< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2100 - 2199

32e cyclus HET RIJK TRADOM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2122 • 1206    DE PRINSENSTRIJDERS


In december van het jaar 1311 NGT heeft de SOL eindelijk de galaxie Wassermal bereikt, na een vlucht van enkele jaren, waarbij de ongelooflijke afstand van bijna 700 miljoen lichtjaar werd overbrugd. Hier hopen de bemanningsleden onder leiding van de Arkonide Atlan eindelijk meer informatie te krijgen over Thoregon en de Helioten. Per slot van rekening vindt men in de galaxie Wassermal de Pangalactische Statistici. Legendarische wezens die beschikken over een ongelooflijke kennis over de geschiedenis van het universum.

De eerste horden konden worden genomen. Samen met zes begeleiders is het Atlan gelukt de eigenaardige LOTERIJ weliswaar niet te winnen, maar om toch een passage in de galaxie Wassermal te krijgen.

Aan boord van een Malische jonk hebben ze de planeet Vision al bereikt, waar de Pangalactische Statistici wonen. Maar daar raken ze onverwacht betrokken bij een conflict, dat kennelijk in grote delen van de galaxie speelt. Achtergrond voor het conflict is ongetwijfeld de strijd tussen de eigenlijke heersers van de galaxie. Dat zijn de Prinsenstrijders ...


Oorspronkelijke titel: Die Prinzenkrieger

Auteur: Ernst Vlcek

Omslag: © Ralph Voltz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Kees van ToornSamenvatting: het leven in de glazen stad – en in de sector van de Heer van het Licht.


Locatie en tijdsruimte: Wassermal – Onbekend tijdvak tot ca. 1311 NGT (4898 na Chr.)


Hoofdpersonen: Soner - De Jong prins groeide op in de glazen stad van de planeet Kazién. Marca - De oude prinsenkrijger voedt zijn zoon op naar de oer oude regels van de 'godin'. Parkiru - De zoon van een minister wordt de beste vriend van de prins. Rodo - De jonge Pfauchone ontwikkelde een vreemde relatie met de prins. Sihame - De dochter van de prinsenkrijger Vaccine wordt Soners lot.De galaxie Wassermal is in negen segmenten (sectoren) ingedeeld. Iedere sector wordt door een prinsenkrijger van de Pfauchonen vertegenwoordigd. Dit volk is als orde handhavingsmacht het twee na hoogste instituut van de galaxie na de Pangalactische Statistici. Het getal '9' is voor de Pfauchonen heilig, terwijl de '8' vervloekt is en ongeluk betekend. De machtsverdeling van de Pfauchonen en het heilige getal 9 berusten op een oeroud verdrag dat tussen hen en de Pangalactische Statistici en de Goede Geest van Wassermal ter bescherming van de galaxie werd afgesloten. Voor de Pfauchonen hebben de Statistici de rang van goden. De eer staat voor de prinsenkrijger boven alles. De extreme eerbegrippen leiden vaak tot gecompliceerde verwikkelingen en wrede maar 'eervolle' handelingen.

Hooggeplaatste Pfauchonen gebruiken naast het in Wassermal gesproken Diamal  ook nog de ere-taal waarmee men in een enkel woord, al naar gelang de klemtoon, tientallen verschillende betekenissen kan samenvoegen. Mannelijke Pfauchonen uit de adelstand of in hoge rangen dragen een Saltan, die men als een paardenstaart op het achterhoofd draagt. In werkelijkheid is dit een parasiet die bij uitverkoren Pfauchonen gedurende een bepaalde ceremonie op het hoofd wordt geplaatst en zich dan met voor de Pfauchonen onverdraagbare pijn in de schedel vast vreet. De Pfauchonen beschouwen de Saltan en een Mishim, de naam van het mes bij een ceremonie die menigeen niet overleeft, als de zetel van hun ziel. De Pfauchonen weren het gebruik van kunstmatig licht, alleen in hun ruimteschepen dulden ze noodzakelijkerwijs kunstmatige verlichting.

De jonge Pfauchoon Soner is de troonopvolger van een prinsenkrijger op de planeet Kazién. Zijn geboorte vindt plaats met slechte voortekenen: er waren '8' meteorieten tegelijkertijd boven Kazién verschenen en daarna heeft Soner's vader de astronomen die deze gebeurtenis hadden waargenomen eigenhandig gedood en alle hun aantekeningen vernietigd. Soner groeit beschermd op in het paleis van zijn vader en leert zijn plichten als toekomstige prinsenkrijger kennen en bestudeerd de ere-taal evenals de kunst van het gevecht en reist binnen de sector die in de heerschappij van zijn vader ligt. Nadat bij hem de Saltan is geplaatst is het hem ook toegestaan om de planeet Vision te bezoeken. Daar ontmoet hij de Pfauchone Sihame – voor beide is het liefde op het eerste gezicht maar Sihame is de dochter van een andere prinsenkrijger wiens familie sinds generaties met Soner's familie in conflict is. Dat verhinderd beide natuurlijk niet om elkaar eeuwige trouw te beloven, zelfs wanneer ze nog lange tijd op elkaar moeten wachten.

Nauwelijks thuis terug gekeerd wordt Soner door een misdaadorganisatie ontvoert die praktisch de hele wereld geïnfiltreerd heeft en waartoe ook Pfauchonen in machtige posities behoren. Soner kan zich op eigen kracht bevrijden en onteerd een leidinggevend lid van de misdaadorganisatie als hij bij hem z'n Saltan afrukt voordat hij hem dood. Daarna moet hij een tijdlang met een nieuwe identiteit onderduiken. Als handelaar vermomd gaat hij naar de thuiswereld van Sihame's familie. Daar grijpt Sihame's vader echter in en wordt hij door hem weer naar huis gestuurd. Daar treft Soner na enige jaren de erfenis van zijn vader aan. Ook Sihame's vader sterft en haar broer wordt de nieuwe prinsenkrijger in de sector aldaar.

Een galaxie, waar onder de vreedzame oppervlakte grote spanningen heersen... Een cultuur, die door strenge begrippen van eer wordt beheerst... Een jonge Prinsenstrijder, wiens geboorte onder een duister voorteken stond, waar hij echter zelf niets vanaf weet ...

De Pfauchonen en hun samenleving zijn ook het thema van de volgende Perry Rhodan roman.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende