< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2131 • 1215    DE SCHWARMER


Terwijl de LEIF ERIKSSON onder commando van Perry Rhodan zich in december van het jaar 1311 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening op de planeet Jankar schuilhoudt, opereert de Arkoonse KARRIBO in de uitgestrekte galaxie Tradom. De Mascatin heeft haar eigen plannen met haar verblijf in het Rijk Tradom. Maar Arkoniden en Terranen hebben ook een gezamenlijk doel: ze willen een invasie in de Melkweg voorkomen. Bij het sterrenvenster hebben zich 22.000 catamars van het Rijk Tradom verzameld, om van daar uit door te dringen in de galaxie van de mensheid om deze in te lijven bij het Rijk. Vanwege een manipulatie is het sterrenvenster niet te passeren, maar dat kan elk moment veranderen. De kleine strijdmacht uit de Melkweg moet in het Rijk Tradom in de eerste plaats bondgenoten en helpers bij acties tegen de Inquisitie van de Rede zoeken. Om die reden valt de KARRIBO een basisplaneet van het Rijk aan en bevrijdt de gevangenen. Op deze manier krijgen de Galaxers indirect contact met het geheimzinnige Puinimperium.

Intussen gebeuren er op een andere plaats zeer belangrijke dingen: op de Worm van de Aarus, een gigantisch bouwwerk dat door de verten van de galaxie Tradom reist. Zijn leider is de Schwarmer ...


Oorspronkelijke titel: Der Schwarmer

Auteur: Susan Schwartz

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): verkenningsschip van de Aarus door Georg Joergens

Nederlandse vertaling: H. BrownSamenvatting: een ongemarkeerde werkt zich naar boven – tegen de macht van de genetische lijn in.


Locatie en tijdsruimte: Aarus-Jima, Toko-Ro – 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan gaat in vermomming naar een industrieplaneet van het Rijk Tradom. Ascari da Vivo - De Arkonidische houdt niet van lange wachttijden. Cheplin - De plaatsvervangende Schwarmer probeert aan de eisen van de Inquisitie van de Rede te voldoen. Vaikiri - De nieuwe Schwarmer begint een intrigerend spel. Susa - De Technicus staat stevig aan de zijde van haar levenspartner.Het conflict tussen Cheplin en Vaikiri spitst zich verder toe omdat Vaikiri als nieuwe Schwarmer erop staat dat de vorderingen van de Inquisitie van de Rede zullen worden uitgevoerd. Op lange termijn zal dit Aarus-Jima economisch te gronde richten. Vaikiri laat ook Susa, Cheplin's levensgezellin, niet met rust en is steeds meer opdringerig. Susa lukt het om Vaikiri zo onder druk te zetten dat hij Cheplin ondanks alle hun meningsverschillen tot plaatsvervangend Schwarmer benoemd. Ook Vaikiri ziet in dat hij Cheplin en zijn uitstekende vaardigheden nodig heeft om de stijgende tribuut vorderingen op te kunnen brengen. In zijn nieuwe positie heeft Cheplin meer vrijheid van handelen en kan hij makkelijker zijn geheime contacten met het Puin-Imperium onderhouden.

Ondertussen vliegt Perry Rhodan aan boord van de KARRIBO naar de industrieplaneet Toko-Ro om de laatste wens van de Zegsman te vervullen om daar zijn lijk aan een contactpersoon over te dragen. Rhodan, Ascari da Vivo en enkele andere personen zijn vermomd waneer ze de contactpersoon treffen – het gaat hier om Cheplin, die de maskerade van de galactici doorziet maar hen desondanks vertrouwd als Rhodan hem openhartig over alles informeert. Al sinds lange tijd was het Cheplin's wens om wezens te ontmoeten uit de galaxie die onlangs door de Inquisitie is aangevallen.

Voordat Cheplin de boodschap, die in een radioactief gemarkeerde cel van het lijk van de Zegsman is verborgen, kan decoderen komt het tot een beslissing in de machtsstrijd tussen Cheplin en Vaikiri. De families van de Aarus erkenen dat Vaikiri de Worm in de ondergang zal storten en willen hem afzetten en Cheplin verkiezen ze als nieuwe Schwarmer. Het leidt tot een gevecht tussen Cheplin en Vaikiri waarbij Cheplin zwaar gewond raakt maar op het laatst wel overwint.

Nu kan de geheime boodschap van het Puin-Imperium worden gedecodeerd. De galactici zijn er ook bij. Het luidt letterlijk: 'Object AIFKG79256 is een verboden planeet van de Thatrix-civilisatie'. Cheplin is echter niet de eindontvanger van het bericht want hij moet het alleen doorgeven. Hij weet daarom net zo veel over de zin van deze boodschap als de galactici. Men achterhaald dat het bij het object in kwestie gaat om de planeet Cocindoe die circa 62.961 lichtjaar van Toko-Ro verwijdert is en in het noordelijke deel van Tradom ligt.

Als nieuwe Schwarmer wil Cheplin een andere koers dan Vaikiri bevaren en bovendien wil hij de scheiding van de Aarus in ongemarkeerden en gemarkeerden opheffen. De galactici zijn blij met de nieuwe bondgenoot in de vijandelijke galaxie.

Het contact is gelegd, het lijkt erop dat de Terranen en de Arkoniden voor de eerste keer een bondgenoot in de eigenlijke galaxie Tradom hebben gevonden. Perry Rhodan en de zijnen kunnen dat zien als een belangrijke stap vooruit - hoewel ze nog zullen worden geconfronteerd met grote moeilijkheden.

Wat intussen in de galaxie Wassermal gebeurt, wordt door gastschrijfster Claudia Kern beschreven in de volgende Perry Rhodan aflevering.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende