< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2123 • 1207    TIJD VAN DE WAAN


In december 1311 Nieuwe Galactische Tijdrekening heeft de SOL eindelijk de galaxie Wassermal bereikt, na een jarenlange vlucht over de ongelofelijke afstand van bijna 700 miljoen lichtjaar. Hier hopen de bemanningsleden onder commando van de Arkonide Atlan eindelijk meer informatie over Thoregon en de Helioten te krijgen. In elk geval bevinden zich in de galaxie Wassermal de Pangalactische Statistici, legendarische wezens die een ongelofelijke kennis over de geschiedenis van het universum hebben opgebouwd.

De eerste hindernissen konden worden overwonnen. Het is Atlan samen met zijn zes metgezellen weliswaar niet gelukt de merkwaardige LOTERIJ te winnen, maar wel om toestemming te krijgen voor een doortocht naar het binnenste van de galaxie Wassermal. Ze hebben de planeet Vision al bereikt, waarop de Pangalactische Statistici resideren.

Atlan met zijn zes metgezellen raken onverwacht verwikkeld in een intergalactisch conflict. Achtergrond van het conflict zijn de schermutselingen tussen de eigenlijke heersers van de galaxie, de Pfauchonen. Een prinskrijger raakt verzeild in intriges en verkeerd in een tijd van de waan en bezet de planeet Vision.


Oorspronkelijke titel: Wahnzeit

Auteur: Ernst Vlcek

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): bewakingsschip van de Pfauchonen door Tobias Marecek

Nederlandse vertaling: Scriptura/S. J. SinnemaSamenvatting: een Pfauchoon zonder eer – hij drijft de galaxie na de rand van de afgrond.


Locatie en tijdsruimte: Wassermal – ca. 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Soner - De prinskrijger wordt geconfronteerd met een groot aantal vijanden. Sihame - De vrouw van de prinskrijger probeert haar man te helpen. Riddyn - De Pfauchoonse profeet moet een onaangename profetie aankondigen. Anthysaphe - De deelnemer van de Koshy-Shyna leidt de strijd tegen de prinskrijger. Ronald Tekener - De 'Smiler' wacht aan boord van de SOL op nieuwe informatie.Als nieuwe prinsenkrijger van de sector Kaza rekent Soner af met de oude familievetes waarvan de oorspronkelijke reden oftewel niet meer relevant is of via een andere weg opgelost kan worden. Daarna staat dan ook niets meer in de weg voor een huwelijk met Sihame. Ook bij zijn onderdanen verdient Soner erkenning omdat hij als heerser bewijst dat ook alledaagse problemen van het volk hem na aan het hart liggen. Uiteindelijk maakt Soner het tot zijn levensdoel om tegen de misdaadorganisatie Koshy-Shyna op te treden die hem als jongere ooit hadden ontvoerd. Als eerste verzamelt hij alle informatie die zijn geheime dienst over de organisatie komt te weten en dan organiseert hij een groots opgezette actie tegen de misdadigers die de organisatie Koshy-Shyna met alle geweld zal verslaan.

Er worden zeer veel schuilplaatsen van de criminelen opgerold en vele leden van de Koshy-Shyna gedood maar de mannen op de achtergrond blijven praktisch grotendeels ongedeerd. Omdat niemand de werkelijke aanvoerder kan oppakken moet de actie als mislukt worden beschouwd. En omdat de kopstukken van de organisatie uit invloedrijke kringen komen heeft Soner nu echt een probleem omdat het antwoord op zijn mislukte actie niet lang op zich zal laten wachten. Als eerste wordt Soner's eerstgeboren kind  vergiftigd door een naar binnen gesmokkelde verpleegster van de Koshy-Shyna. Daarna krijgt Soner van een onbekende bron informatie over een gebeurtenis die met zijn geboorte samenhangt. Van Pfauchoonse profeten die onder de invloed van een bepaalde drug de toekomst kunnen voorspellen wordt van Soner voorspelt dat hij de galaxie in chaos zal storten en dood en – wat voor de prinsenkrijger nog ernstiger is – ontering over alle Pfauchonen zal uitstorten. Wat Soner niet weet is dat de Koshy-Shyna ervoor heeft gezorgd dat de profeten een andere drug hebben gebruikt. De visioenen van de profeten zijn dus geen echte voorspellingen maar alleen nutteloze hallucinaties.

Soner vreest dat hij zijn voorspelde noodlot niet kan ontlopen en ontwikkelt tegenmaatregelen. Daarbij ontvreemd hij steeds meer van zijn vrouw Sihame die niet kan vermoeden wat achter Soner's schijnbaar zinloze acties steekt. In haar vertwijfeling probeert Sihame om Soner te doden. Ze faalt echter en ze wordt in Soner's paleis gevangen gezet. Het is Soner's doel om de Pangalactische Statistici over zijn ware lot te vragen. Om er helemaal zeker van te zijn dat niemand zich tegen zijn plan keert laat hij de Pfauchoonse profeten als ook talrijke hoge beambten en militairen doden. Ingehuurde moordenaars laat hij opnieuw door zijn moordenaars uitschakelen – een actie die Atlan op de Malische Pier heeft beleefd. Soner grendelt Vision af met bijna zijn gehele vloot en laat de planeet ontruimen om zeker te stellen dat de Statistici zich uitsluitend op hem zullen concentreren – door deze actie zijn ook Atlan en zijn begeleider getroffen.

Al snel verschijnen de overige acht prinsenkrijgers met hun eigen vloten in het zonnestelsel en vormen met hun schepen een tweede afgegrendelde gordel. De aanvoerder  van de Koshy-Shyna denken eindelijk hun doel bereikt te hebben: in een situatie als deze kan Soner eigenlijk alleen maar zelfmoord plegen om een halfslachtige eervolle dood te vinden. Uitgerekend aan boord van Soners vlaggeschip bevindt zich een vroegere jeugdvriendin van Soner, onder de valse naam Anthysaphe, die de bevelhebster is van de misdaadorganisatie. Door een samenzwering tegen Soner wil ze zich willen wreken omdat hij haar nooit als vrouw heeft verkozen. Soner denkt er echter helemaal niet aan om zelfmoord te plegen maar in plaats daarvan brengt hij Anthysaphe om het leven. Niets zal hem ervan weerhouden om op het tijdstip van de kleine conjugatie op Vision te landen.

De SOL bevond zich nog steeds op haar standplaats bij de Malische Pier GISTUNTEN-3. De Goede Geest van Wassermal neemt contact op met alle bemanningsleden en vraagt om hulp. Het stokoude pact, gesloten met de Pangalactische Statistici en de Prinskrijgers, verbiedt haar elk ingrijpen in Wassermal.  Vervelend is, dat in dit geval, de Prinskrijgers zelf het probleem lijken te zijn. Daarom zal De Goede Geest van Wassermal de SOL niet hinderen bij het het invliegen van de galaxie om Atlan en zijn metgezellen, die in groot gevaar zijn, te helpen.

Met de volgende PERRY RHODAN-aflevering verplaatst de handeling zich terug naar de Melkweg. Daar houden de Terranen zich nog steeds bezig met de problemen die de conquestor uit de verre galaxie Tradom heeft veroorzaakt. Uitgerekend Mercurius lijkt zich tot brandpunt van de gebeurtenissen te ontwikkelen ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende