door Soner geprogrammeerde robothorde. Ze moeten ook meekijken hoe de prinsenkrijgers zich op Soner's executie voorbereiden. Op het allerlaatst komt het echter toch niet zo ver want de statisticus Raud grijpt in op aandringen van de goede geest van Wassermal. In een overweldigende mentale boodschap spreekt hij een goddelijke amnestie uit. Alle Pfauchonen, ook Soner, worden van alle ereschulden bevrijd. De Pfauchonen mogen voortaan niet meer volgens de verstarde erecodex leven. Soner moet echter toch nog vechten omdat de prinsenkrijger Orlag hem ondanks de amnestie wil doden. Daarna is Soner volledig gerehabiliteerd en de (hoe dan ook valse) profetie gaat niet in vervulling.

Er volgt een tweede boodschap van de statisticus: in plaats van de kleine conjugatie zal er over enige dagen een grote conjugatie zijn. Alle statistici zullen gelijktijdig van hun torens afdalen. De SOL krijgt het bevel om tot dan in het stelsel van de planeet Vision te blijven. Atlan is daar niet echt gelukkig mee omdat hij zich niet graag tot iets laat dwingen, uiteindelijk wekt het bevel toch ook zijn nieuwsgierigheid, en daarom geeft hij toe.

Voorlopig kon de ergste fase in het galactische conflict van de Pfauchonen worden vermeden, en het ziet ernaar uit dat met een ingrijpen van de pangalactische statistici een alles vernietigende ruimteslag kan worden voorkomen. Er is voor Atlan en de mensen aan boord van de SOL dus nog steeds een kans dat ze antwoorden op hun talrijke vragen krijgen.

Intussen staan Perry Rhodan met de LEIF ERIKSSON en Ascari da Vivo met de KARRIBO nog steeds tegenover een ongelooflijke overmacht.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende