< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2125 • 1209    DE DUISTERE NERT


Tegen het einde van het jaar 1311 Nieuwe Galactische Tijdrekening wachten de bewoners van de Melkweg in spanning af. Bij het sterrenvenster in de sector Hayok hebben zich honderdduizenden ruimteschepen verzameld. Deze armada van de sterkste galactische machten is daar gestationeerd om de gevreesde aanval van de catamarans uit de verre galaxies Tradom te kunnen afslaan. En iedereen weet dat de catamarans sterker zijn als het zover zou komen.

Tegelijkertijd intensiveren de Terraanse Liga-dienst en de ruimtevloot van de Liga van Vrije Terranen het zoeken naar de zeven ruimteschepen waarmee conquestor Trah Rogue in de Melkweg opereert. Elk van die ruimteschepen is machtig genoeg om de centrale planeten van de galaxie aan te vallen en te vernietigen. De verantwoordelijke personen in de Melkweg kunnen slechts hopen dat Perry Rhodan, die met zijn LEIF ERIKSSON in Tradom is, iets tegen de heersers van Tradom kan doen. Maar zolang ze geen contact met Rhodan en zijn bemanningsleden hebben, kunnen de Terranen niets anders doen dan intensief zoeken. Nadat een spionagegroep van de Conquestor op Mercurius is opgerold, wordt de BASIS interessant. Daar verschijnt onder andere de Duistere Nert ...


Oorspronkelijke titel: Der Dunkle Nert

Auteur: Hans Kneifel

Omslag: © Ralph Voltz

Illustraties intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. Brown
Samenvatting: de grote Karaketta-wedstrijd – de BASIS wordt de plek van een duel.


Locatie en tijdsruimte: BASIS – 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Javvcyn - De Springer is directeur en topmanager van de BASIS. Mifany da Metzat - De Arkoonse is op grond van haar optreden and haar talenten in de helft van galaxie bekend. Lox da Kurranti - De duistere Nert geldt als de favoriet bij kansspelen en spannende avonturen. Kappa - De mannelijke Secretaris blijkt tezelfdertijd erg bekwaam en elegant te zijn. Fancise ter Dearez - De vrouwelijke Secretaris is de 'goede geest' van de BASIS-Centrale.De BASIS, eens het grootste Terraanse ruimteschip, bevindt zich sinds haar buiten bedrijfstelling in een baan om de planeet Stiftermann III. Ze wordt tot een luxe-casino met hotels en amusementscentra omgebouwd waarbij meerdere gedeelten van het voormalige schip nog onbenut zijn en braak blijven liggen. Vooral leden van de kapitaalkrachtige high-society zullen door opvallende aanbiedingen en evenementen worden gelokt. Als nieuwste attractie zal spoedig een Karaketta-wedstrijd op de BASIS plaats vinden die regelmatig zal terugkeren. Wedstrijden zoals deze vonden voorheen alleen maar plaats op de planeet Arkon. Het parcours verloopt binnen een gigantische ringvormige tunnel die door alle sectoren voert en met echte en gesimuleerde landschappen en dodelijke vallen doorspekt is. De voorbereidingen voor de eerste wedstrijd zijn nog in volle gang als reeds de eerste wedstrijdpiloten op de BASIS arriveren.

Tot de schilderrijkste persoonlijkheden onder de wedstrijdpiloten behoren Mifany da Metzat en Lox da Kurranti, twee adelijke Arkoniden. Beide verschijnen met hun gevolg en beginnen elkaar meteen uit te dagen. Daarbij gedragen ze zich ongelofelijk overdreven en erg opvallend: bij hun geschillen wordt het een en ander in de BASIS gesloopt. Hun klaarblijkelijke oude vijandschap evenals de schermutselingen en vechtpartijen die ze op de BASIS leveren zijn alleen maar gespeeld. Beide zijn agenten van de USO en de TLD die samen met andere geheime diensten op de BASIS inlichtingen vergaren. In werkelijkheid zijn beide een verlieft stel. Van dit alles heeft de gekwelde manager van het casino geen vermoeden. Hij wil ze het liefst van boord gooien omdat ze zo'n chaos veroorzaken, maar daar steekt Homer G. Adams een stokje voor die als toezichthouder van de Taxit organisatie  economische druk op de BASIS kan uitoefenen.

Mifany en Lox nemen aan de wedstrijd deel en raken daarbij menigmaal in levensgevaar. Ze razen bijna tegelijkertijd over de eindstreep, maar worden echter vanwege het overtreden van de regels gediskwalificeerd. De afleiding is alleen bedoelt om het de andere agenten mogelijk te maken om gedurende de wedstrijd naar het verdachte schip te zoeken dat gegevens uit het onderzoekscentrum Mercurius-Alpha heeft meegesmokkeld. In feite heeft een Springerschip GAP XX van de Gaplon-stam bij de BASIS aangemeerd. De Gaplon-stam heeft een afgelegen sectie van de BASIS als goederenloods bezet. De agenten speuren in deze sectie naar overeenkomstige bewijzen voor activiteiten van het Rijk Tradom: een Valenter is daar aanwezig en uiteindelijk wordt er ook nog een Tradom-wapen ontdekt. Men vindt ook een soort overlevingstank met een organisch brein dat er als een Terraans brein uitziet. Hoogstwaarschijnlijk ging van dit brein de suggestieve beïnvloeding uit waardoor het de personen in het Mercurius-station tot verraad en zelfmoord heeft kunnen dwingen. Het lukt  de agenten om toegang tot de computer van de Springers te krijgen. Ze kunnen ook vaststellen dat sinds geruime tijd spullen per overbrenger werden verstuurd.  Dit leidt tot de conclusie dat Trah Rogue ergens in de Melkweg een steunpunt heeft ingericht. De agenten kunnen weer ongemerkt verdwijnen en de ingewonnen feiten worden aan de TLD en de USO overgedragen.

Een depot van de troepenmacht uit Tradom wordt uitgerekend in het galactische casino, de BASIS, ontdekt. Het galactische casino fungeert als geheim tussenstation. Elke dag worden tonnen onbekende goederen ontvangen en per transmitter doorgestuurd naar een niet te achterhalen bestemming.

Door de spectaculaire gebeurtenissen in de BASIS hebben de geheime diensten van de galaxie belangrijke informatie gekregen, en dat maakt een betere planning van acties tegen Trah Rogue en zijn schepen mogelijk.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende