< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2130 • 1214    DE WORM VAN DE AARUS


Terwijl de LEIF ERIKSSON onder het bevel van Perry Rhodan in december van het jaar 1311 NGT op de planeet Jankar in een schuilplaats staat, is de Arkoonse KARRIBO actief in de galaxie Tradom. De Mascatin Ascari da Vivo houdt zich in de sterrenzee van het Rijk Tradom aan haar eigen plannen. Toch hebben Arkoniden en Terranen een gemeenschappelijk doel: ze willen de invasie van de Melkweg verhinderen. Per slot van rekening hebben er zich 22.000 catamarans van het Rijk Tradom bij het sterrenvenster verzameld om van daaruit door te dringen in de galaxie van de mensheid om dit toe te voegen aan hun imperium. Door een manipulatie is het sterrenvenster op dit moment echter niet bruikbaar, maar dat kan snel veranderen.

De kleine strijdmacht uit de Melkweg moet in het Rijk Tradom op de eerste plaats op zoek gaan naar bondgenoten en hulp voor hun acties tegen de Inquisitie van de Rede. Om die reden valt de KARRIBO een steunpunt planeet van het Rijk aan, bevrijdt gevangenen en komt zo in contact met het geheimzinnige Puinimperium.

Ondertussen gebeurt er op een andere plek iets dat van grote betekenis is: het is de Worm van de Aarus ...


Oorspronkelijke titel: Der Wurm der Aarus

Auteur: Susan Schwartz

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: ze reizen door het heelal – en met water zijn ze in hun element.


Locatie en tijdsruimte: Aarus-Jima – ca. 160.000 voor Chr.


Hoofdpersonen: Cheplin - De jonge Aarus droomt van een carrière waarbij zijn afkomst niet mee telt als een gebrek. Vaikiri - Als aanhanger van de Vika gelooft de gemarkeerde heilig in zijn succes. Susa - De jonge Aarus moet zich van twee rivalen onderscheiden. Firanca - De neutraliteit van de lerares wordt op de proef gesteld. Geytrimm - De Schwarmer wil altijd het beste voor zijn Worm bereiken.Sinds de vernietiging van hun thuisplaneet Aar, circa 160.000 jaar geleden, zijn de Aarus als nomaden in de galaxie Tradom onderweg. Ze leven in zogenaamde Wormen, 60 km lange en 5 km brede constructies, die werden gevormd uit meerdere overlappende energiescherm-sferen. Het binnenste van de sneller dan licht vliegende Wormen is met een adembare atmosfeer gevuld en bevat talrijke stations en kleinere hemellichamen. Om zich in deze omgeving ongehinderd te kunnen bewegen zijn de Aarus uitgerust met exo-skeletten en zogenaamde poort-sensoren (zweefaggregaten). Ze beschikken over een bijzonder zintuig waarmee ze elektro-magnetische velden kunnen waarnemen. Dit verschaft hen een voordeel bij de navigatie door het heelal. De Aarus zorgen in de galaxie Tradom met name voor de technische vernieuwing en het onderhoud. In totaal zijn er maar zes Wormen waarvan er drie onafhankelijk zijn en drie die in dienst staan van het Rijk Tradom.

Cheplin is een jonge Aarus, uit de Worm Aarus-Jima, die helaas tot een minder geprivilegieerde klasse behoort maar zich echter door zijn uitstekende prestaties steeds verder in de hiërarchie van de Aarus omhoog werkt. Daarbij moet hij het steeds weer tegen zijn concurrent Vaikiri opnemen die van een genetisch zuivere 'voorbestemde' familie afstamt. Als Cheplin reeds tot navigator is bevordert komt hij pas te weten dat hij in werkelijkheid ook een voorbestemde is en tevens de laatste nakomeling van een familie die al sinds generaties de bevelhebber van de Worm (de Schwarmer) verschaft, en dat ze door een intrige van de andere families te gronde wordt gericht.

In het kader van de voorbereidingen tot de invasie van de Melkweg stelt de Inquisitie van de Rede steeds hogere tribuut vorderingen aan de Aarus-Jima. Om dat af te dwingen zet een Conquestor als drukmiddel nano-robots uit in de Worm die enige storingen veroorzaken. Cheplin begrijpt dat de vermeende vrijheid en veiligheid van de Aarus in hun Wormen een illusie is. Op zijn reizen naar de handelsgebieden van Tradom hoort Cheplin over het bestaan van het Puin-imperium. Hij sluit zich aan bij het verzet tegen de Inquisitie en ontvangt een apparaat waarmee hij de berichten van het PuinImperium kan decoderen. Door de nauwelijks op te brengen tribuut vorderingen van de Inquisitie wordt het bestaan van Aarus-Jima bedreigd. De heersende Schwarmer (Cheplin's vader) is tegen verdere  verhogingen en wordt prompt door Conquestor Trah Zebuck gearresteerd; hij zal naar de folterwereld Sivkadam worden gebracht. De nieuwe Schwarmer wordt Cheplin's doodsvijand Vaikiri.

Cheplin ontdekte het geheim van zijn herkomst, hij moest vaststellen dat veel kennis die hij over het Rijk Tradom bezat, niet strookte met de waarheid. Geen wonder dat de Aarus zich mentaal steeds meer tot een rebel ontwikkelt ...

Nadat Susan Schwartz in dit verhaal ons een eerste indruk over de situatie in de worm heeft verschaft, gaat ze in het vervolg op dit verhaal, in de volgende aflevering van de Perry Rhodan reeks, in op de verdere gebeurtenissen rondom de Worm en haar bewoners.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende