< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2133 • 1217    DE RECHTBANK VAN DE PRINSKRIJGERS


Na een lange vlucht van bijna 700 miljoen lichtjaar bereikte de SOL in december 1311 Nieuwe Galactische Tijdrekening eindelijk de galaxie Wassermal. Hier hoopten de bemanningsleden onder commando van de Arkonide Atlan meer informatie over Thoregon en de Helioten te krijgen. In de galaxie Wassermal bevinden zich tenslotte de Pangalactische Statistici, legendarische wezens die een ongelooflijke kennis over de geschiedenis van het universum hebben opgebouwd.

Maar nauwelijks waren Atlan en zes van zijn begeleiders geland op de planeet Vision, het geestelijke centrum van de galaxie, of ze raakten al verwikkeld in een conflict, dat heel Wassermal betreft.

Een prinskrijger, een heerser van de Pfauchonen, keert zich in deze tijd tegen zijn volk om zijn lot te bevechten. Atlan en zijn metgezellen blijft niets anders over, dan zich met de vele andere bezoekers van de planeet te laten evacueren.

Aan de rand van de galaxie te moeten blijven afwachten, is voor de bemanning van de SOL een onhoudbare situatie. Fee Kellind, de commandante, gaat een gewaagde onderneming aan - en ze riskeert de rechtbank van de prinskrijgers ...


Oorspronkelijke titel: Das Gericht der Prinzenkrieger

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: de eer van de Pfauchonen – mensen van de SOL in conflict.


Locatie en tijdsruimte: Zoun, SOL – 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Fee Kellind - De commandante riskeert het binnenvliegen van de galaxie Wassermal. Ronald Tekener - De 'Smiler' zet in op een riskante spel om oude vrienden te redden. Atlan - De Arkonide reist met een vluchtelingenruimteschip naar de planeet Zoun. Sabal - De Prinsenkrijger begeeft zich met een bijzonder gezelschap. Kuni Maghate - De huurmoordenaar heeft bewezen een nuttig vriend en redder te zijn.Aan boord van het schip van de Prinsenkrijger Sabal worden Atlan, Icho Tolot en de rest van het op de planeet Vision geredde commandoteam naar de planeet Zoun getransporteerd. Het grote aantal andere vluchtelingen (zelfs een Lare is erbij) zorgt voor een behoorlijke chaos. Atlan moet vaak bemiddelend ingrijpen, wat alles behalve makkelijk is, omdat de pelgrims niet bepaald blij zijn om als uitverkorenen van de LOTERIJ nu toch niet het voorrecht hebben om te kunnen genieten van de voorspellingen van de Pangalactische Statistici.

Door hun gecompliceerde eerbegrip zou de collectieve massa zelfmoord voor de Pfauchonen onvermijdelijk zijn als de Prinsenkrijger Soner de Torens van de Pangalactische Statistici had aangevallen. Op Zoun, de thuiswereld van de Prinsenkrijger Sabal, aangekomen probeert Atlan om op audiëntie te gaan bij de heerser. Hij wordt daarbij geholpen door de huurmoordenaar Kuni Maghate die het uiteindelijk lukt om Atlan bij Sabal voor te dragen. Sabal herkent meteen Atlan's Ridderaura en begroet hem als een gelijke.

Atlan's team, dat al de hele tijd door Pfauchonen in burger in de gaten werd gehouden die niet bij de Prinsenkrijgers horen, wordt door separatisten ontvoert. Daar Icho Tolot en de teleporteur Startac Schroeder tot de ontvoerden behoren kunnen de galactici zichzelf bevrijden.

Daar men aan boord van de SOL al heel lang niets meer van Atlan heeft gehoord en ondanks dat de Goede Geest van Wassermal verboden heeft om de galaxie Wassermal binnen te vliegen, besluit men uiteindelijk toch om door te stoten naar Vision. Daar aangekomen stelt men vast dat de planeet door de complete ruimtevloten van alle negen Prinsenkrijgers is afgegrendeld. De galactici wordt opgedragen om de SOL over te geven want anders dreigt de totale vernietiging. Daar de overmacht te groot is komt een strijd om de SOL niet in beeld. Ronald Tekener en Fee Kellind lukt het om onderhandelingen plaats te laten vinden aan boord van het vlaggenschip van de Pfauchoonse vloten. Daar worden ze meteen voor her gerecht van de Prinsenkrijger gevoerd. Plotseling meldt zich de Goede Geest van Wassermal die als verstekeling op de SOL is meegereisd. Deze verkondigt dat de SOL in zijn opdracht Wassermal is binnen gevlogen zodat er geen taboe is doorbroken. Uiteindelijk oordeelt het gerecht ten gunste van de SOL en kunnen de galactici verder vliegen.

Tenslotte ontmoeten Sihame (Sabal's zuster) en de SOL elkaar bij Zoun. Door de onrustige ontwikkeling op Vision besluiten ze allemaal snel tot actie over te gaan.

De eerste hindernissen lijken overwonnen te zijn. De bemanning van de SOL heeft nu ook officieel toestemming gekregen de galaxie binnen te vliegen. Maar daarmee zijn de problemen nog niet opgelost ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende