< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2132 • 1216    DE SALTAN-WOORDVOERDER


Na een lange vlucht van bijna 700 miljoen lichtjaar heeft de SOL in december 1311 Nieuwe Galactische Tijd eindelijk de Wassermal-galaxie bereikt. Hier hopen de bemanningsleden, onder bevel van de Arkonide Atlan, eindelijk meer informatie over Thoregon en de Helioten te krijgen. In ieder geval zijn er Pangalactische Statistici in de Wassermal-galaxie, legendarische wezens die een ongelooflijke kennis over de geschiedenis van het universum hebben opgeslagen.

Atlan en zes van zijn metgezellen zijn nauwelijks geland op de Vision-wereld, het geestelijke centrum van de galaxie, of ze raken al in een conflict verwikkeld dat heel Wassermal treft. Een Prinsenstrijder, een van de heersers van de Pfauchonen, plaatst zich tegenover zijn eigen volk om tegen zijn noodlot te vechten. Terwijl het conflict zich steeds verder toespitst, ontwaakt er een mythische figuur van de Pfauchonen. Het is de Saltan-woordvoerder ...


De zwart/wit afbeelding van nummer 2132, die in het midden van dit dubbelnummer staat, is fout. De titel is juist maar de afbeelding is van nummer 2130.


Oorspronkelijke titel: Der Saltansprecher

Auteur: Claudia Kern

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. JongSamenvatting: de messias van de Pfauchonen – hij ondergaat zijn lot.


Locatie en tijdsruimte: Phitter, Kazién – Onbekend tijdvak tot 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Tieger - Een Pfauchoonse profeet lijdt aan 'Mikhate'. Lemna - Tieger's moeder zet zich in voor haar zoon. Olibec - Het hoofd van een klooster volhardt met de regels. Lo - Een jonge vrouw is in strijd met oude wetten. Sihame - De prinses blikt vooruit op haar lot.Tieger, een Pfauchoonse profeet, die op dit moment onder het gezag staat van Mikhate, die onder de invloed van de door de profeten benutte drug ongelooflijk gedetailleerde en vooral steeds juiste visionen van de toekomst heeft wordt in een klooster op de planeet Phitter ingezet als hoeder van de Saltans omdat  Olibec, hoofd van het klooster, denkt dat hij geestelijk mindervalide is en niet wil dat hij ooit als profeet optreedt.

Het blijkt dat Tieger een bijzondere band heeft met de soms extreem gevaarlijke Saltans. Deze half-intelligente dieren zien in Tieger, die hun taal verstaat, een vriend en een aanvoerder. Tieger kan daarom de in oude profetieën aangekondigde Saltan-woordvoerder zijn. Als bekent wordt dat Tieger een verboden verhouding heeft met een boerenmeisje van eenvoudige afkomt en een kind met haar heeft gekregen wordt hem bevolen om dat kind te doden. Hij weigert dat en verzet zich zo tegen het hoofd van het klooster. Vrouw en kind kunnen ontkomen (ze verstoppen zich in een bergdorp) maar Tieger wordt gevangen genomen. Voor de door hem begane zonde hakt men beide handen bij hem af en krijgt hij later een paar robothanden.

Tieger trekt zich volledig terug in de holen waar de Saltans leven. Na hernieuwt gebruik van de profetendrug ziet hij in een visioen hoe de Prinsenkrijger Soner dood en verderf over de gehele galaxie brengt. Van zichzelf ziet hij in het visioen hoe hij Sihame, de vrouw van de Prinsenkrijgers, uit haar gevangenschap bevrijd op de planeet Kazién. Alleen zij kan de ondergang verhinderen die door Soner wordt veroorzaakt.

Daar Olibec, het hoofd van het klooster, Tieger totaal niet geloofd bevrijd Tieger de Saltans uit hun holen. Als hij met een enorm Saltan-leger naar het klooster komt erkennen de meeste profeten hem als de aangekondigde Saltan-woordvoerder en onderwerpen ze zich aan hem. Olibec en alle anderen die zich tegen Tieger verzetten worden door de Saltans gedood. Men stelt Tieger een ruimteschip ter beschikking waarmee hij zich, zoals hij het in het visioen heeft gezien, naar Kazién begeeft. Hij treft daar geen noemenswaardige tegenstand aan: Soner is met zijn gehele vloot bij de planeet Vision en de enkele huurmoordenaars die zich verzetten tegen Tieger doen dat eigenlijk alleen maar om een eervolle dood te vinden.

Tieger haalt Sihame aan boord. Meteen daarna komt er een radiobericht van een andere Prinsenkrijger binnen: Sabal, een broer van Sihame, beveelt ze, om zo spoedig mogelijk naar de planeet Zoun te komen. Daar zijn vreemdelingen uit een andere galaxie met belangrijke informatie aangekomen. Sihame zet Tieger af op Phitter en reist meteen door om haar broer en de vreemdelingen te ontmoeten.

Aan de Pfauchonen is de legendarische Saltan-woordvoerder ontsproten, een mythische figuur, waarmee praktisch niemand rekening had gehouden. In ieder geval lukte de bevrijding van de prinses Sihame - de situatie in de Wassermal-galaxie is daardoor compleet veranderd.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende