< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2124 • 1208    IN DE SCHEMERZONE


Tegen het einde van het jaar 1311 Nieuwe Galactische Tijd zijn de bewoners van de Melkweg in gespannen afwachting: bij het sterrenraam in de Hayok-sector hebben zich honderdduizenden ruimteschepen verzameld, een armada van de sterkste galactische machten om de gevreesde aanval van de catamarans uit de verre Tradom-galaxie te kunnen afslaan.

Tegelijkertijd intensiveren de Terraanse Liga Dienst en de ruimtevloot van de Liga voor Vrije Terranen hun zoektocht naar de zeven ruimteschepen, waarmee de conquestor Trah Rogue nog steeds binnen de Melkweg opereert. Elk van die ruimteschepen is krachtig genoeg om een van de galactische centrale werelden aan te vallen en te vernietigen. De verantwoordelijken in de Melkweg kunnen slechts hopen dat Perry Rhodan, die met zijn LEIF ERIKSSON in Tradom verblijft, in den vreemde iets tegen de heersers van Tradom zal kunnen ondernemen. Zolang er echter geen contact met Rhodan en zijn metgezellen is, rest er de Terranen niets anders dan intensief te blijven zoeken. Dit gebeurt onder andere in de schemerzone ...


Oorspronkelijke titel: In der Zwielichtzone

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Ralph Voltz

Illustraties intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: H. JongSamenvatting: samenzwering op Mercurius – de witte Haloeter grijpt in.


Locatie en tijdsruimte: Merkur – december 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Bré Tsinga - De kosmo-psychologe bezoekt het streng geheime onderzoeksstation op Mercurius. Blo Rakane - De witte Haloeter blijft opvallend mysterieus en stil. Ava Kattum - De psychologe is verantwoordelijk voor het toezicht van wetenschappers in de schemerzone. Noviel Residor - Het hoofd van de terraanse Liga-Dienst geeft een bos bloemen weg. Pandaranaike Lehmann - De hoofdwetenschapper voert graag handelsbesprekingen.Op 9 december 1311 NGT vliegt het Haloetse ruimteschip ZHAURITTER naar het Sol-stelsel. Aan boord zijn de witte Haloeter Blo Rakane en de kosmopsychologe Bré Tsinga die op een missie Haloet bezocht.

Na de het passeren van de Aagenfelt-barrière vliegt Rakane meteen naar de planeet Mercurius waarop zich het onderzoeksstation Mercurius-Alpha bevind. Hier wordt de data verzameld die men over de bewapening van de catamarans kan inwinnen .

Bré Tsinga wordt door de psychologe van het Mercurius-station, Ava Kattum, ontvangen en naar Noviel Residor gebracht. Ze informeert de chef van de Terraanse Liga-dienst over haar missie bij de Haloeters, die niet veel resultaat heeft opgeleverd.

Blo Rakane neemt deel aan het Terraanse onderzoek om de werking van de paratron-afweerschermen te verbeteren. Zelfs na dagenlange onderzoekspogingen vertonen de schermen alleen geringe verbeteringen. Blo Rakane vindt in de chef wetenschapper van het station, Pandaranaike Lehmann, een geïnteresseerd wetenschapper die ook vaak kiest voor een alternatieve aanpak om de afweerschermen te verbeteren.

Op 12 december ontdekt Blo Rakane bij één van deze experimenten een kortstondige flakkering van een syntron. Pandaranaike Lehmann verklaart hem dat bij deze trilling de holo van de syntron zijn data actualiseert wat bij normaal gebruik slechts uiterst zelden kan voorkomen.

Bré Tsinga daarentegen heeft het gezellig met Ava Kattum die haar de recreatieruimtes van het station toont.

De volgende dag ziet Blo Rakane opnieuw het flakkeren van de holo en stelt hij vast dat het eigenlijk om twee actualiseringen gaat die zeer korte na elkaar plaats vinden. Hij meldt Noviel Residor zijn bevindingen en ook zijn verdenking dat daaraan spionage activiteiten van een buitenaards macht kunnen zijn verbonden.

De chef van de TLD vergewist zich ervan dat er geen activiteiten zijn van Arkoonse agenten op Mercurius en geeft de opdracht aan de Haloeter om in het geheim naar de dader te zoeken.

Blo Rakane vermoedt dat hiermee een communicatie mogelijkheid wordt verborgen en probeert dit met de apparaten van de ZHAURITTER op te helderen. Eigenaardig schijnt hem ook dat zich bij elke van de drie aangetoonde dubbel-actualisatie van de syntron één en dezelfde persoon zich in de ruimte bevond en ook dezelfde schoonmaak-robot aanwezig was. En deze persoon was Ava Kattum, de psychologe van het station.

Na dagenlang onderzoek, dat hij soms ook buiten in de onbeschermde omgeving uitvoert, ontdekt Rakane op 18 december een kleine schijf op het oppervlak van Mercurius die van een buitenaardse techniek afkomstig moet zijn. Met de technische middelen van de ZHAURITTER probeert hij het geheim van dit buitenaards schijfje te doorgronden. Daar betrekt hij ook weer Bré Tsinga bij zijn onderzoek. Hij ontdekt dat deze schijf de gegevens uit de syntron verzameld en daarna sterk gebundeld naar een ontvangststation verzendt.

Bij een andere poging van de Haloeter om het geheugen van de schijf uit te lezen explodeert deze, tegelijkertijd met twee anderen die zich onontdekt op de oppervlakte van Mercurius bevonden. Bré Tsinga die zich zojuist bij Ava Kattum bevindt moet meebeleven hoe Ava, als in een trance, met contactgif zelfmoord pleegt. Bij een poging om haar te redden komt Bré bijna zelf om het leven. Later wordt haar vertelt dat nog drie personen, tot nu toe onopvallende op Mercurius-Alpha, zich op dezelfde wijze van het leven hebben beroofd.

En opsporingskruiser gaat op zoek naar het vermoedelijke ontvangststation in de buurt van de Zon. In de Zon ontdekt men een ruimteschip dat zich uit de corona van de zon verwijdert en in de richting van het Bedden-stelsel vliegt, de standplaats van de BASIS

Op Mercurius-Alfa kwam het tot spionageactiviteiten die niet te doorgronden leken, die op pure tovenarij leken. Als een technologie ver genoeg is ontwikkeld, moet deze op een lager niveau staande volken als magie overkomen. En de ver gevorderde techniek van het Tradom Rijk is op het ogenblik de gepersonifieerde vorm van mystiek. Het vermoeden is dat Trah Rogue en zijn handlangers achter deze eigenaardige gebeurtenissen zitten om meer over de Aagenfelt-barrière te weten te komen.

De witte Haloeter Blo Rakane vond een belangrijk spoor en dit spoor laat zich tot aan de BASIS volgen. Om die reden belandt het voormalige ruimteschip, dat al jaren als een casino dienstdoet, in het centrum van de belangstelling.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende